14
Bibi Oan ho Nia ema 144.000
Depois hau haree tan buat foun ida. Hau haree Bibi Oan hamriik hela iha foho Siaun nia tutun, hamutuk ho ema rihun atus ida haat-nulu resin haat. Iha sira hotu nia reen toos hakerek Bibi Oan nia naran ho mos Bibi Oan nia Aman nia naran. I hau rona buat ida iha lalehan, hanesan laloran boot ka rai tarutu makaas. Lian nebee hau rona nee mos hanesan ema barak toka muzika ho viola. Ema rihun atus ida haat-nulu resin haat nee hamriik hela iha Maromak nia kadeira ukun nia oin ho animal moris haat ho katuas lia nain rua-nulu resin haat nia oin. Ema sira nee hananu kantiku foun ida. Kanta nee ema seluk la hatene, so ema sira nee mak hatene, tanba husi mundu tomak, sira nee mak Maromak sosa kotu tiha ona. Ema sira nee moris loos, hanesan mane klosan ida nebee mak sempre kuidadu nia aan para la bele halo sala seksual ho feto. Sira sempre lao tu-tuir Bibi Oan. Sira nee Maromak sosa kotu ona para sai Nia povu. Sira mos hanesan batar fulin diak nian nebee toos nain taa uluk hodi oferese ba Maromak ho mos ba Bibi Oan. Ema sira nee nunka bosok, i sira livre husi sala.
João haree anju tolu
Depois hau haree anju ida semo aas lori Liafuan Diak nebee rohan-laek para foo sai ba ema husi povu, suku, lian ho nasaun hotu iha mundu tomak. Anju nee hatete ho lian makaas dehan, “Hotu-hotu tenki hamtauk Maromak i hahii adora Nia, tanba tempu too ona atu Maromak tesi ema hotu-hotu nia lia. Adora Nia, tanba Nia mak halo lalehan ho rai, tasi ho bee matan.”
Iha tan anju ida seluk semo tuir anju primeiru nee hodi dehan, “Sidade boot Babilónia rahun tiha ona! Rahun too rai! Tanba uluk sidade nee hanesan feto luroon nebee obriga nasaun hotu-hotu iha mundu hemu lanu too halo sala seksual tuun-sae.”
Depois anju ida tan semo tuir anju rua nee. Anju nee foo sai ho lian makaas dehan, “See mak adora animal siak nee ho nia estatua, i simu nia marka iha sira nia reen toos ka liman, 10 Maromak sei fakar Nia hirus ba sira. Nia hirus nee hanesan tua ulun nebee manas teb-tebes. Maski manas, sira tenki hemu. Maromak sei halo sira terus teb-tebes iha ahi lakan boot nia laran, iha anju santu sira ho Bibi Oan nia oin. 11 Ema hotu-hotu nebee mak adora animal siak nee ho nia estatua i sira nebee iha marka animal nia naran, sei hetan terus loron-kalan iha ahi laran. I ahi nebee halo sira terus nee, nia suar sae la para too tinan ba tinan.”
12 Entaun Maromak nia povu, ita nebee halo tuir Maromak nia ukun fuan i fiar metin ba Jesus too rohan, ita tenki aguenta ho pasiensia nafatin.
13 Hotu tiha hau rona lian ida husi lalehan dehan, “Hakerek nunee: Komesa agora, ema nebee laran metin ba Nai Jesus too rohan, bainhira sira mate, sira simu bensaun.”
Maromak nia Espiritu hataan, “Loos duni, sira sei deskansa, sira nia servisu todan sei remata, tanba Maromak sei selu fali sira nia kolen.”
Maromak kastigu mundu hanesan ema lere hare ka koa uvas
14 Depois hau haree kalohan mutin ida. Iha kalohan nee nia leten hau haree hanesan Ema ida mak tuur. Iha Nia ulun iha koroa liurai nian halo ho osan mean, i Nia kaer hela tudik koa hare nian kroat loos. 15 Depois anju ida sai husi uma kreda boot. Anju nee koalia ho lian makaas ba Ema nebee tuur iha kalohan leten dehan, “Hodi tudik nee koa ona ba, tanba hare hotu-hotu iha mundu tasak ona, tempu too ona atu koa.” 16 Entaun Ema nebee tuur iha kalohan leten nee, hodi Nia tudik kroat koa hare hotu-hotu iha mundu.
17 Depois iha anju ida tan sai husi uma kreda boot iha lalehan, nia mos kaer tudik kroat ida. 18 Iha anju ida seluk nebee toma konta sunu ai been morin iha altar, nia lao mai husi altar. Nia hatete ho lian makaas ba anju nebee kaer tudik kroat nee dehan, “Hodi tudik kroat nee koa tiha uvas ba! Tanba uvas hotu-hotu iha mundu tasak ona.” 19 Anju nee mos hodi nia tudik koa uvas hotu-hotu husi nia sanak. Koa tiha hotu, nia soe ba iha tanki laran para sama hasai nia been. Sama uvas nee hatudu Maromak nia hirus. 20 Fatin sama uvas nee iha liur, laos iha sidade laran. I bainhira sira sama uvas nee, raan mak suli sai husi fatin nee hanesan fali mota tuun. Mota raan nee nia naruk kilometru atus tolu, i nia klean metru ida ho balu.
14:1 Ezequiel 9:4; Apokalipse 7:3 14:5 Sofonias (Zefanya) 3:13 14:8 Isaias 21:9; Jeremias 51:8; Apokalipse 18:2 14:10 Isaias 51:17; Jénesis (Kejadian) 19:24; Ezequiel 38:22 14:11 Isaias 34:10 14:14 Daniel 7:13 14:15 Joel 3:13 14:20 Isaias 63:3; Lamentasoens (Ratapan) 1:15; Apokalipse 19:15