7
Tukul pasa le une maŋau tuku pasa
Tira kame, tane tukul pasa ŋak minig mbal ye tane satiŋgamŋgit. Taŋgo abo minig ait mbolŋge ndo tukul pasaŋge nu kulatka minit ta tane kila. Pino nu taŋgo nuŋe abo minwa le nu tukul pasa dubimba taŋgo kise tam kumuŋ kuga. Taŋgo nuŋe kumwa ta nu taŋgo kilig tuku tukul ta kumnemŋge mine ndakate. Nu taŋgo nuŋe kume ndakate le nu taŋgo kise tate ta nu muŋgu kilig tuku tukul pasa purte. Taŋgo nuŋe kumit ta nu tukul ta kumnemŋge mine ndakate. Nu taŋgo kise tuwa ta nu une ndakate.
Tira kame, taŋamba ndo tane ande tuku mbal minam tuku Kristus tuku ŋgarosu mbolŋge tane kumanu taŋaŋ kummba tukul tuku saŋgri kusrenaig. Ande nu kummba tiŋgina ta sine nu tuku mbal mineg. Kile sine Kuate tuku mbal minmba nu tuku ŋga wam magenu tiŋreknu ndo kile-mayokkam tuku mineg. Sine buk kilke te tuku maŋau mbolŋge mingeŋ le tukul pasaŋge ŋgarosu tuku nzali ŋaigonu tukulniŋgina tukunu une maŋau nu sine sinamŋge saŋgri tiŋga piroka kume maŋau te-mayokna. Tukul pasa tuku saŋgri sine kulatka minna ta kile sine kumanu taŋaŋ kumgeŋ sulumba nu tuku saŋgri kumnemŋge mine ndakeg. Kile sine maŋau ambokok mbolŋge tukul kumnemŋge minmba Kuate dubi ndaweg. Sine maŋau kitek Tukul Guwa mbolŋge Kuate dubiweg.
Sine wam ta tuku ndaŋkube. Tukul pasa le une maŋau nale ndui ta ndo minik e? i ... Ye taŋamba idus ndawet. Ye tukul pasa mbolŋge ndo une tuku saŋgri ta kamusen ta teŋenmba. Tukul pasa ande sakate: Taŋgo tuku agaŋ kaŋgerka am kikoŋ ti ndaŋgap ŋgate. Tukul pasa ta mine ndakate kande ye am kikoŋ tiŋgam tuku maŋau ŋayonu ta kamus ndawet kande. Tukul pasa nu taŋamba sakate tukunu une maŋau nu tukul mbolŋge ndin kaŋgermba ye tuku ŋgamuŋgal sinamŋge am kikoŋ tiŋgam tuku maŋau kise kise kile-mayokkina. Tukul pasa mine ndakuwa ta une maŋau nu kumanu taŋaŋ minit. Amboŋga ye tukul gilai ait mbolŋge ye abo ŋak minet ŋga idusen. Ye tukul kila pilen le une maŋau saŋgri tiŋga ye kumam tuku pilna. 10 Tukul pasa nu abo minam tuku ndin tumyam tuku prona ta ye nu mbolŋge kume maŋau ndo te-siliken. 11 Tukul pasa ta mayok kina le une maŋau ye didikam tuku tukul mbolŋge ndin kaŋgermba ye didika tukul pasa tambi ye baleyina.
12 Moses tuku tukul pasa purfeŋnu tiŋreknu mayenu ndo minit. 13 Wam mayenu taŋge ye baleyina ŋga sakam kumuŋ e? i ... Ye taŋamba idus ndawet. Uneŋge nu wam mayenu ta tumba ye baleyina sulumba nuŋe maŋau ŋayonu ta te-mayokna. Tukul mbolŋge une nu siŋka agaŋ ŋayonu ta kilimok mayok kinit.
Une tuku saŋgri
14 Tukul pasa nu Tukul Guwa tuku saŋgri mbolŋge prote ta sine kila ta ye taŋgo tuku maŋau gisleknu ŋak minet tukunu ye une tuku piro taŋgo ndalekanu taŋaŋ minet. 15 Ye wam ke liket ta ndaŋam saka ye taŋawet. Ye wam nzaliyate ta ye ke ndaket. Ye wam ŋule parak ta ndo ke liket. 16 Ye wam nzali ndayate ta ke liket sulumba yiŋe maŋau tambi tukul nu kumumbi sakate ŋget. 17 Ye wam ŋaigonu ke liket ta yeŋge kuga. Une nu ye sinamŋge minmba nuŋge wam ta ke likate. 18 Ye taŋgo tuku maŋau gisleknu ŋak minet le wam mayenu ande ye sinamŋge mine ndakate ta ye kila. Ye wam magenu kam tuku wamduset ta ke fuguwet. 19 Ye maŋau mayenu kam nzaliyate ta ye ke ndaket. Ye maŋau ŋayonu kam mbulet ta ye ket. 20 Ye maŋau mbulet ta ke liket ta yeŋge ke ndaket. Une nu ye sinamŋge minmba nuŋge kate.
21 Wam ŋayonu mayok kinit ta teŋenmba. Ye wam mayenu ande kam nzaliyate sulumba ye wam ŋayonu ndo ket. 22 Yiŋe ŋgamuŋgal sinamŋge yiŋe pilewanu wamŋge Kuate tuku tukul pasa kumumbi sakate ŋga tumyate ta 23 wam ŋayonu ande ye tuku ŋgarosu mbolŋge saŋgri tiŋga yiŋe pilewanu wam ta ndoŋ kame bumba minik le kamuset. Nu ye tumba une maŋau ye sinamŋge minit te kumnemŋge pilit le ye wam ŋaigonu ke liket.
24 A ... ye siŋka sinamanzer suŋgo ŋak minet. Yiŋe ŋgarosu tuku saŋgri mbolŋge ye kumam tuku minet te imaŋge ye turyuwa. 25 Ese. Ye Kuate gare pasa suŋgo tuwet. Nuŋge siŋgine Suŋgo Yesus Kristus mbolŋge sine tursiŋmba muskil kile-tidiŋge siŋgit.
Ta tuku ye yiŋe pilewanu wamŋge Kuate tuku tukul kumnemŋge minet ta ye taŋgo tuku maŋau gisleknu ŋak minmba une maŋau kumnemŋge minet.