4
Ditt liv står på spel
Lyssna, mina söner (barn, vänner), hör en faders undervisning,
lyssna uppmärksamt så att ni kan lära er insikt (förstånd, urskillningsförmåga i andliga frågor).
För jag ger er goda lärosatser (doktriner, god lärdom),
lämna (överge) inte min undervisning.
När jag [Salomo] själv bara var ett barn inför min far [David],
och i min mors [Batsebas] ögon hennes ömt älskade enda son,
då undervisade han mig och sade:
”Låt ditt hjärta få tag på (hålla fast vid) mina ord,
håll mina bud (befallningar), så du får leva [länge, väl, fri från missmod].
Införskaffa (sök, förvärva) vishet, införskaffa förstånd (urskillningsförmåga).
Glöm inte och vänd dig inte bort från min muns ord.
Överge inte visheten, hon ska bevara (försvara, skydda) dig, älska henne,
och hon ska skydda dig.
Början till vishet (det första och mest viktiga, över och före allt annat) är:
Införskaffa [Guds] vishet, och med allt du har, inhämta förstånd (urskillningsförmåga).
Värdera vishet högt och upphöj henne,
så ska hon upphöja dig; hon kommer att ge dig ära när du omfamnar henne.
Hon ska ge dig en blomsterkrans av nåd på ditt huvud [frid i sinnet],
skänka dig en vacker krans av ära [ett gott ärofyllt liv].”
 
Vishetens väg
10 Min son (vän, barn), lyssna och ta emot mina ord (löften, bud),
så ska du få leva många år.
11 Jag ska undervisa (instruera) dig på vishetens väg [som ger full förståelse om Guds syften och vägar],
jag ska leda dig på [moraliskt] rätta vägar.
12 När du går ska dina steg inte hindras (få kramp, vara fastbundna, bekymrade, bedrövade),
när du springer ska du inte falla (snava).
13 Ta ett stadigt tag om min förmaning (tillrättavisning, fostran, förädlingsprocess),
släpp den inte, för den är ditt liv.
[Vik inte undan för prövning utan låt den få göra sitt verk i dig.]
Vandra på Guds väg
14 Gå inte in på de ogudaktigas stig,
vandra inte på de ondas väg.
15 Undvik (avhåll dig från) den, gå inte in på den,
[men om du gjort ett misstag] vänd om och vandra vidare [på Guds väg för ditt liv].
16 De [ogudaktiga] kan inte sova om de inte gjort något ont,
sömnen tas ifrån dem om de inte fått någon på fall.
17 Deras bröd [vad de lever av, matar sig med] är ogudaktighet
och deras vin [vad som gör dem glada] är våld.
18 Men de rättfärdigas väg är som gryningsljuset,
som blir starkare och starkare (ljusare och klarare) tills det blir full dag.
19 Däremot de ogudaktigas väg är som djupaste mörker,
de vet inte ens vad som orsakade deras fall.
Bevara ditt hjärta
20 Min son (barn, vän), lyssna på (ta till dig, förstå, bli ett med) mina ord
vänd ditt öra (lyssna noga) till mitt tal.
21 Släpp dem inte med blicken,
bevara (skydda, memorera) dem djupt i ditt hjärta.
22 För de [Guds ord] är liv (levande, livgivande) för dem som hittar dem,
helande (hälsa, livgivande) för hela kroppen.
23 Över allt annat, ska du bevara (skydda, värna) ditt hjärta,
för därifrån utgår livets källor.
24 Ta bort falskt (oärligt) tal från din mun,
låt perverst tal vara långt ifrån dina läppar.
25 Låt dina ögon se rakt fram,
fokusera (fixera) din blick på vad som ligger framför dig.
[Låt dig inte distraheras av vad som händer runt omkring eller vad som har hänt tidigare på din väg.]
26 Låt stigen för din fot vara jämn (balanserad, rättfärdig),
så blir alla dina vägar väl övervägda (rätta).
27 Vik inte av till höger eller vänster,
och håll din fot borta från det onda.