11
Pus chunchach ju alat'it lami'atsucunti'an tachi ju iclai ju quit'in. Chai ju quit'in is'atsucunti Cristo ju quilhilakts'intaiti icnavita.
Chanich ju catalalh ju chakolun
Na k'ox iclhiulai ji qui'alak'avin ni p'ast'ack'oyat'it tachi chun ju iclajuntauch chai naviyat'it tachi chun ju iclamalanitauch. Para va iclacasq'uin ni amisp'at'it ni yuchi ju Dios ju sa'aktsulh junita la'is'atsucunti ju Cristo. Chai yuchi ju Cristo ju sa'aktsulh junita la'is'atsucunti tachi chun ju jok'atni ju talhilaca'anta ju Cristo. Chai ju jok'at sa'aktsulh junita la'is'atsucunti tam chako'ulh. Pus na lhimaxan acsni aktanun ju ix'aktanut tam jok'at acsni t'achivinin ju Dios chai acsni najun ixchivinti Dios. Chai vachu' na lhimaxan ni jantu lakpaxtakcanta ju tam chako'ulh acsni t'achivinin ju Dios chai acsni najun ixchivinti Dios. Pus ni jantu lakpaxtakcanta pus va ixt'achunchach junita tachi acsni va casitmak'alh ju ix'ai. Ju tam chako'ulh ni jantu lakpaxtakputuncan pus chach lana lakpalipipi va. Para ni lhimaxan lhiulai ni va casitlh ju ix'ai u ni va lakpalipipich cava pus yuchi calhilakpaxtakcalh. Ju tam jok'at jantu catilakpaxtakcalh ni navicalh tachi ju Dios. Chai la'is'atsucunti putasui ni vasalh k'ai ju Dios. Chai la'is'atsucunti tam chako'ulh putasui ni na k'ai ju jok'at. Pus ju Dios acsni tavanan navilh ju p'ulhnan jok'at jantu la'ixlacatuna ju chako'ulh ju maxtulh. Alai la'ixlacatuna ju jok'at ju maxtulh ju p'ulhnan chako'ulh. Chai ju p'ulhnan jok'at jantiyu' lhinavicalh ni ca'ix'alilh tam chako'ulh ju va ixmaktasq'uinich ju ixlak'au. Alai yuchi lhinavicalh ju chako'ulh ni na ixmaktasq'uinich ixlak'au ju anu' jok'at. 10 Pus ixlhiyuchach ju tam chako'ulh calhilakpaxtakcalh ni anch ju caputasuya' ni maklaca'anita ju ixpapa. Vachu' yuchi chunch calhilalh va ixlacata ju anquilhnin ju anch tavilanalh. 11 Para ju Dios lhilhcata ju is'atsucunti'an ixt'iyun'an ni talamaktasq'uini. 12 Pus ju p'ulhnan chako'ulh la'ixlacatuna ju jok'at ju maxtucalh. Chai ju chavai la'ixmacni ju chako'ulh ju lak'ajun ju jok'at. Para Dios ju anavik'o chux ixt'iyun'an.
13 Pus aquilajunau. Ja lhijun ni cat'achivinilh ju Dios ju tam chako'ulh acsni jantu lakpaxtakcanta. 14 Ju va lamintac'atsan'an mi'akstu'an ja jantu lai mach'akxayat'it ni lhimaxan catasu ju tam jok'at ni calak'aya ju ix'ai. 15 Para ju tam chako'ulh ni lak'ayanicantach ju ix'ai pus ixmak'oxinch junita ju chako'ulh. Tachi ju va ixlhilakpaxtakcanch junita ni laklhman ju ix'ai. 16 Para ni alin tam xamati' ju va lhilasaputun ju ani chivinti pus camachakxa ni va chunch ju iclhilanitauch ju quijnan chai ju ali'in lapanacni ju talhilaca'anta ju Cristo.
Jantu k'ox talai ju ali'in acsni tatak'aixt'ok'a ni pastaccan ix'aninti ju Jesús
17 Pus ju chavai iclajumputunau ixlacata tuch'i layat'it acsni t'ak'aixt'ok'at'it. Pus lana jantu k'ox iclhiulai tachi ju layat'it. Pus acsni t'ak'aixt'ok'at'it jantu la'akt'ai'uyat'it. Alai va lhilak'alhip'alat'it ju mi'atsucunti'an. 18 Ick'asmat'a ju quit'in ni jantu va quilhmactam unt'at'it acsni t'ak'aixt'ok'at'it ju lamimpujitat'an. Chai paitat iclaca'i ni chunch ju unt'at'it. 19 Para ca akts'iya tasq'uini ni jantu va quilhmactam a'unt'it. Ju chunch cataputasuyach ju vasalh tanaviniputun ixk'achat ju Dios chai tichi chavaich ju jantu. 20 Pus ju uxijnan t'ak'aixt'ok'at'it chai nonat'it ni k'otp'ut'unat'it ju vino chai up'ut'unat'it ju xkapavati ju ixpupastaccan ix'aninti ju Jesús. Para jantu vasalh p'ast'ac'at'it ju ix'aninti ju Jesús ni quilhmaclhu unt'at'it. 21 Pus ju uxijnan acsni venat'it pus ju pumatamin pumatamin va is'akstu uchokoi ju lhiminta mas jantuca' tolhk'ocan junta vencan. Pus ju chunch ju ali'in jantuch lai talhilai. Chai ju ali'in lhu tak'ot'a ju vino chai talact'ak'ap'aich. 22 Chunch ju layat'it tachi ju va matich ju minchaka'an junta lai ava'int'it chai lai ak'ot'it ju vino. Tachi ju va jantu tu'u' lalhiulayat'it ju uxijnan ju ali'in ju talhilaca'anta ju Cristo vachu'. Chai va amamaxaniyat'it ju quilhpatinin ni jantu na lhu talhimin ju ixvaiti'an. Pus tas aclajunauch. Ju uxijnan ja nonat'it ni k'oxich aclhiulaya' ju chunch. Pus iclajunau ni lana jantu k'ox iclhiulai tachi ju layat'it.
