5
Låt dig inte bli förförd
Min son (vän, barn), var uppmärksam på min vishet
[Guds vishet som jag, Salomo, har lärt mig av egna, ofta kostsamma erfarenheter],
vänd ditt öra till mitt förstånd (lyssna noga),
så att du behåller din urskillningsförmåga (omdöme)
och låter dina läppar bevara (skydda, vaka över) kunskap (insikt, visa svar) [när frestelser kommer].
 
En prostituerad kvinnas läppar dryper av honung [är söta och smickrande],
hennes tunga är hal som olja,
men utgången [om du faller för hennes förföriska tal] är att hon blir bitter (besk) som malört
och skarp som ett tveeggat (dödande) svärd.
Hennes fötter leder till döden,
hennes steg går raka vägen till Sheol (dödsriket).
Hon undviker att vandra på livets väg, hennes vägar är ostabila (föränderliga, flyktiga),
och hon vet inte ens om det.
 
Lyssna nu på mig söner (vänner, barn),
överge (lämna) inte vad jag säger:
Låt din väg vara långt borta från henne,
gå inte nära dörren till hennes hus.
Annars ger du din ära (sexuell energi, styrka, rikedom) till andra
och dina år (ditt liv) till en hänsynslöst grym person,
10 och låter främmande människor (äktenskapsbrytare) frossa (vältra sig) i din styrka (välstånd)
och vinsten av ditt hårda arbete går till ett främmande hushåll.
[Ett hem som är främmande inför både Gud och rättfärdighet].
11 Då kommer du att jämra dig (stöna, vråla i smärta) när allt kommer till ett slut,
när din kropp och ditt inre (skelett, blod) förgås.
[Uttrycket beskriver hur ett utsvävande liv påverkar den fysiska hälsan. I 6:32 beskrivs hur den också fördärvar själen.]
12 Då säger du: ”Jag hatade disciplin,
och i mitt hjärta föraktade (avskydde, hatade) jag tillrättavisning.
13 Varför lydde jag inte mina lärare
och lyssnade på dem som undervisade mig?
14 Jag var involverad i nästan alla sorters synder (ondska) [Mitt liv var ruinerat],
och alla i församlingen (samhället) visste om det.”
 
15 Drick vatten från din egen reservoar (cistern, behållare, tank) [i ett rent äktenskapsförhållande]
och färskt rinnande vatten från din egen brunn.
16 Ska din avkomma bli spridd utanför [ditt hem]
som vatten i gatans rännstenar?
17  [Håll dig till din hustru.] Låt dina barn tillhöra dig
och ingen främling [till familjen].
18 Låt ditt intima samliv med din hustru vara välsignat,
henne som du gifte dig med som ung, gläd er tillsammans.
19 Låt henne vara lika vacker som hjorten och lika charmig (behaglig, hänförande, förtrollande) som rådjuret,
låt hennes bröst alltid behaga (tillfredsställa) dig och var alltid förlorad (berusad) av lust till henne.
20 Varför ska du, min vän, ha lust till en lösaktig kvinna (äktenskapsbrytare),
och omfamna en prostituerad?
21 Herrens ögon ser en människas alla vägar (karaktär, handlande),
och han beaktar (väger) noggrant alla val.
22 Den ogudaktige fångas av sin egen synd (omoral),
han snärjer in sig i sin egen synd som binder honom.
23 Han dör i brist på uppfostran (tillrättavisning),
mängden av dårskap (oförstånd, galenskap) gör att han går vilse (stapplar, faller).