22
Mãpai ma angelpa mɨmaa ak'ɨpiji to uchia bɨ Tachi Ak'õre Oveja Chak'e ome su-ak'ɨ beeparideepa. Aɨdepema pania maarepida nejarra wẽe baji. Bëi-sãa baji vidriok'a. Ma paniapa eperãarã ichita chok'ai p'anapata. Mãgɨ́ to weepachi p'uuru calle jã esajĩak'a. To i chaa pak'urura paraaji. Mãgɨpa eperãarã chok'ai p'anapipari. Mãgɨ́ nejõ chauda doce chaupari año abaade. Chi k'irupa eperãarã k'ayaa k'ĩra t'ãdoo jɨpapari. Ma p'uurude wẽ-e pait'ee ne-inaa apida Tachi Ak'õrepa k'achiade baaipida, naapema eperãarãpa p'ek'au k'achia oodap'edaa k'aurepa. Mãga pait'ee Tachi Ak'õre, Oveja Chak'e ome su-ak'ɨ beepari ma p'uurude bapari perã. Mama ichideerãpa ichita ɨt'aa t'ɨ̃pataadait'ee irumaa. Iru k'ĩra unudait'ee mãik'aapa ãchi tau bɨɨrɨde iru t'ɨ̃ p'ã iru p'aneedait'ee. Mama p'ãriu-e pait'ee. Ichideerãpa lámpara ɨ̃daa wa ak'õrejĩru jẽra faltada-e pait'ee, Tachi Ak'õre Waibɨa jẽrapariit'ee perã ãchi ɨ̃rɨ. Reyrãk'a ichita p'anapataadait'ee iru ome iru truade.
Taarã-ee Jesucristo waya cheit'ee na eujãdee
Mãpai ma angelpa mɨmaa mãgaji:
—Nãgɨ́ pedee ijãaipia bɨ wãara perã. Tachi Waibɨapa ichi Jaure pëiji wãarata jarapimerã ichi pedee jarapataarãmaa. Ichia aupaita pëiji ichi ángel, mãgɨpa ichideerãmaa k'awaapimerã ne-inaa taarã-ee p'asait'ee.
Jesupa mãga bɨ:
—¡Ũrítɨ! ¡Taarã-e mɨ cheit'ee! O-ĩa p'anɨ jõmaweda oopataarã Tachi Ak'õre Jaurepa jarapi bɨk'a na p'ãdade.
Mɨ, Juanpata unuji mãgɨ́ ne-inaa jõmaweda angelpa mɨmaa unupida. Ichiaba mɨata ũriji ma pedee jõmaweda irua mɨmaa jarada. Maap'eda mɨ bedabaidachi ma ángel k'ĩrapite irumaa ɨt'aa t'ɨ̃it'ee. Mamĩda ichia mãgaji:
—¡Jãga oonáaji! Pɨk'a mãik'aapa pɨ ɨ̃pemaarãk'a mɨ Tachi Ak'õre-it'ee mimiapari. Parã mimiapata iru-it'ee, jaradak'ãri Tachi Ak'õre Jaurepa jarapi bɨk'a mãik'aapa jõmaweda ijãapataarã mimiapata iru-it'ee oodak'ãri na pedee p'ãdade jara bɨk'a. Tachi Ak'õremaa aupaita ɨt'aa t'ɨ̃páde aji.
10 Ichiaba mãgaji:
—Ne-inaa maarepida oonáaji eperãarãpa k'awaanaadamerã Tachi Ak'õre Jaurepa jarapida na p'ãdade, taarã-e aɨde jara bɨ p'asait'ee perã. 11 Maperã awaraarãmaa ne-inaa k'achia oopataarãpa at'ãri mãga oopataadait'ee mãik'aapa k'achia ooi awaa p'anapataarã at'ãri mãga p'anapataadait'ee. Jõdee ne-inaa pia oopataarãpa at'ãri mãga oopataadait'ee mãik'aapa awara bɨdaarã Tachi Ak'õre-it'ee at'ãri oopataadait'ee irua oopi bɨk'a.