Ta yu tai'ulalh ju vaiti ixpupastaccan ix'aninti ju Jesús
23 Pus is'akstu Jesús ju quijuni tuchi iclamasunitauch ixlacata ju vaiti ju pupastaccan ix'aninti. Pus ju anu' atats'isni acsni mak'axtakcalh ju Jesús pus ju yuchi ch'apalh lakatam xkapavati. 24 Chai acsni xtaknilh lak'ailakts'iuch ju Dios pus lana ch'ek'elh ju xkapavati chai ma ajunilh ju ix'amamaka'ui: “Axak'at'a'it'it. A'ut'itch. Ju ani xkapavati ju iclaxtakniyau yuchi ju quilacatuna ju acxt'ak'a' ju milacata'an. Va tsa chani alat'it ni laich ap'up'ast'ac'a'it'it ju qui'aninti ju milacata'an”. Ma chunch ju ajuni ju Jesús. 25 Chai ju astan acsni tavenk'olhch pus ju Jesús ch'apalh ju vaso ju ixputajun ju vino chai ma ajuni ju ix'amamaka'ui: “Ju ani ma vino yuchi ju qui'ac'alhni ju mavasalai ju sast'i chivinti ju iclalhit'atak'oxiyauch ju uxijnan. Pus va ta pakchux ju ak'ot'a'it'it va aquilapupast'ac'auch ju quit'in”. Chunch ju quimavasalanilh is'akstu ju Jesús. 26 Pus iclajunau ni va ta pakchux ju a'uya'it'it ju ani xkapavati chai ak'ot'a'it'it ju ani vino pus va ap'umalac'asuya'it'it ni vasalhch nilh ju Jesús ju milacata'an. Chai chunch ju at'ailhip'it'it tus acsni caminchokoya' ju yuchi.
Chani alat'it acsni va p'ast'acp'ut'unat'it ix'aninti ju Jesús
27 Chai ni chunch ju naulh ju Jesús pus na k'ai talak'alhin canavi va tichi chavaich ju jantu k'ox junita ju is'atsucunti la'ixmacni Dios acsni ca'uya' ju anu' xkapavati chai cak'ot'a' ju anu' vino ju ixpupastaccan ix'aninti ju Jesús. Tachi ju va jantu tu'u' ixtapalhni lhiulai ixlacatuna chai ix'ac'alhni ju Jesús. 28 Pus va ta pakchux ju cak'ot'a' ju vino chai ca'uya' ju xkapavati pus tasq'uini ni cac'atsa ju pumatamin pumatamin ta yu junita ju ix'alhunut is'akstu la'ixmacni Dios u alin ixtalak'alhin ju jantu mac'acxanicanta u jantu. 29 Pus ni xamati' cak'ot'a' ju anu' vino chai ca'uya' ju anu' xkapavati chai jantu canavi cuenta ni chunchach ju pupastaccan ix'aninti ju Jesús pus is'akstu ulanichokocan ixtalak'alhin. 30 Chai ni alin ju sia milhi'uxijnan ju chunch ixtalai pus ixlhiyuchi na lhu alin ju lamilhi'uxijnan ju jantu lactachapunin tajunita chai ju va talactak'ank'ai chai na lhu ju tapunita. 31 Pus ni va cac'atsauch ta yu junita ju qui'alhunut'an la'ixmacni Dios chai jantu va k'aya calauch pus ju chunch ju Dios jantu aquintamamak'alhk'ajniyan. 32 Para acsni quintamamak'alhk'ajniyan ju Dios pus ju yuchi va lacasq'uin ni camacajuch ju macxcai. Chai ju chunch pus jantu aquintamamak'alhk'ajniyan ju Dios tachi ju ca'amamak'alhk'ajnik'alhiyach ju jantu talhilaca'anta ju Jesús.
33 Pus ji qui'alak'avin acsni t'ak'aixt'ok'at'it acsni up'ut'unat'it ju anu' ixpupastaccan ix'aninti ju Jesús pus alap'acxant'itch acsni avena'it'it. 34 Chai ni xamati' ju na chavani pus chach venchalh la'ixchaka'. Pus ni chunch ju alat'it pus ju Dios jantu catamamak'alhk'ajniyan. Pus ju ali' taxtokni astan aclajunau acsni aclalakcha'anchokoyauch.