12
Ju tuchi xt'ak'a ju Spiritu Santu
Iclacasq'uin ji qui'alak'avin ni amach'akxat'it ixlacata ju lhak'ailakts'in ju quintaxtakniyan ju Spiritu Santu.
Pus ap'ast'act'it. Acsni jantuca' ixlhilac'ap'inat'it ju Jesús ixmalac'a'inic'ant'at'it ni na tu'u' ju santo mas jantu lai chivinin. Pus iclacasq'uin ni lai amach'akxaya'it'it ta yu puc'atsacan ni t'ajun chivini' tam lapanac la'ixtachaput ju Spiritu Santu. Chai yuchi iclalhijunau ju ani. Acsni xamati' chivininch la'ixtachaput ju Spiritu Santu pus jantu lai chani catinaulh: “Chach mamak'alhk'ajnik'alhicalh ju Jesús”. Chai jantu lai xamati' catinaulh ni lhilaksich ju Jesús chai yuchach ju ix'ucxtin ni jantu ca'aktaijulh ju Spiritu Santu ni lai chunch canaulh.
Na tijlhu alin ju lhak'ailakts'in ju xt'ak'a ju Spiritu Santu ixlacata ixlhich'alhcat ju Dios. Para va pumatam ju xt'ak'a. Va yuchi ju Spiritu Santu. Chai na tijlhu alin ju lhich'alhcat la'ixmacni Dios para va pumatam ju ch'alhcatnanican. Va yuchi ju Jesús. Chai yuchi ju Dios ju axtakni ju pumatamin tijtamin lhich'alhcat. Chai is'akstu ju Dios ju quintaxtakniyan ju quintachaput'an ni lai naviyau ju tuchi lhich'alhcat ju quintalhca'ulanitan ju yuchi. Pus la'is'atsucunti'an ju pumatamin pumatamin tasui ixtachaput ju Spiritu Santu ni laich ca'apu'aktaiju ju ali'in. Pus ju pumatam xtaknicanta ju lhak'ailakts'in ni na ac'atsananta chai laich sok amalaninin ixchivinti Dios. Chai ju apumatam xtaknicanta ixlhak'ailakts'in ni na lai masui ixchivinti Dios junta palai xcai machakxacan. Chai yuchi ju Spiritu Santu ju axtakni ixt'iyun'an ju ixlhak'ailakts'in'an. Chai ju apumatam xtaknicanta ju ixlhak'ailakts'in ni ixlhichux ix'alhunut ju lhilaksi ixchivinti Dios ni vasalh camuctaxtuya' tachi ju najun ju yuchi. Chai vana yu' ju Spiritu Santu ju xtaknita ju ani lhak'ailakts'in. Chai ju apumatam xtaknicanta ju ixlhak'ailakts'in ni lai palaich anavi ju tak'ank'anin. Para vana yu' ju Spiritu Santu ju xtakni ju chunch lhak'ailakts'in. 10 Ju apumatam xtaknicanta ju ixlhak'ailakts'in ni laich navi ju tu'u' lhamak'an. Chai ju apumatam xtaknicanta ju lhak'ailakts'in ni laich najun ixchivinti Dios. Chai apumatam xtaknicanta ixlhak'ailakts'in ni lai camispa ni yuchi ju Spiritu Santu ju axak'alai ju lapanacni u jantu. Chai ju apumatam xtaknicanta ixlhak'ailakts'in ni laich cachivina' atumpa chivinti mas jantu aktam chivininta ju chunch. Chai ju apumatam xtaknicanta ixlhak'ailakts'in ni laich camavasalaya' ju anu' chivinti. 11 Para tachi chun ju ani lhak'ailakts'in is'akstu ju Spiritu Santu ju xt'ak'a chai yuchi ju alhvakxtaknik'ojui ju pumatamin tachi ju k'oxich lhiulai is'akstu.
Tachi chun ju quijnan va lakatam lacatuna juntau
12 Ju quilacatuna'an va lakatam. Para na lhu ju ixpuch'alhcatna. Para mas na lhu ju ixpuch'alhcatna va lakatamch lacatuna junita. Pus vana va chun tachi chun ju talhilaca'anta ju Cristo. 13 Acsni tavanan akpaxtauch pus ju Spiritu Santu quintanavinitan tachi ju va lakatam lacatuna juntau ju quijnan'an ju lhilaca'antauch ju Cristo ni si pacxank'otauch ju anu' Spiritu Santu. Va lakatam lacatuna juntau mas israelitanin juntau u jantu israelitanin. Mas xalapanac juntau u tam xamati' ju mati' ix'ucxtin.
