4
يُدَ شَبِلّيٍ
يُدَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ ثٍرٍ سِ، شٍسِرٌن، كَرِ مِ، شُرُ نُن سٌبَلِ. سٌبَلِ شَ دِ رٍيَيَ نَشَ يَشَتِ سْتْ. يَشَتِ نَشَ عَشُمَيِ نُن لَهَدِ سْتْ. سٌرٍيَتَكَيٍ شَبِلّيٍ قَتَنشِ نٍيٍ نَن نَ. عٍتَمِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يِسِرٍيلِ، يِسٍمَ، نُن يِدِبَسِ. عٍ مَافِنّ شِلِ هَسٍلٍلِثٌنِ. ثٍنُوٍلِ قِندِ فٍدٌرِ بَبَ نَن نَ. عٍسٍرِ نَشَ قِندِ شُسَ بَبَ رَ. يِ مِشِيٍ قَتَنشِ شُرُ نَن نَ، عٍقَرَتَ شَ دِ سِنفٍ، بّتّلّيمُ بَبَ. تٍكٌوَ بَبَ عَسٍشُرِ نَشَ فِنّ قِرِن دْشْ، شٍلَ نُن نَيَرَ. نَيَرَ نَشَ عَشُسَمِ، شٍقٍرِ، تٍمٍنِ، نُن عَشَسٍتَرِ بَرِ عَسٍشُرِ بّ. شٍلَ نَشَ سّرّتِ، سٌشَرَ، عٍتٍنَنِ، نُن كٌسِ بَرِ عَ بّ. كٌسِ نَشَ عَنُبِ نُن سٌبٍبَ سْتْ، عَ نُن هَرُ مِ شَ دِ عَشَرَشٍلِ شَبِلّيٍ.
يَبّسِ نَشَ بِنيّ سْتْ دَنفِقٍ عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ بِرِن نَ. عَ نفَ نَشَ عَ شِلِ سَ يَبّسِ بَرِ مَ عَ عَ سْتْ تْورّ نَن كُي. 10 يَبّسِ نَشَ عِسِرَيِلَ مَرِفِ عَلَ مَشَندِ، «عِ شَ بَرَكّ سَ ﭑ مَ، عِ شَ ﭑ مَ بْشِ شُن مَسَ، عِ شَ ﭑ مَلِ عِ سّنبّ رَ، عِ شَ ﭑ نَتَنفَ تْورّ مَ.» عَلَ نَشَ عَ شَ دُبّ سُشُ.
11 سُوشَ نفَشَكٍرٍنيِ كٍلُبُ نَشَ مٍشِرِ سْتْ. مٍشِرِ نَشَ عٍسٍتٌن سْتْ. 12 عٍسٍتٌن نَشَ بٍتِ رَقَ، ثَسٍيَ، نُن تٍشِننَ سْتْ. تٍشِننَ نَشَ عِرِ نَشَسَ سْتْ. يِ مِشِيٍ قِندِشِ رٍكَكَيٍ نَن نَ.
13 كٍنَسِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عٌتِنِيٍلِ نُن سٍرَيَ. عٌتِنِيٍلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ شَتَتِ نُن مٍيٌنٌتَيِ. 14 مٍيٌنٌتَيِ نَشَ عٌقَرَ سْتْ. سٍرَيَ نَشَ يٌوَبَ سْتْ، نَشَن قِندِ شَبُييٍ بَبَ رَ نَشٍيٍ نُ نَ شَبُييٍ شَ فُلُنبَ. 15 يٍقُنٍ شَ دِ كَلٍبِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ عِرُ، عٍلَ، نُن نَامِ. عٍلَ نَشَ كٍنَسِ سْتْ. 16 يٍهَلٍلٍلِ شَ دِيٍ نَن يَ؛ سِقِ، سِقَ، تِرِيَ، نُن عَسَرٍيلِ. 17 عٍسِرَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ يٍتٍرِ، مٍرٍدِ، عٍقٍرٍ، نُن يَلٌن. مٍرٍدِ شَ فِنّ ندٍ نَشَ مَرِيَمَ، سَمَيِ، نُن يِسٍبَ بَرِ. يِسٍبَ نَشَ قِندِ عٍسِتٍمٌوَ بَبَ رَ. 18 مٍرٍدِ شَ فِنّ يُدَيَكَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ فٍدٌرِ بَبَ يٍرٍدِ، سٌكٌ بَبَ شٍبٍرِ، سَنٌوَ بَبَ يٍكُتِيٍلِ. قِرَوُنَ شَ دِ بِتِيَ، نَشَن نُ بَرَ دْشْ مٍرٍدِ شْن مَ، نَ نَن نَ دِيٍ بَرِ. 19 هٌدِيَ شَ فِنّ، نَشَمِ مَافِنّ، نَشَ كٍيِلَ بَبَ فَرِ مِكَ سْتْ، عَ نُن عٍسِتٍمٌوَ مَاكَكَ. 20 سِمٌن شَ دِيٍ نَن يَ؛ عَمِنٌن، رِننَ، بٍن شَنَن، نُن تِلٌن. يِسٍيِ نَشَ سٌشٍتِ نُن بٍن سٌشٍتِ سْتْ.
