3
Bevara visheten i ditt hjärta
Min son (barn, vän), glöm inte den undervisning (de instruktioner, den lag, hebreiska ”Torah”) jag gett dig,
bevara (beskydda, vakta) dem i ditt hjärta.
De ger ett långt liv (längd av dagar)
och många år med mer och mer (djupare) frid
(trygghet, balans, ekonomisk framgång, hälsa, helhet på alla områden, vänskap med Gud och människor).
Låt aldrig nåd (trofast kärlek, godhet, förbarmande) och sanning (ärlighet, trohet) lämna dig;
bind dem runt din hals,
rista in dess initialer i ditt hjärta.
Då får du favör (gott anseende, uppskattning)
i Guds och människors ögon.
Förtrösta på Herren i allt
Förtrösta på (lita, luta dig mot) Herren av hela ditt hjärta,
mer än vad du litar på din egen bedömningsförmåga (uppfattning).
Erkänn (sök, bli intimt förtrogen med, bekänn) honom i allt du gör genom livet,
och han ska leda (dirigera, jämna, räta ut) dina vägar.
Lita inte på din egen visdom (intelligens, kunskap) [som är mänsklig och begränsad];
frukta Herren och fly (vänd dig helt om och gå åt andra hållet) från det onda.
Det ger livgivande hälsa (helande) till din kropp,
och styrka (ny energi) åt alla dess ben (fysiska ben, ditt inre, själen).
 
Ära Herren med allt du äger,
ge honom den första (och bästa) delen av din skörd (inkomst).
10 Då kommer dina lador att fyllas i överflöd (till brädden)
och dina vinfat (vinpressar) flöda över med nytt vin.
11 Min son (barn, vän), förakta inte (stå inte emot, ta inte avstånd från) Herrens tillrättavisning,
var inte frustrerad (otålig, irriterad, arg) när du prövas.
12 För den Herren älskar den tillrättavisar (disciplinerar) han,
på samma sätt som en far (förälder) uppfostrar (tillrättavisar) sitt barn i kärlek.
Sök efter vishet
13 Lycklig (välsignad, glad, avundsvärd) är den som hittar visheten,
och den som införskaffar (drar till sig, bygger upp) kunskap (förstånd).
14 För värdet av att känna henne är högre än värdet av silver,
ja vinsten är bättre än guld.
15 Hon är mer värdefull än rubiner,
av allt du kan önska (längta efter) [av rikedom i den här världen] kan ingenting jämföras med henne.
16 I högra handen har hon långt liv (längd av dagar)
i den vänstra rikedom och ära.
17 Hennes vägar är ljuvliga (behagliga, angenäma),
hennes stigar är trygga (fridsamma, framgångsrika).
18 Hon är ett livets träd [ger livskraft och ett rikt liv] för dem som får tag i (greppar, tar ett stadigt tag om) henne,
och lycklig (välsignad, glad, avundsvärd) är den som håller sig kvar hos henne.
Jorden skapades genom vishet
19 Genom vishet har Herren lagt jordens grund,
med förstånd har han fastställt (berett) himlarna.
20 Hans kunskap fick djupen (vattenkällorna) att öppna sig
och molnen att fälla sin dagg.
[Både i den våldsamma uppdelningen av land och vatten, och i det stilla regnet finns Guds vishet.]
Behåll ditt sunda förnuft
21 Min son (barn, vän), skydda (vakta) sunt förnuft och ett gott omdöme (urskillningsförmåga),
släpp inte blicken från dem.
22 De ska ge liv till din inre människa,
och bli ett dyrbart smycke kring din hals.
23 Då ska du vandra säkert på din väg
utan att snubbla (snava eller slå emot din fot).
24 När du lägger dig ska du inte vara rädd,
när du ligger ner ska din sömn vara god.
25 Var inte rädd för plötslig (oväntad) terror (panik, skräck, alarmerande rapporter),
eller för den kommande stormen (förstörelsen, undergången) av de ogudaktiga.
26 För Herren är din förtröstan (tillit, säkra hopp),
han kommer att beskydda din fot från att fastna (tillfångatas) [i fällan].
Undanhåll inte gott
27 Undanhåll inte gott (glädje, välgång, framgång)
till någon som har rätt till det [dess rättmätiga ägare],
när det står i din makt att ge det.
28 Säg inte till din granne:
”Gå, kom tillbaka imorgon, då ska jag ge dig det”,
när du redan nu har det [han frågar efter].
29 Planera inte (hitta inte på, gräv inte efter) ondska mot din granne,
som tror sig vara trygg i din närhet.
30 Bråka (tvista) inte med någon utan orsak,
när han inte har gjort dig något ont.
Herren välsignar den rättfärdiges boning
31 Avundas inte en våldsam man (en grym förtryckare)
och välj inte någon av hans vägar.
32 För den som avvikit från den rätta vägen (handlar mot Guds moral)
är avskyvärd i Herrens ögon.
Men de rättfärdiga
talar han förtroligt (delar han sina planer) med.
33 Herrens förbannelse är över den gudlöses (kriminelle, syndarens) hus (familj),
men han välsignar den rättfärdiges boning.
34 Han hånar (föraktar) de som ständigt är hånfulla
(arroganta, nedlåtande, de som har som livsstil att vara översittare och förakta andra),
men ger sin nåd (favör, gillande) till de ödmjuka.
35 De visa får ta emot ära som arv
medan [de självsäkra högfärdiga] dårarnas ”befordran” blir skam (vanära).