4
Nai Maromak simu adorasaun iha lalehan
Hotu tiha, hau haree tan buat seluk. Hau haree iha lalehan, odamatan ida nakloke hela. I hau rona fali lian ida nebee mak uluk hau rona, lian nee hanesan korneta lian. Agora lian nee hatete mai hau dehan, “Sae mai, Hau sei hatudu ba o saida mak sei akontese aban-bainrua.”
Iha momentu nee kedas Maromak nia Espiritu domina hau. Derepenti deit hau haree kadeira ukun ida iha lalehan, i Ema ida tuur hela iha kadeira nee. Ema nee nabilan hanesan fatuk murak jaspe ho sardoniu. Iha arkuiris ida haleu hela kadeira ukun nee. Arkuiris nee nabilan hanesan fatuk murak esmeralda. Iha mos kadeira ukun rua-nulu resin haat mak haleu kadeira ukun nee, i katuas lia nain rua-nulu resin haat tuur hela iha kadeira sira nee. Sira hotu hatais hena mutin, sira nia ulun tau koroa liurai nian halo ho osan mean. Rai lakan ho rai tarutu makaas sai husi kadeira ukun nebee mak iha klaran nee. Iha mos ahi-oan hitu lakan hela iha kadeira ukun nee nia oin, ahi-oan nee mak Maromak nia espiritu hitu.* Iha kadeira ukun nia oin iha mos buat ida hanesan tasi maibee moos loos hanesan vidru.
Iha animal moris haat haleu hela kadeira ukun nee. Animal sira nee nia oin-kotuk matan nakonu. Animal primeiru hanesan liaun. Ida tuir mai hanesan karau aman. Ida seluk, nia oin hanesan ema nia oin. Ida ikus liu hanesan manu makikit ida nebee semo hela. Animal moris haat nee ida-idak iha liras neen. Matan nakonu iha sira nia isin tomak, too sira nia liras parte liur-laran matan nakonu hotu. Loron-kalan animal haat nee hananu la para dehan,
“Santu, santu,
Nai Maromak mak santu.
Nia mak Kbiit Nain.
Nia iha hori uluk kedas,
agora iha,
i iha nafatin too tinan ba tinan.”
Animal moris sira nee hananu hodi hahii Ida nebee mak tuur iha kadeira ukun, Nia moris tinan ba tinan nafatin. Sira foti aas Nia naran hodi foo agradese ba Nia. Bainhira animal sira nee hananu, 10 katuas lia nain rua-nulu resin haat nee hakneak hakruuk too rai iha kadeira ukun nee nia oin. Sira adora Ida nebee tuur iha kadeira ukun nee, Nia moris too tinan ba tinan. Sira mos hasai sira nia koroa liurai nian i tau iha kadeira ukun nia oin hodi hahii Nia dehan,
11 “Maromak ami nia Nai,
Ita Boot mak serve atu ema hotu-hotu hahii foti aas Ita Boot nia naran.
Tanba Ita Boot mak forsa teb-tebes,
Ita Boot mak halo buat hotu-hotu;
buat sira nee hotu iha tanba Ita Boot mak hakarak.”
4:3 Ezequiel 1:26-28, 10:1 * 4:5 Haree komentariu iha Apokalipse 1:4 kona ba ‘espiritu hitu’. 4:5 Ézodu (Keluaran) 19:16; Apokalipse 1:4, 8:5, 11:19, 16:18; Ezequiel 1:13; Zacarias 4:2 4:6 Ezequiel 1:22 4:7 Tuir matenek nain kona ba Biblia, animal haat nee nia signifikadu mak nee: Liaun mak iha kbiit liu atu ukun nudar liurai, karau aman mak isin forti liu, ema mak matenek liu, i makikit mak lais liu. 4:7 Ezequiel 1:5-10, 10:14 4:8 Ezequiel 1:18, 10:12; Isaias 6:2-3