2
Prioritera Guds vishet
Min son (barn, vän):
om du tar emot mina ord
och bevarar mina bud inom dig,
genom att aktivt (uppmärksamt) lyssna till [Guds] visdom
och böja ditt hjärta till klokhet (insikt, förstånd)
[ödmjukar dig inför Guds kunskap, och sträcker dig emot den med all din kraft],
om du ropar efter förståelse (urskillningsförmåga)
och höjer din röst för att kalla på klokhet (insikt, förståelse),
om du söker efter den som efter silver
och letar efter den som efter en gömd skatt,
 
då kommer du att förstå vad det är att frukta Herren,
och finna (nå fram till) kunskapen om Gud.
För Herren ger vishet,
från hans mun kommer kunskap och förstånd (insikt).
Han bygger upp ett förråd av sund visdom (till framgång) för de rättfärdiga,
och är som en sköld [beskyddare] för de som vandrar med integritet (oskyldigt, ostraffligt),
för han beskyddar de rättfärdigas stigar,
och bevarar vägen för dem som är trogna (lojala, älskar) honom.
 
Då ska du förstå rättfärdighet (hur man kan följa Guds standard),
rättvisa (hur man tar rättvisa beslut)
och integritet (hur man kan leva moraliskt rätt, stå upprätt, vandra rakt fram utan att svänga av åt höger eller vänster),
ja alla goda (moraliskt rätta) vägar.
10 För visheten ska komma in i (fylla) ditt hjärta,
och [moralisk] kunskap ska bli attraktiv (ljuvlig) för dig.
11 Omdöme (eftertänksamhet) ska vaka över dig,
och klokhet ska beskydda dig.
Vishet räddar dig från frestelser
12  [Visheten räddar från två stora frestelser för en ung man, lättförtjänta oärliga pengar och lösaktiga förhållanden med kvinnor.]
 
De [vishet, kunskap och omdöme] ska rädda dig från onda män,
från dem som talar perversiteter (osanning, omoral),
13 som ständigt överger den rätta vägen
för att vandra på mörkrets vägar,
14 som finner nöje i att vara onda,
och jublar över (firar) ondskans perversiteter (förvrängningar),
15 vars stigar är krokiga
och vägar är bedrägliga (moraliskt förvrängda).
 
16 De [vishet, kunskap och omdöme] ska rädda dig [från onda kvinnor]
från den främmande (prostituerade) kvinnan,
från den sexuellt frigjorda kvinnan (äktenskapsbrytaren, din nästas hustru) som frestar med förföriskt tal,
17 hon har lämnat sin man som varit med henne sedan ungdomen,
och ignorerat (glömt) det äktenskapsförbund hon ingick inför Gud.
18 Hennes hus (familj) sjunker ner till döden,
hennes stigar leder till de dödas plats.
19 Ingen som går in till henne kommer tillbaka (hittar tillbaka),
eller hittar livets vägar [får uppleva glädje och välsignelse].
Slutord
20 Därför ska du vandra på de moraliskt goda människornas väg,
och hålla dig på de rättfärdigas stigar.
21 För de rättfärdiga ska bo i landet
och de med integritet (utan skuld, renhjärtade) får stanna där.
22 Däremot ska de ogudaktiga (moraliskt fördärvade) tas bort ifrån landet,
de som ständigt agerar otroget (har som livsstil att förråda, vara otrogna i äktenskap, relationer, saknar integritet)
ska bli uppryckta [som ogräs].