15
Den som är stark ska hjälpa den svage
Vi som är starka [i våra övertygelser och är fast förankrade i tron] är skyldiga att bära de svagas svagheter och inte tjäna oss själva. Var och en av oss ska tjäna sin nästa till hans bästa och hans uppbyggelse. Kristus tjänade ju inte sig själv, utan som det står skrivet:
Dina smädares smädelser föll över mig. [ Ps 69:10]
 
Allt som på förhand har skrivits ner [i Bibeln] står där för att undervisa oss (ge oss instruktioner, doktriner, lärosatser). Detta för att vi genom tålamod (uthållighet) och genom den uppmuntran som Skrifterna ger ska kunna hålla fast vid vårt hopp (de ger en förväntan och en framtidstro).
Nu ska Gud, källan till allt tålamod och all uppmuntran, ge er samma attityd (tänkesätt) som Kristus hade. Det resulterar i att ni enade (i ett ackord, med samma sinne) och med en mun kan ära (prisa, upphöja) vår Herre Jesu Kristi Gud och Fader.
 
Välkomna därför ständigt varandra in i era hjärtan, på samma sätt som Kristus har tagit emot oss, till Guds ära. [Paulus ger samma uppmaning som han öppnade detta avsnitt med i Rom 14:1 och knyter ihop undervisningen.] Vad jag vill säga är att Kristus har blivit de omskurnas tjänare för att visa Guds trofasthet och bekräfta löftena till fäderna, och att hedningarna har fått prisa Gud för hans barmhärtighet.
[I följande fyra citat visar Paulus att Guds syfte alltid varit att välsigna hedningarna genom Israel. De kommer från de tre huvuddelarna i gamla testamentet: lagen, profeterna och Psaltaren. De uttalas av tre stora judiska ledare: Mose, Jesaja och David.]
Som det står skrivet:
Därför vill jag tacka dig bland hednafolken
och lovsjunga ditt namn. [Ps 18:50]
 
10 Det står också:
Jubla, ni hednafolk,
tillsammans med hans folk. [5 Mos 32:43]
 
11 Och på ett annat ställe:
Lova Herren,
alla hednafolk,
prisa honom,
alla folk. [Ps 117:1]
 
12 Och vidare säger Jesaja:
Jishajs rot [Messias],
han som står upp för att regera över folken,
på honom
ska hednafolken hoppas. [ Jes 11:10]
 
[Det finns en tydlig linje i dessa fyra citat som visar att hedningarna alltid funnits med i Guds plan att bli välsignade genom israeliterna, se 1 Mos 12:2. I den första prisar David Gud bland hedningar; i den andra uppmanar Mose hedningarna att glädja sig tillsammans med judarna; i den tredje uppmanar psalmisten hedningarna att prisa Herren; och i den fjärde profeterar Jesaja att hedningarna ska leva under Messias och ha sitt hopp i honom.]
 
13 Må nu hoppets Gud fylla er med all glädje och frid i tron, så att ni överflödar i hoppet genom den helige Andes kraft.
AVSLUTNING (15:14-16:27)
Anledningen till detta brev
14 Mina syskon (bröder och systrar i tron), för min del är jag helt övertygad om att ni själva är fyllda av godhet och uppfyllda av all kunskap och att ni också kan uppmuntra (förmana) varandra. 15 Ändå har jag delvis skrivit ganska djärvt till er, för att påminna er i kraft av den nåd som jag fått från Gud. 16 Jag är Kristi Jesu tjänare bland hedningarna, i helig prästtjänst för Guds evangelium, så att hedningarna blir ett offer som Gud med glädje tar emot, helgat genom den helige Ande. 17 Alltså har jag en ära i Kristus Jesus i min tjänst inför Gud. 18 Jag vågar inte tala om annat än det som Kristus har gjort genom mig för att föra hedningarna till lydnad, genom ord och gärning, 19 genom kraften i tecken och under, genom Andens kraft. Så har jag från Jerusalem och runt omkring [i Syrien vidare västerut över Mindre Asien] ända till Illyrien [romersk provins på västra Balkan, området motsvarar ungefär dagens Albanien och forna Jugoslavien] överallt predikat Kristi evangelium. 20 Jag har satt en ära i att förkunna evangeliet där Kristi namn ännu inte är känt, så att jag inte bygger på en grund som någon annan har lagt. [Anledningen till besöket i Rom är inte att bygga något nytt, det är egentligen bara en mellanlandning för att gå vidare västerut till Spanien, se vers 24 och 28.] 21 Det står ju skrivet:
De som inte har fått budskapet om honom ska se,
och de som inte har hört ska förstå. [Jes 52:15]
 
Paulus planer att komma till Rom
22 Det är därför [eftersom det varit så många platser som aldrig hört evangeliet] som jag många gånger har varit förhindrad att komma till er [som redan känner Kristus]. 23 Men nu har jag inte längre någon uppgift i de här regionerna [i Mindre Asien], och jag har längtat i många år efter att besöka er 24 när jag reser till Spanien. Jag hoppas få träffa er på genomresan och bli utrustad för resan dit, efter att först en tid ha haft glädjen att vara tillsammans med er.
25 Men nu reser jag till Jerusalem med hjälpen till de heliga. 26  [Församlingarna i] Makedonien [i norra Grekland] och Achaia [i södra Grekland] har nämligen bestämt sig för att göra en insamling till de fattiga bland de heliga i Jerusalem. 27 Så har de bestämt, och de står också i skuld till dem. För om hedningarna har fått del i deras andliga goda, så är de också skyldiga att betjäna dem med sitt materiella goda. 28 När jag har slutfört detta och på ett säkert sätt överlämnat den gåvan till dem, ska jag resa till Spanien och besöka er på vägen. 29 Jag vet att när jag kommer till er, så kommer jag med Kristi välsignelse i fullt mått. 30 Jag uppmanar er, syskon (bröder och systrar i tron), för vår Herre Jesu Kristi skull och för den kärlek som Anden ger, att kämpa tillsammans med mig genom att be till Gud för mig. 31 Be att jag blir räddad från dem i Judéen som inte tror (är olydiga) och att hjälpen jag har med mig till Jerusalem blir väl mottagen av de heliga [de troende där]. 32 Då ska jag med glädje komma till er, om Gud vill, och vila ut (få ny styrka och kraft) tillsammans med er. 33 Låt fridens Gud [som ger av sin frid på alla områden] vara med er alla.
Amen (det är sant och trovärdigt, låt det ske så)!