9
Pol lai Aposel lo wiyawi yahowai ta'aneyei ne nine'i.
Owane Sitewi lai ane Aposel lo heneraiyei ne ariariyeye. Jisas lai ane ei ariariyeye. Sosu le lu taune werese ma'e Jisas lo peri au te'e fiyariyei ne eimawesawi. Ane Meni Owane Jisas siyeye. Ane fene ma'e fai su, ane Owane Sitewi lo peri au te'e areiyeteye. Fene peri ano wanu umasiteye. Serai fene Meni Owane Pefine a'i ne wanu tote tawesi umasiteye. Serai le ane Aposel lo heneraiyei ne ei ariariyeye su, fene peri ano wanu umasite. [Ap 22:17-18; 26:16; 1 Ko 15:8-9] Lu taune tere'e tamo apou te'eye, “Owane Sitewi lai meni Pol nomo ma'e au te'e fiyariyei ne eimawesai ta'ama.” Ahowa, fene werese ma'e Owane Sitewi lai ane peri lo au te'e fiyariyei ne eimawesawi. Fene peri ano wanu umasinamiteye su, fene apou so'oruwesiya, “Meni Owane Pefine a'i lai Pol au te'e fiyariyei ne ariariyeye.” Fene lai yaru ano ne. [2 Ko 3:2-3]
Lu taune ane ma'e yo seni luwaru a'i fu te'eyei su, ane peri ano lowe ma'e itiya'u au te'erowa. Ane, lu tewi ano aiwawe a'i, Meni Owane Jisas lo wiyawi ironamisiya su, Owane Sitewi ane ma'e eiye, “Ne fara'u ayei tamo lu taune ma'e ausaiyei ne ei towerisiya.” Lu taune tamo nomo ma'e ayei itiya'u auwei. Sa'i aiwawe itiya'u auwei. [Lu 10:8] Nomo Owane Sitewi lo peri au te'eyei ne iyei su, nomo fara'u tani nomo lo, Jisas lo yo umasinamisiya ape, aiwawe henetiyei. Jisas lo lu feni werese taune lowe lo aiwawe a'i heneti. Meni Owane Pefine a'i ape lo pa'ise werese lowe Owane Sitewi lo peri au te'eyei ne fi su, lowe taune lowe lo werese aiwawe a'i heneti. Pita, iyape tere'e Sifas, aiwawe a'i tani lo heneti. Piyene Barnabas notosi Owane Sitewi lo peri au te'e fiyariye su, lu taune tamo notosi ma'e ayei nonetai ta'ame awere? Lowe Owane Sitewi lo wiyawi lu tere'e ma'e ayei tamo ene ayei ne nonetisiya. Ahowa, notosi awei lo wiyawi ta'aneye. Sosu ma'aru se ayei ne eteye ne. Ai atu siye lu werese, meni owane lowe lo ma'aru lowe ma'e auwei. Serai lowe ayei ta eteyei ne. Lu tamo ta'aneyei awei sahe me so tamo sameyei su, lo'u awei sahe irowei ape, le me so werese fara'u ayei. Aiwawe a'i lu tamo fe au noweinoweiyei ape, fe lo'u tewi lo, le fara'u ayei. Lowe wiyawi lowe lo ta'aneyei su, lowe lo'u tewi ta lowe lo fara'u ene ayei. Sosu sa'i ene ayei.
Peri eite ane fene ma'e au te'esiya ape, Marepi ano a'i ta'ame ne! Tu naifa Moses lo yo peri, one towe sahe a'i au leseye. Meni ape, Moses, apou au leseye.
