4
Ha samma sinne som Jesus
När nu Kristus har fått lida till kroppen ska också ni beväpna er med samma sinne. Den som fått lida till kroppen har slutat med att synda, så att han resten av tiden här i sin kropp inte längre lever efter människors begär utan efter Guds vilja. Länge nog har ni levt som hedningarna vill -
i orgier,
begär,
fylleri,
supkalas,
vilda fester
och förbjudna avgudakulter.
Därför blir de förvånade och hånar er när ni inte längre följer med och kastar er ut i samma ström av utsvävningar. Men de ska stå till svars inför honom som är redo att döma levande och döda. Det var därför evangeliet förkunnades också för dem som nu är döda, för att de skulle dömas till kroppen så som människor döms men leva i anden så som Gud lever.
Tjäna Gud
Slutet (kulmen) på allting är nu nära (är på en armlängds avstånd),
ha därför självkontroll (självdisciplin, ett klart sinne)
och var nyktra (sansade, alerta, vaksamma)
så att ni kan be (tillbe, vara hängivna och förtroliga med Gud).
[Orden nykter, alert och vaksam är motsatsen till att vara drucken och sovande, se 1 Tess 5:6-8. Denna uppmaning har speciell betydelse för Petrus eftersom han somnade när han skulle ha vakat och bett, se Mark 14:37-40.]
 
Över allt annat, håll kvar er osjälviskt, utgivande kärlek till varandra (låt den vara oförändrad, konstant, intensiv), för
kärleken täcker (skyler, gömmer) [genom förlåtelse och överseende]
många synder. [Ords 10:12]
 
Välkomna varandra till era hem
utan att klaga (muttra i tysthet).
 
10 Var och en av er har fått en andlig nådegåva,
använd den för att betjäna andra
som goda förvaltare av Guds mångfaldiga nåd (enormt vida spektrum av olika nådegåvor och välsignelser).
 
11 Om någon talar
ska han tala Guds ord [undervisa i enlighet med Guds ord].
Om någon tjänar
ska han tjäna med den styrka Gud ger (leder, dirigerar).
Detta så att Gud förhärligas i allt
genom Jesus Kristus.
Hans är härligheten
och makten
i evigheters evighet,
amen.
Prövningar
12 Mina älskade, var inte förvånade (överraskade) över det eldprov (den eld som smälter och renar metaller) som sker nu för att testa er kvalitet. Det är inget märkvärdigt (konstigt) som händer [just bara] er. 13 Gläd er i stället ju mer ni får dela Kristi lidande. Då ska ni fröjda er med översvallande jubel när hans härlighet uppenbaras. 14 Om ni blir förolämpade (förtalade, hånade) för Kristi namns skull är ni saliga (lyckliga, välsignade), för härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er (ger er ny styrka). [Vissa handskrifter har också följande text: ”De hädar och talar illa om honom, men på samma gång blir han prisad och ärad av er.”]
 
15 Låt ingen av er lida som
en mördare,
tjuv,
kriminell (ondskefull människa)
eller som en som blandar sig i andras angelägenheter (agerar som en självutnämnd domare).
16 Men om någon får lida för att han är en kristen, då ska han inte skämmas, utan ära Gud för att han bär det namnet [anses värdig att bära det namnet].
[Det grekiska ordet ”christianous” betyder ordagrant ”kristusanhängare” och återfinns bara tre gånger i NT, här och i Apg 11:26; 26:28.]
 
17 För nu är tiden inne för domen, och den börjar med Guds hus. Men om den börjar med oss, hur blir då slutet för dem som inte respekterar (vanemässigt inte lyder) Guds evangelium? 18 Om den rättfärdige nätt och jämnt blir räddad (frälst), vad blir det av den ogudaktige och syndaren? [Ords 11:31] 19 Därför ska de som får lida efter Guds vilja [de som behandlas illa därför att de gör Guds vilja] ständigt överlåta sina själar till sin trofasta Skapare genom att fortsätta att göra gott (det som är rätt).