28
Överge inte lagen
Den onde flyr även när ingen förföljer honom,
men de rättfärdiga är oförskräckta (frimodiga) som lejon.
 
När ett land syndar (gör uppror mot Gud), får det många ledare
[som kämpar om makten, eftersom Guds välsignelse och beskydd är borta],
men när ledaren är en man med förstånd (kunskap, insikt), blir det långvarig stabilitet.
 
En fattig man som förtrycker de svaga (andra fattiga människor)
är som ett skyfall som förstör skörden [plundrar dem på allt de har].
 
De som överger lagen lovordar (talar väl, prisar och upphöjer) syndaren,
men de som håller fast vid lagen tar upp striden mot de ogudaktiga.
 
Onda människor förstår inte hur man dömer rättvist (vad dom och rätt är),
men de som söker (hänger sig åt, frågar efter) Herren får full insikt.
 
Bättre en fattig man som är ärlig (har integritet och vandrar upprätt),
än en rik man som medvetet vandrar på felaktiga vägar.
 
Ett vist barn håller buden [lagen, följer instruktionerna från sina föräldrar och Gud],
men den som umgås (associerar sig) med slösaktiga (impulsiva) människor är en skam för sin far.
 
Den som lever på att ta ut skyhöga räntor (använder tvivelaktiga metoder, utpressning),
samlar sin förmögenhet till någon som kommer att ta sig an de fattiga [och ge tillbaka pengarna].
 
Den som vänder bort sitt öra från att höra lagen [vägrar att lyssna och leva efter Guds bud],
även hans bön är avskyvärd [inför Gud].
Den som gräver en grop …
10 Den som leder de rättfärdiga in på en ond väg faller själv i sin grop,
men de renhjärtade kommer att få ett gott arv.
 
11 Den rike är vis i sina egna ögon [tror sig ha gjort allt rätt],
men en fattig man med förstånd genomskådar honom.
 
12 När de rättfärdiga triumferar är det underbart (glädje, fest),
men när de ogudaktiga reser sig upp [och får makt], håller folk sig undan.
Den som bekänner och lämnar sina synder får nåd
13 Den som gömmer (täcker över, döljer) sina synder har ingen framgång (lycka, välgång, ekonomisk välsignelse),
men den som bekänner och ångrar sina synder (lämnar dem) får nåd.
 
14 Välsignad (glad, lycklig, avundsvärd) är den som i vördnadsfull tillbedjan alltid fruktar Herren [oavsett omständigheter],
men den som förhärdar sitt hjärta [mot Gud] störtar i olycka (råkar ut för svårigheter).
 
15 Som ett rytande lejon eller en vild (rasande) björn
är en ogudaktig ledare över ett fattigt folk.
 
16 En furste (ledare) som saknar förstånd (insikt, förståelse) är en grym tyrann,
men den [ledare] som hatar orättfärdiga inkomster (avskyr girighet) ska leva länge.
 
17 Om en man medvetet utgjuter en människas blod [mördar någon],
blir han en flykting ända till sin egen grav,
låt ingen understödja (hjälpa, försörja) honom.
 
18 Den som vandrar rättfärdigt (har integritet) ska bli räddad (befriad, frälst),
men den som går orätta vägar (säger en sak men gör en annan),
hans fall kommer plötsligt.
Om arbete och rikedom
19 Den som odlar sin jord
får en rik skörd,
men den som ivrigt (passionerat) jagar fåfänglighet (moraliskt fördärvade personer, meningslösa mål, snabba pengar)
mättas med fattigdom.
 
20 En som är trogen får överflödande välsignelser (framgångar, gåvor, frid),
men den som snabbt vill bli rik [oavsett pris] ska inte bli ostraffad.
 
21 Att vara partisk (ha anseende) till personer [i en rättslig tvist, på grund av deras status eller ställning] är aldrig rätt,
trots det kan en del synda [köpas för att vittna falskt] bara för en bit bröd.
 
22 Den som har ett ont öga (fullt av begär) rusar fram för att bli rik,
omedveten om att fattigdomen hinner ikapp honom.
Sätt ditt hopp till Herren
23 Den som tillrättavisar [i kärlek går till rätta med] någon
får efteråt mer uppskattning än den som bara smickrar med tungan.
 
24 Den som rånar sin far och mor och säger: ”Det är ingen synd!”
Han är kompanjon med den som förgör (raserar, dödar).
 
25 Den som har ett girigt hjärta rör upp trätor (startar tvister),
men den som sätter sitt hopp till Herren blir välsignad (får framgång och blir mättad).
 
26 Den som bara förlitar sig på sitt förstånd (hjärta, inre) är en dåre,
men den som vandrar i [Guds] vishet blir befriad [från många fällor].
 
27 Den som ger till den fattige behöver inte sakna någonting,
men den som vänder bort blicken [för att inte se deras behov] får många förbannelser.
 
28 När de ogudaktiga reser sig upp [och får makt], gömmer sig folk (man blir försiktig och varsam i allt man gör),
men när de ogudaktiga förgås, ökar de rättfärdiga i antal.