19
Ema barak haklalak hahii Nai Maromak
Hotu tiha hau rona hanesan ema barak teb-tebes haklalak iha lalehan dehan,
“Aleluia! Hahii adora ita nia Maromak!
Nia mak salva ita;
Nia kbiit boot teb-tebes.
Nia sempre tesi lia ho lo-loos;
Nia foti ona desizaun atu kastigu feto luroon aat nee.
Feto aat nee dada ema husi mundu tomak para halo sala seksual ho nia,
nunee ema sira nee mos sai aat hotu.
Nia halo Maromak nia atan sira raan fakar too mate;
agora Maromak foo ona kastigu ba nia.”
Depois ema barak nee haklalak tan dehan,
“Aleluia! Hahii Maromak!
Ahi haan mutuk tiha ona feto luroon nee;
ahi nee nia suar sae beibeik too tinan ba tinan.”
Depois katuas lia nain rua-nulu resin haat ho mos animal moris haat nee hakneak i hakruuk too rai iha Maromak nia kadeira ukun nia oin hodi adora Nia dehan,
“Amen, aleluia! Hahii Maromak!”
Bibi Oan nia festa kazamentu
Depois lian ida mai husi kadeira ukun nee dehan,
“Imi hotu-hotu nebee serbi Maromak,
imi kiik-boot nebee hamtauk Nia,
hahii ita nia Maromak ba!”
Depois hau rona buat ruma hanesan ema barak teb-tebes nia lian, hanesan fali laloran boot, ka hanesan rai tarutu makaas. Lian nee dehan,
“Aleluia! Hahii Maromak ita nia Nai,
tanba Maromak Kbiit Nain mak ukun.
Mai ita foti aas Maromak nia naran
ho laran haksolok ho kontenti,
tanba Bibi Oan nia loron kazamentu too ona,
i Nia noiva hatais prontu ona atu kaben ho Nia.
Vestidu mutin nabilan nebee nia hatais nee Maromak mak foo.”
Vestidu nabilan nee signifika sarani sira nia hahalok diak.
Depois anju nee dehan mai hau, “Hakerek nunee: See-see deit mak hetan konvite atu asisti Bibi Oan nia festa kazamentu nee, sira hetan bensaun.” Anju nee hatutan tan dehan, “Maromak nia liafuan nee loos duni!”
10 Depois hau hakneak i hakruuk too rai iha anju nee nia oin atu adora nia, maibee nia bandu dehan, “La bele! Adora mak Maromak deit! Tanba hau nee Maromak nia atan hanesan mos o ho o nia maluk sira seluk nebee foo sasin kona ba Jesus. Tanba see mak foo sasin kona ba Jesus, nia foo tutan lo-loos Maromak nia lia menon.”
Nai Jesus sae kuda mutin manaan funu
11 Depois hau haree lalehan nakloke hela, i hau haree kuda mutin ida iha nebaa. Ema nebee tuur iha kuda leten nee, Nia naran mak “Kaer Metin Nia Promesa” ho “Ema Loos”. Bainhira Nia tesi ema nia lia, Nia tesi lia ho lo-loos, i bainhira Nia halo funu, Nia halo ho laran moos. 12 Ema nee nia matan hanesan fali ahi nebee mak lakan makaas. Iha Nia ulun tau koroa liurai nian barak. Iha Nia isin lolon hakerek naran ida, maibee so Nia deit mak hatene naran nee, ema seluk la hatene. 13 Nia hatais hena nebee habokon tiha ho raan. Ema temi Nia naran “Maromak nia Liafuan”. 14 Iha mos tropas lalehan nian sae kuda mutin tuir Nia. Tropas sira nee hotu hatais hena mutin nabilan. 15 Ema nee iha surik kroat ida sai husi nia ibun, i Nia sei uza surik nee para halo lakon nasaun hotu-hotu iha mundu. Depois Nia sei ukun nasaun sira nee ho kroat. Nia sei sama sira hanesan fali ema sama uvas iha tanki laran hodi hasai nia been. Nia halo nunee hodi hatudu katak, Maromak Kbiit Nain fakar Nia hirus ba sira.
16 Iha Ema nee nia batina ho mos iha Nia kelen hakerek naran ida nunee:
“Liurai hotu-hotu nia Liurai,
nai hotu-hotu nia Nai.”
17 Depois hau haree tan anju ida hamriik hela iha loro matan leten. Anju nee koalia ho lian makaas ba manu fuik hotu-hotu nebee mak semo aas. Nia dehan, “Mai halibur hamutuk hodi haan rame-rame iha Maromak nia festa boot. 18 Iha mate isin bar-barak iha nee: husi liurai sira, komandante militar ho aswain sira, husi kuda ho soldadu sira nebee mak sae kuda, husi ema boot ho kiik, atan ho ema nebee livre. Mai haan tiha sira hotu nia mate isin ba!”
19 Depois hau haree fali animal siak nebee uluk sai husi tasi laran nee. Nia halibur hamutuk ho liurai sira iha mundu ho sira nia tropas hodi halo funu hasoru Ema ida nebee mak sae kuda mutin nee ho Nia tropas. 20 Maibee Ema nebee sae kuda mutin nee manaan tiha animal siak nee ho nia profeta falsu. Profeta falsu nee mak uluk hatudu nia milagre bo-boot hodi animal siak nia naran. Ho milagre sira nee nia bosok ema hotu-hotu nebee mak simu ona animal siak nia marka i adora animal nee nia estatua. Agora Ema ida nebee sae kuda mutin nee kaer animal siak nee ho nia profeta falsu, i soe moris sira nain rua ba iha ahi lakan boot nia laran. 21 Depois Nia uza surik nebee sai husi Nia ibun laran hodi oho ema hotu nebee tuir animal siak nee. I manu fuik mai rame-rame hodi haan tiha sira nia isin too bosu di-diak.
19:2 Deuteronómiu (Ulangan) 32:43; 2 Liurai sira (Reis, Raja-raja) 9:7 19:3 Isaias 34:10 19:5 Salmus (Mazmur) 115:13 19:6 Ezequiel 1:24; Salmus (Mazmur) 93:1, 97:1, 99:1 19:9 Mateus 22:2-3 19:11 Ezequiel 1:1; Salmus (Mazmur) 96:13; Isaias 11:4 19:12 Daniel 10:6 19:15 Salmus (Mazmur) 2:9; Isaias 63:3; Joel 3:13; Apokalipse 14:20 19:18 Ezequiel 39:17-20 19:20 Apokalipse 13:1-18