12 Jesupa mãga bɨ:
—¡Ũrítɨ! Taarã-e mɨ cheit'ee ne-inaa mɨa k'ĩsia iru bɨ jõmaarãmaa teede. Ma ne-inaa teeit'ee eperã chaachaa, irua ne-inaa oopata pari na eujãde bak'ãri; ne-inaa pia irua oopata pari maa-e pɨrã ne-inaa k'achia irua oopata pari. 13 Mɨta Alfa; nejõmaata naa. Ichiaba mɨta Omega; nejõmaata t'ẽe.
14 ’O-ĩa p'anɨ chi p'aru t'õdap'edaarã Oveja Chak'e waade, ãchia p'ek'au k'achia oopatap'edaa wẽpamerã. Mãɨrãta k'odait'ee ma pak'uru eperãarã chok'ai p'anapiparidepema mãik'aapa t'ĩudait'ee ma p'uuru chiwidi t'ĩupatamãi. 15 Mamĩda ma p'uurude unudak'aa pait'ee nãgee eperãarã: k'achia ooi awaa p'anapataarã; jaipanaarã; petau tau k'awaa beerã; p'ek'au oopataarã; chĩara peepataarã; ne-inaa juapa ooda k'ĩrapite ɨt'aa t'ɨ̃pataarã mãik'aapa jõmaweda seewa jarapataarã chĩara k'ũrapataarã ome. Mãgeerãta unuda-e pait'ee ma p'uurude.
16 Jesupa mãga bɨ:
—Mɨ ángel pëiji irua na jõma k'awaapimerã pɨmaa, pɨa jõdee k'awaapimerã mɨde ijãapataarãmaa, ãchi chip'epata chaa. Mɨ Rey Daviddeepa uchiada. Mɨ chi ɨ̃datɨpododepema lucerok'a bɨ.
17 Tachi Ak'õre Jaure mãik'aapa Oveja Chak'e wẽra; Cristodeerãpa eperãarãmaa jarapata:
—¡Chétɨ!
Jõmaarãpa na pedee ũrirutaarã auk'a jaradaipia bɨ:
—¡Chétɨ!
Jõma opisia p'anɨɨrã chedaipia bɨ eperãarã chok'ai p'anapipari pania tode, mãgá ichita p'anapataadait'ee. Mãgɨ́ pania Tachi Ak'õrepa pari teepari chi to k'inia p'anɨɨrãmaa.
Juanpa ũraada na libro p'ã auparude
18 Ɨ̃rá mɨa ũraait'ee chi ũrirutaarãpa Tachi Ak'õre Jaurepa jarapida na p'ãdade. K'ĩrak'aupai Tachi Ak'õre Jaurepa na p'ãdade jarapida awara jarateedai. Apidaapa mãga ooruta pɨrã, Tachi Ak'õrepa ma ne-inaa k'achia jarada na p'ãdade, mãga p'asapii ãchimaa. 19 Ma awara k'ĩrak'aupai wẽpapidai Tachi Ak'õre Jaurepa jarapida pedee na p'ãdade bɨ. Apidaapa mãga ooruta pɨrã Tachi Ak'õrepa iru bapi-e pait'ee ichi p'uuru chiwidide, na p'ãdade jara bɨ. K'opi-e pait'ee ma eperãarã chok'ai p'anapipari pak'urudepema, aɨ p'uurude bɨ.
20 Jesucristo, chi na p'ãdade jara bɨ k'awapidapa mãgapari:
—Taarã-e mɨ cheit'eeda apari.
Mɨ, Juanpa jara bɨ:
—¡Amén! ¡Chéji, Tachi Waibɨa Jesús!
21 Mɨa ɨt'aa iidi bɨ Tachi Waibɨa Jesucristopa parã jõmaweda pia ak'ɨ bapariimerã. Amén.