20
Vin är en hädare [den som är påverkad av det förlöjligar, hånar, driver, talar nedsättande om en sak eller en person],
starka drycker larmar (för oväsen).
Den som låter sig ledas vilse (raglar, blir berusad, begår misstag under inflytande) av alkohol
är inte vis.
Tålamod lönar sig
Den skräck en [upprörd, rasande] kung inger kan liknas vid rytandet av ett lejon,
den som är orsak till hans ilska syndar mot sitt eget liv (sätter sitt liv på spel).
 
Det är en ära för en människa att undvika bråk (strid, ordstrid, trätor),
medan en dåre söker strid (exploderar i ilska, startar gräl).
 
Den late plöjer inte på hösten [förbereder inte jorden för sådd],
så när skördetiden kommer får han tigga, han söker utan att hitta någon skörd.
Ärlighet i allt
Planerna (själva beslutsprocessen) i en människas hjärta kan liknas vid en djup vattenkälla,
en förståndig människa drar upp dem [från källan inom sig].
 
Många människor säger att de är lojala och kärleksfulla,
men var hittar man dem?
 
Den rättfärdige vandrar (lever sitt liv) med integritet,
välsignade (glada, lyckliga, avundsvärda) är hans barn.
 
Kungen (ledaren) som sitter på domarstolen
sållar bort all ondska med sin blick [håller ett öga på dem han ansvarar över].
Vem kan säga:
”Jag har behållit mitt hjärta rent (alla mina beslut och motiv har varit oförvitliga),
jag är fri från min synd?”
 
10 Olika vikter [en för försäljning och en annan för inköp] och olika mått,
bådadera är avskyvärda (motbjudande, vidriga) i Herrens ögon.
[Herren ser allvarligt på oärlighet i affärer.]
 
11 Redan ett barn (en ung man) visar sin karaktär genom sina handlingar,
om de är rena och ärliga [eller falska].
 
12 Örat som hör och ögat som ser.
Herren har gett oss båda.
 
13 Älska inte sömn för då blir du fattig.
Öppna dina ögon [vakna upp från slumrandet] och du får mat i överflöd.
 
14 ”Skräp, bara skräp”, säger köparen [till den som säljer],
men när han går därifrån skryter han belåtet [om sitt fynd].
 
15 Man kan äga guld och mängder av juveler (pärlor),
men läppar som har kunskap (insikt, förståelse) är den dyrbaraste klenod (ägodel) man kan ha.
 
16  [Domaren säger till fordringsägaren:]
Ta kläderna (manteln) från den som gått i borgen för en främling,
panta vad han har då han är säkerhet för en okänd (en främmande kvinna).
[Den som är dåraktig och tar på sig ansvaret för en främlings skulder, vars pålitlighet inte är känd, eller en äktenskapsbrytares, vars opålitlighet är känd, blir ansvarig även om det kostar honom hans mantel som pant.]
 
17 Stulet bröd smakar ljuvligt till en början,
men det dröjer inte länge förrän munnen är full av grus.
 
18 Planer (mål, riktlinjer) formas under vägledning med andra;
för inte krig utan överläggning (gå inte ut i krig utan vis ledning).
 
19 Den som skvallrar för vidare (avslöjar) vad som sagts i förtroende,
anförtro dig därför inte åt människor som pratar bredvid munnen.
 
20 Den som förbannar sin far eller sin mor,
hans lampa (ande, liv) ska slockna i djupaste mörker.
 
21 Ett arv som [genom girighet och orätt behandlande av medarvingar] snabbt gjort någon rik
blir i slutändan utan Guds välsignelse.
 
22 Säg aldrig: ”Det här ska du få igen för!”
Överlämna i stället situationen i Herrens hand (vänta på Herren), han ska rädda dig.
 
23 Dubbla vikter är avskyvärt (motbjudande, vidrigt) i Herrens ögon,
och falska vågar behagar inte honom (är av ondo).
 
24 Varje steg vi tar kommer från (har sitt ursprung från) Herren,
så hur kan någon själv förstå sin väg?
 
25 Det är farligt att alltför snabbt lova en gåva (helig tjänst),
utan att först beräkna kostnaden och tänka efter vilka konsekvenser beslutet kommer att få.
 
26 En vis ledare (kung) identifierar och tar bort de onda [människorna från inflytelserika positioner],
och låter tröskhjulet gå över dem.
[Under tröskningen skiljs agnarna från vetet, de torra och döda skalen utan substans tas bort.]
 
27 Anden i människan är en Herrens lykta
som utforskar varje del av vårt inre.
 
28 Kärlek (barmhärtighet, godhet) och sanning (trofasthet) bevarar en kung,
hans tron upprätthålls genom kärlek (barmhärtighet, godhet).
 
29 De ungas stolthet är deras styrka,
de äldres ära (prydnad) är deras gråa hår [som står för visdom och erfarenhet].
 
30 Blodet renar ett sår [inifrån och ut],
och en tillrättavisning når vårt innersta [renar oss inifrån].