27
Låt andra berömma dig
Skryt inte om din framtid [prisa och upphöj inte dig själv och dina planer],
du vet ju inte [ens] vad den här dagen bär i sitt sköte.
Låt någon annan berömma (prisa, skryta över) dig,
inte din egen mun. En främmande (någon utanför dina egna kretsar), inte dina egna läppar.
En dåres ilska
Sten väger mycket och sand är tungt,
men ännu tyngre (mycket svårare att bära) är en dåres oprovocerade ilska.
[Jämförelsen är mellan fysiskt arbete - att lyfta sten och sand - och den stress och mentala tyngd det innebär att hantera en dåres ilska.]
 
Ett vredesutbrott kan orsaka stor skada, de upprörda känslorna kan välla fram som en vårflod,
men vem kan stå mot svartsjuka (avundsjuka)?
[Att utsättas för svartsjuka, eller själv vara svartsjuk, är långt värre än ett öppet vredesutbrott.]
En sann vän säger sanningen
Bättre med en öppen tillrättavisning,
än dold kärlek.
[Välmenad konstruktiv kritik tillhör äkta kärlek, men när någon är för försiktig, eller för rädd för att säga ifrån, visar sig aldrig kärleken och den förblir dold.]
 
Såren orsakade av en vän är utförda med ett syfte (de är välmenande, har ett syfte och går att lita på),
men kyssarna av en ovän är många och vilseledande.
[Om man bara hör komplimanger, som här liknas vid kyssar, så är de inte äkta, en vän säger alltid sanningen.]
 
Den som är mätt [har mättat sin själ med sensuella upplevelser] trampar (stampar, förkastar) honung under fötterna,
men för den hungrige smakar även det som är bittert sött.
 
Som en fågel som är på flykt från sitt näste [exponerad för fara och ett obevakat bo],
på samma sätt är det med en människa som irrar omkring borta från sitt hem.
 
Olja och parfym gör hjärtat glatt,
på samma sätt fördjupas vänskapen när en vän ger uppriktiga råd från sitt hjärta
(de ger god eftersmak).
 
10 Överge inte din och din fars vän. [De har varit trogna länge, lämna inte dem om de behöver din hjälp.]
Gå inte till din broders hus (familj) när du drabbas av olycka.
Bättre med en nära granne
än en broder som är långt borta.
[De släktmässiga banden mellan människor kan ibland vara mindre pålitliga än genuin vänskap.]
Gå inte bara på, tänk efter innan du agerar
11 Mitt barn, var vis och gör mitt hjärta glatt,
så att jag kan svara inför mina kritiker [de som anklagar mig för att vara en dålig lärare].
 
12 Den förståndige ser faran och tar skydd,
men de oförståndiga (omedvetna, frigjorda, utan hämningar) går på och blir straffade (får böta, betala).
 
13  [Domaren säger till fordringsägaren:]
Ta kläderna (manteln) från den som gått i borgen för en främling,
panta vad han har då han är säkerhet för en okänd (en främmande kvinna).
[Den som är dåraktig och tar på sig ansvaret för en främlings skulder, vars pålitlighet inte är känd, eller en äktenskapsbrytares, vars opålitlighet är känd, blir ansvarig även om det kostar honom hans mantel som pant.]
 
14 Den som [inställsamt] lovordar (prisar) sin granne med hög röst tidigt på morgonen,
blir till en förbannelse.
 
15 Ett kontinuerligt droppande från ett läckande tak en dag med häftigt skyfall
och en tjatande (gnatande, ordstridande) kvinna,
båda är lika [illa].
16 Den som försöker lugna ner (lägga band på) henne kan lika gärna försöka stoppa vinden,
hans högra hand möter olja [som är hal och omöjlig att få ett grepp om].
Järn skärper järn
17 På samma sätt som järn skärper järn,
så skärper en människa sin väns karaktär.
 
18 Den som vårdar (beskyddar) sitt fikonträd får äta dess frukt,
den som sköter om (är noggrann, troget skyddar) sin mästare blir ärad.
 
19 På samma sätt som ansiktet speglas i vattnet,
så speglar hjärtat människan.
[Hjärtat reflekterar hur man verkligen är. Versen kan appliceras på flera sätt. Ett ogudaktigt hjärta reflekterar det jordiska, medan ett rättfärdigt hjärta reflekterar det gudomliga. Vi kan också få självinsikt genom att studera våra val, attityder, vilja och längtan - allt detta är reflektioner av vad som finns i hjärtat.]
 
20 Sheol (dödsriket, de dödas plats) och Abaddon (avgrunden, slutgiltiga platsen för Satan) mättas aldrig,
på samma sätt mättas aldrig [lusten i] människans ögon.
 
21 Degeln används för [att pröva och förädla] silver och smältugnen för guld,
på samma sätt prövas en människa genom [sin reaktion på] smickrande tal.
 
22 Även om du skulle stöta en dåre bland grynen i en mortel,
skulle hans oförnuft inte lämna honom.
Var skicklig i ditt arbete
23 Var skicklig (vis, lär dig genom erfarenhet) att veta tillståndet på dina får (getter),
ha ett hjärta för din hjord,
24 för rikedom (välfärd) [ofta mätt i mängden boskap] varar inte för evigt.
Består en krona [makten i ett land] från generation till generation?
 
25 Efter att skörden har bärgats kommer nytt gräs upp
och när fodret samlas in från bergen,
26 då kommer lammen att ge dig [ull till] kläder,
och bockarna kan säljas och ge pengar till att köpa ett fält.
27 Och där [på det nyinköpta fältet] ska getterna mjölka tillräckligt med mat
till dig, din familj och till underhåll för dina tjänarinnor.