6
Om borgen och avtal
Min son (barn, vän), om du gått i borgen för din granne,
eller [förhastat] skrivit på ett avtal med en främling,
då är du förpliktigad eftersom du har gett ditt ord,
du är fångad av dina egna ord.
Du själv har försatt dig i situationen att din granne har makt över dig,
men gör så här för att bli fri [agera på en gång]:
Ödmjuka dig,
gå och böna och be din granne (tjata på honom).
[Så att han betalar sin skuld och därigenom frigör dig från ditt åläggande mot fordringsägarna.]
Unna inte ögonen någon sömn,
stäng inte ögonlocken.
Befria dig själv som en gasell från en jägares bössa,
som en fågel ur fågelfångarens grepp.
Se på myran
Du som är lat (slö), gå och titta på myran,
begrunda (se, undersök, förstå, tänk på) dess liv (handlingar, moral, väg) och bli vis.
Den har ingen furste (chef), ingen konstant påpassning av en tillsyningsman (överordnad)
eller en härskare (en som dikterar lagar och bestämmer allt),
ändå förbereder den sin föda under sommaren
och samlar in sin mat när det är skördetid.
 
Latmask, hur länge ska du ligga där i sängen,
när ska du vakna upp från din sömn?
10 Ännu lite mer sömn, slumra (vila) lite till,
lägg armarna i kors för att vila ännu mera.
[Vet du vad som står på tur?]
11 Fattigdomen kommer marscherande [steg för steg]
och misär (nöd, brist) kommer som en beväpnad man [och du tvingas lyda honom].
 
12 En fördärvlig människa, ja en gudlös person,
är den som har en livsstil med förljuget (förvridet, perverst) tal.
13 En sådan blinkar med ögonen, stampar med fötterna [ger hemliga signaler],
och ger tecken med fingrarna [allt för att missleda och förleda].
14 Hans hjärta är förvridet (perverst, förljuget), han smider ständigt onda planer (planerar olycka och bedrövelse mot andra),
han skapar och föder osämja (split, oenighet).
15 Därför ska plötsligt olycka (katastrof) komma över honom,
plötsligt blir han krossad utan räddning.
Sju saker Gud avskyr
16 Här är sex saker som Herren hatar,
ja sju som han avskyr (anser vara motbjudande, vidriga):
17 En stolt blick (arrogant attityd som upphöjer sig själv och nedvärderar andra människor).
En ljugande tunga.
Händer som mördar den oskyldige.
18 Ett hjärta som smider (planerar) onda planer (tankar).
Fötter som lätt springer mot ondska.
19 Ett falskt vittne som andas ut lögner [en som talar osanning i allt han säger, även under ed].
En som sår osämja mellan sina bröder (splittrar).
[I den här hebreiska stilen är den sista punkten den starkaste och överst av det Gud avskyr.]
Varning för äktenskapsbrott
20 Min son (barn, vän), bevara din faders bud [givna från Gud]
och förkasta (lämna, överge) inte din mors undervisning (hebreiska ”Torah”) [från Guds ord].
21 Bind dem ständigt (kontinuerligt, gång på gång) runt ditt hjärta,
och knyt dem runt din hals.
22 När du går, ska de [orden från dina föräldrars Gud] leda dig,
när du sover ska de vaka över (skydda, bevara) dig
när du vaknar ska de tala till dig.
23 För buden är en lykta (oljelampa), och all undervisning (hebreiska ”Torah”) [från Bibeln] ett ljus,
och tillrättavisning som leder till disciplin (ordning, lydnad) är vägen till livet.
24 De bevarar dig från den onda (prostituerade) kvinnan
och från den lösaktiga kvinnans (äktenskapsbryterskans) förföriska (inställsamma, smickrande) tal.
25 Låt inte ditt hjärta ha lust till hennes skönhet,
låt dig inte fångas av hennes blickar.
26 För den prostituerade kvinnan är en man inte mer värd än ett mål mat,
men den otrogna kvinnan (äktenskapsbrytaren) däremot jagar (är ute) efter ditt dyrbara (ärbara) liv.
27 Kan man bära eld (brinnande ved) i famnen
utan att kläderna tar eld?
28 Kan man gå [barfota] på glödande kol
utan att fötterna blir svedda?
29 Så är det med den som går in till (har sexuellt umgänge med) sin nästas hustru,
den som rör henne går inte ostraffad.
 
30 Man kan förstå (ha medlidande med) en tjuv
som stjäl mat när han är hungrig,
31 men om han ertappas måste han ändå betala tillbaka sjufalt,
han kan tvingas lämna allt han äger i sitt hus.
32 Men den som däremot begår äktenskapsbrott saknar förstånd (moral, förståelse),
han förstör (förintar, fördärvar, förvränger) sin egen själ (och sitt liv).
33 Sår (sjukdom, plåga) och skam (förödmjukelse, degradering) är vad han får,
och hans vanära (förakt, låga status) utplånas inte.
34 För mannens [den otrogna kvinnans man] svartsjuka gör honom rasande,
han kommer inte att visa någon nåd då [otrohetsaffären uppdagas och] han hämnas.
35 Han kommer inte ens att överväga någon typ av kompensation,
han kommer att vägra ta emot något av dig oavsett hur stor summa du erbjuder.