14 Na lakalhu ju ixpuch'alhcatna ju quilacatuna'an. Jantu va lakatam. 15 Pus ni laich cava cachivinilh ju quinch'aja'an laich chani canaulh: “Ju quit'in jantu ixpuch'alhcatna ju lacatuna ni jantu icmaca'”. Para mas chunch ju canaulh jantu nomputun ni jantu vasalh lacalacatuna ju tinui. 16 U ni laich cava cachivinilh ju qui'ak'axk'olh'an laich chani canaulh: “Ju quit'in jantu ixpuch'alhcatna ju lacatuna ni jantu iclakchulh”. Para mas chunch ju canaulh jantu nomputun ni jantu lacalacatuna ju tinui. 17 Pus ni va si lakchulh cava ju quilacatuna'an tas anchach ju capak'asmatnau. U ni va si ak'axk'olh cava ju quilacatuna'an tas anchach ju capaxaniu. 18 Para ju Dios lhilhca'ulata ju lakatamin xataxtokni ju quilacatuna'an tachi ju k'oxich lhiula ju yuchi. 19 Ni va lakatam ixpuch'alhcatna ju lacatuna ixva pus mati' ixva ju lacatuna. 20 Pus ju Dios mas quintaxtaknitan na lhu ju ixpuch'alhcatna ju quilacatuna'an para va lakatam lacatuna junita.
21 Chai ju quilakchulh'an ni laich cava cachivinilh jantu lai catijunilh ju quimaca'an: “Jantu icmaktasq'uiniyan”. Nin yuchi ju qui'aktsulh'an ni laich cava cachivinilh jantu lai catijunilh ju quinch'aja'an: “Jantu icmaktasq'uiniyan ju uxint'i”. 22 Tachi chun ju pacxantau ju laquilacatuna'an alin ju tasui tachi ju va jantu na lhu cach'alhcatnalh. Para yuchach ju palai maktasq'uiniyau. 23 Chai alin ju pacxantau ju laquilacatuna'an ju palai jantu tu'u' lhiulayau. Para yuchach ju palai maxantilayau. Chai alin ju ixpuch'alhcatna ju quilacatuna'an ju jantu lhijun ni calakts'incalh chai ju yuchi k'ox malakch'iniyau. 24 Para ju ixpuch'alhcatna ju quilacatuna'an ju na c'us pus jantu tasq'uini ni acmaxantilalh. Chai ju puch'alhcatna ju palai jantu tu'u' lhiulacan pus yuchi ju palai maxantilayau. 25 Ju chunch ju ixpuch'alhcatna ju quilacatuna'an jantu talaclasai. Alai va talalhist'ac'a. 26 Chai acsni camak'alhk'ajnana' lakatam ixpuch'alhcatna ju quilacatuna'an pus chux quilacatuna'an vachu' mak'alhk'ajnan. Chai acsni cajuncana' lakatam ixpuch'alhcatna ju quilacatuna'an ni na k'ox pus chux ju quilacatuna'an na k'achan.
27 Pus vana va chun ju uxijnan. Ju uxijnan tachi ixlacatuna Cristo unt'at'it. Chai pumatamin ju uxijnan tijtamin tijtamin lhich'alhcat ju canaviya'. 28 Pus junta tak'aixt'ok'au ju quijnan'an ju lhilaca'antauch ju Cristo alin ju tucan ixtamalakachan Jesús tajunita. Chai alin ju laich tanajun ixchivinti Dios mas jantu tucan ixtamalakachan Jesús tajunita. Chai alin ju na lai ta'amalaninin. Chai alin ju na lai tanavi ju tu'u' lhamak'an. Chai ju ali'in lai palai tanavi ju tak'ank'anin. Chai ju ali'in na tac'atsai ta yu laich apu'aktaijui ju ali'in. Chai ju ali'in laich talhinajun lacatalhavat ju talhilaca'anta ju Jesús. Chai vachu' alin ju lai tachivinin atumpa chivinti mas jantu aktam tachivininta ju chunch. 29 Para alakts'int'it. Jantu si ixtamalakachan ju Jesús tajunita. Jantu si ixnonin ixchivinti Dios tajunita. Jantu si lai ta'amalaninin. Jantu si lai tanavi lhamak'an. 30 Jantu si lai palai anavi ju tak'ank'anin. Jantu si lai tanajun atumpa chivinti ju jantu aktam tachivininta. Chai jantu si lai tamavasalai ju anu' chivinti. 31 Pus ixlhichux ju mi'alhunut'an anavit'it cuenta ta yu laich ap'u'amaklht'ayanana'it'it ju palai lack'ox lhak'ailakts'in ju xt'ak'a ju Spiritu Santu. Para ju quit'in aclajunau ta yu palai k'ox lana ju alaya'it'it.