6
Ett liv i tjänst för andra
Mina syskon (bröder och systrar i tron), om någon skulle råka göra fel (bli överraskad, eller missledd att göra fel), ska ni som är andliga människor (har Anden), i mildhet (rätt balans av känslor, fri från hämndlystnad och bitterhet) upprätta den personen. Men håll ett vakande öga på er själva så att inte ni också blir frestade [att vara högmodiga och döma andra för att de fallit på något område, eller själva falla i samma synd].
 
Bär alltid (gång på gång) varandras stora bördor (tunga vikter som är svåra att bära själv), på detta sätt uppfyller ni Kristi lag. För om någon själv tycker sig vara så viktig, fast han ingenting är [tycker sig vara förmer än andra och inte vill bära sin broders börda], bedrar han sig själv.
[Det grekiska ordet för börda i vers 2 är ”baros”. Det betyder bokstavligen en tung vikt eller sten som någon måste bära en längre sträcka. Det kom att bildligt beskriva hårt arbete och svåra situationer som i t.ex. Matt 20:12 där Jesus talar om vingårdsarbetare som slitit i hettan en hel dag. Här är betoningen på ”varandras bördor”.]
 
Låt var och en pröva (undersöka, testa) sina egna gärningar (handlingar), sedan kan han glädja sig (vara stolt) över sig själv utan att jämföra sig med någon annan. För var och en måste bära (lyfta) sin egen börda (portion, packning, en militärisk term för den utrustning en soldat normalt själv bar).
[Här i vers 2-5 finns många sanningar:
- Alla, även kristna, kommer möta på problem och svårigheter, det är verkligheten i en fallen värld, se Rom 8:18-28.
- En kristen behöver finnas med i en kristen gemenskap. Det är inte tänkt att livets tunga bördor ska bäras ensamma. I ett individualistiskt samhälle är det lätt att tro att ensam är stark. Att inte söka eller ta emot hjälp i dessa situationer är inte tapperhet, utan snarare ett tecken på stolthet, något som vers 3 belyser.
- Vers 5 tar upp den andra ytterligheten där någon förväntar sig att alla andra ska göra allt för den personen. Här används ett annat ord än i vers 2. Detta ord för börda översätts ofta packning. Det används t.ex. för en skeppslast, se Apg 27:10, eller en soldats ryggsäck. När det kommer stora bördor – kriser i livet – då hjälps vi åt, men var och en bär sin egen ryggsäck. Den kan och ska ingen annan bära. Paulus skriver till en grupp kristna som var odisciplinerad och levde på andra, att ”den som inte arbetar, ska inte äta”, se 2 Tess 3:10.
]
 
Den som tar emot undervisning i ordet ska vara delaktig (bli en partner) med sin lärare i allt gott (följa hans rättfärdiga livsstil, understödja, hjälpa honom). Bli inte vilseledda, Gud tillåter sig inte att bli hånad (förlöjligad, föraktad), för vad en människa sår, det får hon skörda. Den som medvetet (gång på gång) sår i sitt kött (föder sin gamla onda mänskliga natur, sinnet) kommer att skörda förgängelse (död, andligt förfall) från köttet, men den som medvetet sår i Anden kommer att skörda evigt liv från Anden. Låt oss inte tröttna (ge upp på grund av omständigheter, tappa tron) på att ständigt göra vad som är rätt (gott). När rätt tid är inne får vi skörda, om vi inte ger upp (ger efter, släpper taget) [slutar att göra gott].
10 Så därför [som en slutsats av vad jag nyss sagt], så fort vi får ett tillfälle, låt oss välja att göra gott mot alla människor (hjälpa, göra det som bygger upp, är moraliskt rätt och ger glädje till andra), och speciellt till de som är våra medsyskon i tron.
Avslutning
11 Se med vilka stora bokstäver jag nu skriver med egen hand till er.
[Det var vanligt att brev dikterades, se 1 Kor 16:21; 2 Kor 10:1; 2 Tess 3:17; Kol 4:18. Nu fattar Paulus själv pennan och skriver med versaler, för att sammanfatta och betona huvudpunkten i brevet: Herren Jesu Kristi kors!]
 
12 De som vill visa upp en fin yttre fasad i köttet försöker få er att bli omskurna. De gör det bara för att undvika att bli förföljda för Kristi kors skull. 13 För även dessa omskurna [judar] håller inte själva lagen, men de vill att ni blir omskurna så att de kan skryta med er kropp (få ära för att ni böjer er för deras yttre riter). 14 Låt det inte ske (Gud förbjude det) att jag skulle berömma mig av något annat än av vår Herre Jesu Kristi kors! För på grund av detta kors har världen blivit korsfäst för mig [jag har inte längre något intresse för den här världens system med dess lockelser och mänskliga gärningslära], och jag för världen [världens intresse för mig är också dött]. 15 Att vara omskuren eller oomskuren har ingen betydelse [längre], det handlar om [att vara] en ny skapelse [i Kristus, se 2 Kor 5:17.] 16 Åt alla som vandrar efter denna regel (lever sina liv efter denna princip), låt frid och nåd vara över dem, och även Guds Israel [kristna oavsett om man varit jude eller hedning före omvändelsen].
 
17 Från nu och framöver, låt ingen orsaka mig oro, för jag bär Kristi märken på min kropp.
[Ordet för märkt är samma ord som användes för det bomärke som slavar och djur brännmärktes med av sin ägare. Rent symboliskt, men även fysiskt, var Paulus märkt som Kristi egendom. Paulus hade ofta blivit misshandlad och slagen för budskapet. En del av brevets mottagare i Galatien kunde själva komma ihåg hur Paulus varit nära att bli dödad när han kom till dem, se Apg 14:19.]
 
18 Låt nåd (Guds oförtjänta favör) vara med er ande, mina syskon (bröder och systrar i tron).
Amen (låt det ske så).