3
Nai Jesus nia lia menon ba sarani sira iha Sardis
Depois Ida nebee koalia mai hau hatete, “Hakerek hanesan nee ba sarani sira iha sidade Sardis:
‘Hau mak kaer Maromak nia espiritu hitu,* i kaer fitun hitu. Hau nia lia menon mak nee:
Hau hatene buat hotu-hotu nebee imi halo: Ema dehan imi sei moris hela maibee imi hanesan ema nebee mate tiha ona. Hadeer ona! Imi nia fiar besik atu mohu, entaun hametin ona ba. Tanba Hau haree imi nia hahalok, la iha ida mak tuir lo-loos Maromak nia hakarak. Tanba nee, hanoin fila fali hanorin nebee mak uluk imi rona i simu. Imi tenki halo tuir hanorin nee, i hakribi imi nia sala. Se imi dukur nafatin, Hau sei mai derepenti deit hanesan naok-teen, imi sei la hatene bainhira loos mak Hau mai.
Maibee husi imi iha Sardis, iha balu mak laran moos nafatin, hanesan ema nebee la halo foer nia hena. Sira nee sei lao hamutuk ho Hau, hatais hena mutin, tanba sira serve duni. See mak manaan, nia mos sei hatais hena mutin hotu. Hau sei la hasai nia naran husi lista ema moris rohan-laek nian. I aban-bainrua iha Hau nia Aman nia oin ho mos anju sira nia oin, Hau sei foo sai katak, nia nee Hau nia ema.
Imi nebee iha tilun, rona di-diak saida mak Maromak nia Espiritu hatete ba sarani sira.’ ”
Nai Jesus nia lia menon ba sarani sira iha Filadélfia
Depois Ida nebee koalia mai hau hatete, “Hakerek hanesan nee ba sarani sira iha sidade Filadélfia:
‘Hau mak santu i loos. Hau mak kaer xavi liurai David nian. Kuandu Hau loke odamatan, la iha ema ida mak bele taka fali. I kuandu hau taka odamatan, la iha ema ida mak bele loke. Hau nia lia menon mak nee:
Hau hatene buat hotu-hotu nebee imi halo. Imi nia kbiit la too. Maibee imi tuir nafatin Hau nia liafuan, i la nega Hau. Haree ba! Hau loke tiha ona odamatan ba imi, i la iha ema ida mak bele taka fali. Iha ema balu dehan sira Maromak nia ema, maibee sira bosok, sira la hakruuk ba Maromak maibee hakruuk fali ba Satanás. Aban-bainrua Hau sei halo sira monu ain ba imi, i sira sei rekonhese katak Hau hadomi imi. 10 Hau uluk haruka imi aguenta ho pasiensia iha terus nia laran, i imi halo tuir duni Hau nia liafuan nee. Tanba nee, aban-bainrua Hau sei kuidadu di-diak imi iha tempu susar ho terus nebee mak sei mai iha mundu tomak. Maromak sei uza susar ho terus nee hodi koko ema hotu-hotu iha mundu.
11 Hau besik atu mai ona. Nee duni kaer metin buat nebee mak imi iha tiha ona para ema seluk la bele hadau fali premiu nebee mak prepara tiha ona ba imi. 12 See mak manaan, Hau sei halo nia sai hanesan ai riin boot iha Hau nia Maromak nia uma kreda boot, i nia sei hela metin iha nebaa too tinan ba tinan. Hau sei hakerek Hau nia Maromak nia naran iha ema nee nia isin lolon, ho mos Jerusalém foun nia naran. Jerusalém foun nee Maromak nia sidade, i aban-bainrua sidade nee sei tuun husi lalehan, husi Hau nia Maromak. Hau mos sei hakerek Hau nia naran foun iha ema nee nia isin lolon.
13 Imi nebee iha tilun, rona di-diak saida mak Maromak nia Espiritu hatete ba sarani sira.’ ”
Nai Jesus nia lia menon ba sarani sira iha Laodiseia
14 Depois Ida nebee koalia mai hau hatete, “Hakerek hanesan nee ba sarani sira iha sidade Laodiseia:
‘Hau mak Ida nebee ema bolu “Amen, loos duni”. Hau sempre foo sasin lo-loos. Hau mak huun ba lalehan ho rai ho buat hotu-hotu nebee Maromak halo. Hau nia lia menon mak nee:
15 Hau hatene buat hotu-hotu nebee imi halo: Imi manas mos lae, malirin mos lae. Hau hakarak para imi manas karik, manas liu, malirin karik, malirin liu ba! 16 Maibee imi hanesan bee morna deit, la manas, la malirin. Nunee mak Hau atu tafui sai imi husi Hau nia ibun.
17 Imi dehan imi riku ona, moris diak ona, la presiza tan buat seluk. Maibee imi la hatene katak, imi hanesan fali ema nebee susar liu, moris la diak, kiak rabat rai, matan delek, i isin molik. 18 Nunee diak liu imi sosa osan mean diak nian husi Hau para imi sai riku. Imi sosa hena mutin husi Hau hodi bele taka imi nia isin molik para imi la bele moe tan. I sosa aimoruk husi Hau hodi kose ba imi nia matan delek sira nee para bele haree fali.
19 Ema nebee Hau hadomi, sira nee mak Hau koriji i Hau kastigu. Entaun imi tenki badinas hodi hakribi imi nia sala.
20 Haree ba! Hau hamriik hela iha odamatan oin hodi dere odamatan. Ema nebee mak rona Hau nia lian hodi loke odamatan mai Hau, Hau sei tama ba laran i ami sei haan hamutuk.
21 See mak manaan, Hau sei foo direitu ba nia para tuur ukun hamutuk ho Hau, hanesan mos Hau manaan tiha ona, i agora Hau tuur ukun hamutuk ho Hau nia Aman.
22 Imi nebee iha tilun, rona di-diak saida mak Maromak nia Espiritu hatete ba sarani sira.’ ”
* 3:1 Haree komentariu iha Apokalipse 1:4-5 kona ba espiritu hitu. 3:3 Mateus 24:43-44; Lucas 12:39-40; Apokalipse 16:15 3:5 Ézodu (Keluaran) 32:32-33; Salmus (Mazmur) 69:29; Apokalipse 2:7, 20:12; Mateus 10:32; Lucas 12:8 3:7 Isaias 22:22; Jó (Ayub) 12:14 3:9 Isaias 49:23, 60:14, 43:4 3:12 Apokalipse 21:2; Isaias 62:2, 65:15 3:14 Provérbiu (Amsal) 8:22 3:16 Iha sarani balu, sira la nega Nai Jesus, maibee sira mos lakohi tuir Nia ho laran tomak. Nai Jesus kompara sira hanesan bee nebee la manas, la malirin, morna deit. Iha rai Laodiseia iha tempu nebaa, bee morna la iha folin. 3:19 Provérbiu (Amsal) 3:12; Ebreu 12:6 3:20 Nai Jesus husu atu ita loke ita nia laran hodi simu Nia, ho nunee ita bele sai laran ida ho Nia.