5
Buka numunumulana, ma Sipi Natuna
Ega yaka tauna ani mae wasawasana uyahina i tugula ma a gagaleya awala hinebawanei pepa numunumulana i wogowogoya giluma u hinena po u upuna, ma pepana hi lautami lugagayo magouhi 7. Ma tu winoyanoya kadikadidilina gehouna a gagaleya ma i otu labatana i pa, ‘Iyai i linanaya apo geka pepana lutamina ina lupena haleya ma ina lagahi.’ Ma ega iyai gehouna hita tuhagaya hoi yada bo hoi hipuli bo u hiyoyowa po ipa apo gulawahi ina lupenihi ma bukana hinena ina galeya. Ega yaka a tou duma babana ega iyai gehouna a linanaya ipa pepana lutamina ina lupena halehi ma hinena ina galeya. Ega yaka tanitaniwagahi uyahihiyei lawa gehouna i baha mai uyahiu i pa, ‘Ega una tutou babana laiyoni Yuda a gugunigei amaka i kadidili po apo gulawa lutamina magouhi 7 ina lupena halehi ma pepana ina lagahi po ina hiyawi, tauna Dawita goga mulina.’
Ma ani mae wasawasa u tipolina Sipi Natuna a gagaleya mimituwa magouhi wohepali u tipolihi i towotowolo po gasi tanitaniwagahi u tipolihi, ma Sipina Natuna galenana mei lawa hi laihilageni. Ma donana magouhi 7 ma matana magouhi 7, naka matahi Alugo Woiyawa hipuli atapuna uyahihi e itotolana. Ma Sipina Natuna i nae po pepa i waya tauna ani mae wasawasa uyahina i tugutugula u awala hinebawana i waya ma mimituwahi po tanitaniwagahi hi polou hopu Sipi Natuna uyahina ma emosi po emosi hai gita ma hai gaeba gole. Ma gaebahi u hinehi dadi dimudimumuna hi apuya, naka Yaubada tu wiwoiyawena hai lupali e gegae uyahina. Ma lougo wouna hi lawi hi pa,
‘Tam i linanam po naka pepana una waya,
ma i linanam po lutamihi una lupenihi
babana amaka hi wihilagenim
po talamgei lawa u wimihehi Yaubada binei.
Ma apo bolu po bolu, pona geha po pona geha,
ma guguni po guguni, ani taniwaga po ani taniwaga atapuhihi uyahihiyei una wimihehi.
10 Tam u wiwawalihi po om ani taniwaga uyahina hina witutalaguyaba ata Yaubada binei
po gasi hoi hipuli hina wiwasawasa.’
11 Ma tu winoyanoya a gagalehi hi maga duma, tausana po tausana, ega emoemotau a hiyawa pahi, ani mae wasawasana po mimituwahi po tanitaniwagahi hi towolo wiiwilehi ma hi ibaabani 12 ma hi ototu labatana hi pa,
‘Sipi Natuna hi laihilageni i linanaya
taniwaga po wasawasa po hanapu po kadidili po wiyateyate po wotalagae po omhuna ina tuhagahi.’
13 Ma wiwawala emosi po emosi hoi yada po hoi hipuli, po hipuli ma boga u hinehi po gasi a wiwawala tupo atapuhi uyahihi a noonolihi ma hi ibaabani hi pa,
‘Yaubada ani mae wasawasana uyahina i tugula ma Sipi Natuna mitehi
ta hunena emotehi ma ta wiyateyatehi po ta wotalagiyehi
babana tauhi Tu kadidili houga magomagouna po ega anani kokoe.’
14 Ega yaka mimituwa wohepalihi hi baha hi pa, ‘Moina,’ ma tanitaniwagahi hi polou hopu uyahina ma hi wotalagae.