“Fe bulmakau kewi so aine towesiyei su, fene fe bulmakau lo ahi owe ape ti tawesire. Kewi so tewi a'i fara'u ayei.” Lo 25:4
Owane Sitewi yo peri ape au te'eye su, le fe bulmakau ape ne a'i au totesiya awere? [1 Ti 5:18] 10 Ahowa, le nomo werese ne totenamisiya. Tu naifa le nomo ne apou au leseye, “Meni ta ta'aneyei awei horuse futirowawe, me so sameyei su, fene lai me so pere'e ninaweteyei. Aiwawe a'i meni tere'e ta kewi so aine towesiyei su, le aiwawe a'i kewi so ninaweteyei. Lowesi tewi a'i tewi a'i aniyei.” [2 Ti 2:6] 11 Nomo aiwawe a'i ne. Nomo fene ma'e Owane Sitewi lo peri au te'eteye su, fene Krais lo peri wanu eti umasinamiteye. Serai nomo wiyawi ta'aneyei ape, fene awei lo etiri nomo ma'e itiya'u fa aure. [Ro 15:27] 12 Lu tere'e tamo Owane Sitewi lo peri fene ma'e au te'e fiyariye su, fene etiri ma'aru tamo lowe ma'e auwe. Serai nomo fene ma'e Owane Sitewi lo peri au te'e fiyariye, fene piyene etiri ma'aru tamo nomo ma'e au ta'ame awere? Owane Sitewi lai nomo peri lo au te'eyei ne ei ariariyeye. Serai lu taune werese peri lo wanu tote umasisiya su, Owane Sitewi lowe ma'e eiye, “Fene werese wiyawi lu ano etiri ma'aru tamo aure.” Ahowa, nomo fene ma'e fai su, nomo etiri ma'aru fene lo nomo ma'e te'e toweri ta'ame. Ahowa, nomo marepi orese a'i fene ma'e au wou ta'ama. Nomo Krais lo peri heneruwe wisere a'i nepawe amerame a'i sahe fene ma'e au te'ereme. Serai lu taune werese le ne tote tawesi umasite. [Ap 20:34; 2 Ko 11:9] 13 Peri eite wiyeme a'i ne. Au heseyei lu owane, lowe fe sipsip Owane Sitewi ma'e au heseyei su, lowe fara'u fe sipsip lo'u tewi ene ayei. Aiwawe a'i lu tamo Owane Sitewi lo wesi tutawe lo wiyawi ta'anesiya ape, lowe fe sipsip lo'u tewi a'i, Owane Sitewi ma'e au heseyei ape, ene ayei. [Lo 18:1-3] 14 Serai Meni Owane Pefine a'i nomo ma'e apou au te'eye, “Nomo Krais lo peri au te'e fiyariyei su, lu taune ape mo Krais lo peri wanu tote umasiteye ape, lowe fara'u ma'aru etiri tamo nomo ma'e aurowa.” [Mt 10:10; Lu 10:7; Ga 6:6]
15 Ane fene mase iroteye su, ane fene ma'e apou ei toweri ta'ame. “Fene ayei tamo ausa.” Sosu ane one towe eite fene ma'e lese ausawi su, ane fene ne apou tote ta'ame, “Fene ayei tamo ane ma'e fa aure.” Ahowa, ane ataheye temeniyeyei su, ane fene ma'e ayei tamo ei towerirowata. Serai lu taune peri ano wanuwei su, lowe ane ne toteyei, “Ane Krais lo peri neri a'i au te'erowa.” 16 Ane Owane Sitewi lo peri au te'e fiyariyei su, ane iyape topo ano ei ani arowerowata. Owane Sitewi lai ane ma'e apou eiye, “Ne peri ano au te'e fiyarite.” Serai ane peri lo fu umasiyei. Ane Owane Sitewi lo peri au te'e fiyari ta'ame su, Owane Sitewi lai ane ma'e etiri luwaru a'i ta irowei. [Jer 20:9] 17 Ane marepi ano apou toteyei su, “Ane Owane Sitewi lo peri au te'e fiyarite.” Wiyeme ai. Ane fara'u ma'aru aniyei. Ahowa, Owane Sitewi lai wiyawi ape ane ma'e auwe. Serai ane marepi pefine a'i lo umasite. Ane wiyawi ape ma'aru tamo aniyei ne irorowata. 18 Ane Owane Sitewi lo peri au te'e fiyariyei su, ane piye etiri aniyei awere? Etiri ape ane aniyei ape, apou wou a'i ne. Ane marepi wisere erasi a'i teritenamisiya. Serai ane Owane Sitewi lo peri neri a'i au te'e fiyariyei. Ane Owane Sitewi lo peri au te'e fiyariyei su, ane ma'aru tamo anirowata. Serai ane fene ma'e ayei tamo ausaiyei ne ei towerirowata.
