6
Sine Kristus ndoŋ kumanu taŋaŋ kumgeŋ
Sine kile ndaŋmba sakube. Kuate nu ake sinaŋ taŋgo make patikate maŋau ta suŋgomba kilimok mayok kuwa ŋga sine maŋau ŋaigonu kumba minbe e? i ... Ye taŋamba idus ndawet. Sine une maŋau nduiye kusremba kumanu taŋaŋ kumgeŋ mbal kile siŋgine mine ta une maŋau mbolŋge minam kumuŋ kuga. Sine kule pisne tumba Kristus Yesus ndoŋ ulendikigeŋ mbal sine kule pisne tigeŋ ta Kristus ndoŋ kumanu taŋaŋ kumgeŋ wam ta tane kila. Sine kule pisne tumba Kristus ndoŋ kumanu taŋaŋ kumgeŋ ta nane sine nu ndoŋ ŋgukanu taŋaŋ ŋgukinaig. Taŋanaig ta Mam Kuateŋge nuŋe saŋgri suŋgo tambi nu te-tina le sine nu ndoŋ aboŋganu taŋaŋ aboŋgigeŋ sulumba mine kitek mayenu mbolŋge mineg.
Sine Kristus ndoŋ kumanu taŋaŋ kumgeŋ ta nu ndoŋ ulendikigeŋ. Sine nu ndoŋ tiŋganu taŋaŋ tiŋga nu ndoŋ ulendika abo kitek ŋak mineg. Ŋgarosu une maŋau ŋak te te-simba sine une tuku piro mbal maŋ mine ndakube ŋga wamdus ambokok ta Kristus ndoŋ ail kazrai mbolŋge daŋŋganu taŋaŋ daŋŋginaig wam ta sine kila. Taŋgo nu kumit ta une maŋauŋge nu maŋ kulat ndakate. Nu siŋka muskil te-tite. Sine Kristus ndoŋ kumanu taŋaŋ kumgeŋ tukunu sine mata nu ndoŋ abo ŋak minmba minamŋgig wam ta sine kila mineg. Kristus nu buk kummba tiŋgina. Kile nu abo ŋak minit ta maŋ kume nda. Kume maŋauŋge nu maŋ kulatke nda. 10 Nu kumna ta une tuku saŋgri nduiye kusremba kumna. Kile nu abo ŋak minit ta nu Kuate tuku nyu te-duŋgam tuku minit. 11 Tane Kristus Yesus ndoŋ ulendikade tukunu taŋgine miroŋ tuku teŋenmba idusap. Tane une tuku saŋgri nduiye kusremba kumanu taŋaŋ kumnaig sulumba kile abo ŋak minmba Kuate tuku nyu te-duŋgam tuku minig.
12 Tane une maŋau pitaiwap le nu maŋ tane kulat ndakuwa le taŋgine ŋgarosu tuku nzali ŋaigonu dubi ndakap. 13 Une maŋau saŋgri pilewam tuku taŋgine ŋgarosu inum inumnu une tuku piro agaŋ taŋaŋ pati ndakap. Tane kummba tiŋga abo ŋak minig mbal taŋaŋ minig. Ta tuku maŋau mayenu saŋgri pilewam tuku taŋgine ŋgarosu inum inumnu Kuate tuku piro agaŋ taŋaŋ patikap. 14 Tane tukul pasa sinamŋge mine ndakade. Kuate nu ake sinaŋ make patikate maŋau sinamŋge minig. Ta tuku une tuku saŋgriŋge tane kulat ndakuwa.
Piro taŋgo mayenu tuku yaba pasa
15 Kile sine ndaŋkube. Sine tukul pasa sinamŋge mine ndaka Kuate nu make patikate wam sinamŋge mineg tukunu sine wam ŋaigonu ndo kube e? i ... Ye taŋamba idus ndawet. 16 Tane ande tuku wamdus dubiwam tuku taŋgine ŋgarosu pilig ta tane nu tuku piro taŋgo taŋaŋ mayok kinig ta tane kila. Tane une maŋau tuku piro mbal minap ta tane ŋgisikamŋgaig. Tane Kuate tuku miŋge kumnemŋge minap ta nu tane tiŋreknu kile-mayokkuwa le abo ŋak minamŋgaig.
17 Sine Kuate tuku nyu te-duŋgube. Tane buk une tuku piro mbal minnaig le afuŋge tugusek pasa tumtiŋginaig ta kile taŋgine wamdus ŋakmbambi dubide. 18 Tane une maŋau tuku saŋgriŋge ndaleka minna le nu tane muskil kile-tidiŋgina le kile tane maŋau tiŋreknu tuku piro mbal taŋaŋ minig. 19 Ye tane maŋau tiŋreknu tuku piro mbal ŋga satiŋgit ta tane wamdus pulutiŋgam tuku ndo satiŋgit. Tane nu tuku piro mbal kuga. Taŋgine wamdusmbi nu dubide. Tane o buk taŋgine ŋgarosu inum inumnu kutur maŋau tuku piro agaŋ patikinaig sulumba wam ŋaigonu lato lato kumba minnaig. Taŋamba ndo kile taŋgine ŋgarosu inum inumnu maŋau tiŋreknu tuku piro agaŋ taŋaŋ patikap sulumba Kuate tuku mbal purfeŋnu mayok kape.
20 Tane buk une tuku piro mbal minnaig le maŋau tiŋreknuŋge tane kulatkam kumuŋ kuga. 21 Tane une tuku piro mbal minmba maŋau ke likinaig ta tuku kile kiko kamusde. Tane alonu ame agaŋ tinaig? Maŋau taŋge kumam tuku ndin ndo wakeite. 22 Kile tane une tuku saŋgri kumnemŋge mine ndakade. Kuga. Tane Kuateŋge muskil kile-tidiŋgina le kile tane nu tuku piro mbal minig. Taŋamba tane Kuate tuku mbal purfeŋnu mayok kinig sulumba abo ŋak minmba minam tuku ndin mbolŋge minig. 23 Une kumnemŋge pirokade mbal nane piyanu kume maŋau tade. Sine siŋgine Suŋgo Yesus Kristus tuku mbal Kuate nu piya kugatok abo tugu minmba minam tuku siŋgit.