7
Hur kan man bevaras?
Min son (barn, vän), håll fast vid (skydda) mina ord,
och bevara (bygg upp ett förråd av) dem inom dig.
Håll mina bud så får du leva (då får du leva ett överflödande liv),
följ min undervisning (lag, hebreiska ”Torah”) och skydda den som en ögonsten.
Bind dem på dina fingrar [ha alltid buden i ditt blickfång som en vigselring],
och skriv dem på ditt hjärtas tavla [memorera dem].
Säg till visdom ”Du är min syster,”
och kalla förståndet (insikten, urskillningsförmåga) din förtrogna vän.
De kan bevara dig från både den främmande kvinnan (den prostituerade),
och den lösaktiga kvinnan (äktenskapsbrytaren) som talar så förföriskt (smickrande, inställsamt).
En historia om en ung man som låter sig förledas
När jag stod vid fönstret i mitt hus,
och såg ut genom gallret.
såg jag bland de oerfarna (lättledda, naiva, dåraktiga), bland ungdomarna lade jag märke till,
en ung man utan något omdöme (förstånd, hjärta, samvete, kurage).
Han passerade på gatan nära [den prostituerade] kvinnans hörn
och gick stolt (uppblåst) vidare in på vägen till hennes hus.
Skymningen blev kväll
och slutligen kom natten, kolsvart och mörk [över den unga mannens liv].
 
10 Plötsligt kom en kvinna och mötte honom,
hon var klädd som en prostituerad och hade ett slugt (listigt) hjärta.
11 Hon var högljudd (oanständig, grov) och impulsiv (oberäknelig, rebellisk),
hennes fötter hade ingen ro i hennes eget hus.
12 I stället var hon på gatan, på torgen,
vid varje gathörn stod hon på lur [frestelsen ligger i bakhåll, redo att överfalla].
13 Hon kastade sina armar om honom och kysste honom,
och utan minsta skam sade hon:
 
14 ”Jag har tackoffer med mig,
i dag har jag uppfyllt mina [religiösa] löften.
[Hon ger ett sken av att vara gudfruktig och helig.]
15 Därför gick jag ut för att möta dig,
jag sökte efter just dig och jag fann dig.
16 Jag har bäddat min säng med nya rena lakan,
exklusiva importerade tyger.
17 Jag har parfymerat sängen,
med sköna exotiska dofter (ordagrant ”myrra, aloe och kanel”).
18 Kom låt oss berusa oss med kärlek ända till morgonen,
låt oss njuta av varandra i kärlek.
19 Min man är inte hemma,
han är borta på en lång resa.
20 Han tog med sig mycket pengar
och kommer inte hem förrän nästa fullmåne.”
 
21 Med många övertygande (frestande, lockande) argument förleder hon honom,
med hennes förföriska tal övertalar hon honom [att överkomma sitt samvete och omdöme] och får honom med sig.
22 Plötsligt (på en gång) följer han henne,
som en oxe på väg att bli slaktad,
som dåren som förs bort i bojor för att bli straffad,
23 som en fågel som snabbt flyger (hetsas, jagas upp för att flyga) rakt in i ett nät
och inte vet att det kommer att kosta den livet, förrän pilen (spjutet) tränger in i hans lever (innersta, vitala delar).
 
24 Lyssna nu på mig mina barn (vänner),
lyssna uppmärksamt (aktivt) på orden från min mun.
25 Låt inte era hjärtan vika av på hennes vägar,
irra inte in på hennes vägar.
26 För hon har slagit ner och sårat många,
ja en stor mängd har hon dödat.
27 Hennes hus är vägen till graven (helvetet, Sheol, de dödas plats),
den leder (mer och mer okontrollerat) ner mot dödens salar (kammare).