19 Wiyeme a'i, ane a'i lai wiyawi werese ano au noweinoweisiya. Lu taune werese lowe wiyawi ano au noweinowei ta'ame. Ane lu tamo lo wiyawi yahowa'i iro siye meni ta'ame. Ahowa, ane lu taune werese lo wiyawi yahowa'i iro siye meni wou henerai. Ane wiyawi yahowa'i siye meni heneraiyei su, ane lu taune tomu ne'ese Jisas ma'e henetiyei. 20 Juda lo lu taune werese ne, ane lai Juda lo meni henerai. Serai ane Juda lo lu taune tomu ne'ese Jisas ma'e henetiyei. Lu taune werese Moses lo yo peri umasinamisiya ape ne, ane Moses lo yo peri umasisiya. Ahowa, ane Moses lo yo peri umasisiya su, ane Jisas lo yo seni awera'iyenati ta'ame. Ane Moses lo yo peri umasisiya su, lu taune tomu ne'ese Moses lo yo peri umasinamisiya ape, ane lowe Jisas ma'e henetiyei. [Ap 21:20-26] 21 Lu taune werese awei lo yo seni umasinamisiya su, ane Moses lo yo peri awera'iyenati. Serai ane awei lo lu taune Jisas ma'e henetiyei. Ane Moses lo yo peri awera'iyenatiyei su, ane Krais lo yo seni awera'iyenati ta'ama. Ahowa, ane Krais lo yo seni umasinamisiya. 22 Lu taune, Jisas lo peri wanu umasiteye ape, lowe Jisas lo yo seni tei kairefiye ta'ame su, ane yo seni lowe lo wou umasiteye. Ane lowe aiwawe a'i heneraiyei su, ane lowe Jisas ma'e henetiyei. Ane lu taune werese lo yo seni umasiteyei. Lowe yo seni ano siyeyei su, ane fara'u lowe Jisas ma'e henetiyei. Ane wiyawi ape ta'aneyei su, ane lowe Jisas ma'e tohote henetiyei. [2 Ko 11:29]
23 Ane Jisas lo peri heneruwe ne marepi erasi a'i totenamisiya. Serai ane etiri werese ta'aneyei. Ane Jisas lo peri au te'e fiyariyei su, lu taune Jisas lo peri wanu umasiyei. Lowe Jisas lo peri wanu umasiyei su, ane lowe ne marepi erasi a'i wisereye nine'irowa.
24 Sosu a'i pe pa'eyei iteroti ape, heneraiyei su, lu tomu ne'ese iterotiyei. Meni ta'i a'i tutawe iteroti heneriyei. Le etiri wisere a'i ta aniyei. Fene Owane Sitewi lo wiyawi irowei su, fene wiyawi tohotenamite. Apou aiwawe a'i, meni ta tutawe heneriyei ne iteroti. Serai Owane Sitewi lai etiri wisere a'i ta fene ma'e aurowa. 25 Lu werese pa'eyei iterotiyei ape, lowe marepi ta'i a'i toteyei. Le tutawe heneriyei ne iterotiyei. Le tutawe heneraiyei ne iterotiyei su, lowe meni ape lo mato sahe motowe ti lese yose atatiyei. Ahowa, motowe yoseti ape witane a'i uwaseyei. Nomo Owane Sitewi lo wiyawi ta'aneyei su, Owane Sitewi lai nomo ma'e etiri ta, uwase ta'ame ape, aurowa. [Fl 3:14; 2 Ti 2:4-5 4:7-8] 26 Serai ane pa'eyei iteroti heneriyei su, ane marepi ta'i a'i totenamiyei. Ane ereti se atuwei su, ane ereti se fiyaru ma'e aine fu ta'ame. Apou aiwawe a'i, meni ta hare neiyei ne toteyei. Le towei ereti feni hesi nei ta'ame. Ahowa, le hare neiyei su, le hare siye etiyewe, towei farere a'i neiyei. Ane aiwawe a'i ne. Ane Owane Sitewi lo wiyawi ta'aneyei su, ane marepi ta'i a'i toteyei. 27 Meni ta pa'eyei itero heneriyei su, le tahe pa'are lo au kairefiye irowei. Apou aiwawe a'i, meni ta tahe lo sahe me wisu se'iyei. Serai tahe lo kairefi a'i heneraiyei. Tahe kairefi a'i heneraiyei su, le tutawe heneriyei ne pa'eyei iterotiyei. Ane aiwawe a'i. Ane Owane Sitewi lo peri lu taune ma'e au te'e fiyariyei su, ane marepi ano au kairefi ironamiyei. Ane marepi ano kairefi a'i iro ta'ame su, Owane Sitewi ane ma'e apou au eiyei, “Ne peri ano arisiye.” Serai ane marepi ano fu au tote kairefiye irowei. [Ro 8:13; 13:14]