21 يُدَ شَ دِ سٍلَ شَ دِيٍ نَن يَ؛ لٍكَ بَبَ عٍرِ، مَرٍ سَ بَبَ لَادَ، عَسِبٍيَ شَبِلّ نَشٍيٍ دُفِ يَءِلَنمَ، 22 يٌكِمِ، كٌسٍبَكَيٍ، يٌوَ سِ، نُن سَرَقِ، نَشَن مٌوَبَ نُن يَسُبِ لّشّمِ يَامَرِ كَبِ تّمُي شْننَكُيٍ. 23 عٍ تَن نَن نُ قّحّ يَءِلَنمَ مَنفّ بّ نٍتَيِمِ نُن فٍدٍرَ تَايٍ كُي عٍ نُ سَبَتِشِ دّننَشّ.
سِمٍيْن شَ دِيٍ
24 سِمٍيْن شَ دِيٍ نَن يَ؛ نٍمُوٍلِ، يَمِن، يَرِبُ، سٍرَ، نُن سَوُلُ. 25 سَوُلُ نَشَ سَلُمُ سْتْ. سَلُمُ نَشَ مِبِسَمِ سْتْ. مِبِسَمِ نَشَ مِسٍمَ سْتْ. 26 مِسٍمَ نَشَ شَمُوّلِ سْتْ. شَمُوّلِ نَشَ سَكُرُ سْتْ. سَكُرُ نَشَ سِمٍيِ سْتْ. 27 سِمٍيِ نَشَ دِ شّمّ قُ نُن سٍننِ نُن دِ فِنّ سٍننِ سْتْ. عَ نفَشَكٍرٍنيِيٍ مُ دِ فبٍفبٍ سْتْ. عٍ شَبِلّيٍ مُ وُيَ عَلْ يُدَ بْنسْي. 28 عٍ سَبَتِشِ بٍرِ سٍيبَ، مٌلَدَ، شَسَرِ سُوَلِ، 29 بِلَ، عٍسٍمِ، تٌلَدِ، 30 بٍتُوٍلِ، هٌرٌ مَ، سِكِلَفَ، 31 بٍتِ مَرَكَبٌتِ، شَسَرِ سُسِمِ، بٍتِ بِرِ، نُن سَارَيِمِ. عٍ نَشَ لُ نَ تَايٍ كُي هَن دَوُدَ شَ مَنفّيَ تّمُي. 32 عٍ مَن نُ نَ عٍتَمِ، عَيِن، رِ مْن، تٌكٍن، نُن عَسَن، نَ تَا سُولِ 33 نُن عٍ رَبِلِنيِ هَن بَالَتِ. عٍ شَ بْشِيٍ نُن عٍ بٍنبَيٍ نَن نَ كِ.
34 سِمٍيْن بْنسْي شُنيِيٍ نَن يَ؛ مٍسٌبَبٌ، يَمٍلٍكِ، عَمَسِيَ شَ دِ يٌسَ، 35 يٌوٍلِ، يٌسِبِيَ شَ دِ يٍهُ، عَسِيٍلِ شَ دِ سٍرَيَ، 36 عٍلِيٌوٍنَيِ، يَاكٌبَ، يٍسٌهَيَ، عَسَيَ، عَدِيٍلِ، يٍسِمِيٍلِ، بّنَيَ، 37 نُن سِسَ، سِقٍيِ شَ دِ، عَلٌن شَ دِ، يّدَيَ شَ دِ، سِمِرِ شَ دِ، سٍمَيَ شَ دِ.
38 شَبِلّيٍ مَنفّيٍ نَن نَ كِ. عٍ شَ دٍنبَيَيٍ نَشَ وُيَ كِ قَنيِ رَ. 39 عٍ نَشَ سِفَ هَن فٍدٌرِ فُلُنبَ سٌفٍتٍدٍ حٌوفٍ يِرٍ قٍندٍ عٍ شَ شُرُ سٍيٍ بّ. 40 عٍ نَشَ قِيلِ قَنيِيٍ تٌ نَا. عَ بٍلٍبٍلٍ، مِشِ يٌ مُ نُ نَ. سِنفٍ هَمِ بْنسْي نَن نُ نَ مّننِ. 41 يُدَيَ مَنفّ شٍسٍكِيَ شَ وَشَتِ كُي، يِ مِشِ نَشٍيٍ شِلِ سّبّشِ، عٍ نَشَ سِفَ نَا، عٍ بَنشِيٍ بِرِن كَنَ، عٍ مّننِكَيٍ رَتْن عَلَكٌ عٍ شَ سَبَتِ نَ، حٌوفٍ قَنيِ نُ نَ دّننَشّ عٍ شَ شُرُ سٍيٍ بّ. 42 سِمٍيْن بْنسْي مِشِ كّمّ سُولِ نَشَ سِفَ سٍيِرِ فٍيَيٍ يِرٍ. عٍ شَ يَرٍرَتِيٍ قِندِ يِسٍيِ شَ دِيٍ نَن نَ، ثّلَتَيَ، نٍيَرَيَ، رّقَيَ، نُن يُسِيّلِ. 43 عٍ تٌ فّ عَمَلّكِكَيٍ بْنبْدٍ، نَشٍيٍ نُ لُشِ نَا، عٍ نَشَ سَبَتِ مّننِ. هَن تٌ عٍ بْنسْييٍ نَ نَا.