16
Israel apanawa warereu Eiab
30 Omri otopa ebowa Eiab Iawe God mampe dewa kadiu uaraia dewamodie mai warere bautaa ruau. 31 Me kadi dewasadie insediase dewa da kerauda dewasade Nebat otopa warere Ieroboam kadiwa dewasana rua. Tane do dewa da kadiwaida dewasana ipa me Saidon warerewa Etibaal anoopa Iesebel naisen ita laga godiwa Baal wadaposisadie. 32 Eiab bola debama Samaria bedewe Baal wadaposiwa duwa waden ita do bedewe pulontompa watawa dewamon. 33 Ita do me god iwoa ebowa Asera* kokoitauwa wadaposisampa baiwa dewasane eindoden. Eiab dewa uaraia dewamona mampe Iawe Israelwa Godiu nuawa kadiidasan mai warere bautaa ruau.
* 16:33 Asera me ipa god iwoa bola Mesopotamia, Isibt, Poenisia ita Siria apanawa wadaposisaia godiwa. Me ipa Kanaan apanawa godiu Baal manainapa.