3
Ju chavai ju Cristo vanin t'avilhcha ju Dios ju lact'iyan. Chai ju Dios talhilhcatan ju uxijnan ni tachi ju va t'alok'onch'ok'ot'at'it ju Cristo. Pus yuchi lhitasq'uini ni ixtaxtokni Dios ju anavit'it cuenta ju uxijnan. Yuchi ju palai anavit'it cuenta ju xataxtokni lact'iyan. Jantiyu' ju va xataxtokni ju ani lacamunutpa'. Pus ju Dios talhilhcatan tachi ju va t'anit'at'it ju Cristo. Chai ju chavai alin ju sast'i mi'atsucunti'an ni lhilac'ap'int'at'it ju Cristo chai is'ask'at'an Dios unt'at'it. Pus yuchi ju Cristo ju quintaxtaknitan ju sast'i qui'atsucunti'an. Chai acsni tavanan caminchokoya' ju yuchi pus ju uxijnan vachu' at'at'alac'asuya'it'it ju yuchi. Chai vachu' xalack'ajin a'una'it'it.
Ta yu ixjunita ju qui'atsucunti'an chai ta yu junita ju chavai
Chai ni chunch junita ju qui'atsucunti'an ju chavai pus yuchi alhits'uc'ut'it tachi ju vasalh nit'at'it ixlacata ju xataxtokni ju ani lacamunutpa'. Jantu at'ats'uc'ut'it ju jantu mi'amachaka'an u ju jantu mimpapa'an. Nin lai anavit'it ju ali' alactu'unti ju ixt'achunch cava. Jantu ak'ach'anit'it tachi chun ju atsi'in. Nin yuchi ni ca'alilh ju macxcai mi'atalacpast'ac'at'an. Chai jantu alhacch'ip'it'it tu'u'. Ni va chunch alat'it pus tachi ju va midios'an navit'at'it ju mi'alinta'an. Pus va ixlacata ni chunch ju ta'alactu'unun ju lapanacni ju jantu taquiclaca'iputun ju Dios yuchi alhi'ulanicanta ixtalak'alhin'an chai ca'amamak'alhk'ajnicana'. Chai ju uxijnan vachu' chunch ju ixlayat'it ju p'ulhnan. Para ju chavai amac'a'unt'it tachi chun ju ani taxtokni. Jantuch vana at'alhk'amant'it. Jantu alhilak'ach'ap'ut'it tu'u'. Jantu alaxc'a'it'it. Jantu ana'unt'it macxcai chivinti ixlacata ak'antam. Jantu ana'unt'it tu'u' macxcai chivinti. Jantu vana ala'unit'it ta'aklhtamat ni c'apt'at'it ju mi'atsucunti'an tachi ju ixlayat'it acsni tuca' ismisp'ayat'it ju Jesucristo. 10 Para ju chavai sast'i ju mi'atsucunti'an. Chai palai palai misp'ayat'it ju Dios tus acsni cachina' avilhchan acsni ap'ast'ac'a'it'it tachi ju apastacnan ju Dios ju tanavitan. 11 Pus sia quijnan'an ju sast'i junita ju qui'atsucunti'an jantu lhitapalai ni israelitanin juntau u ni jantu israelitanin. Jantu lhitapalai ni ch'uc'ucantau u ni jantu cach'uc'ucau. Jantu tu'u' nomputun mas atalanininta cava u ni jantu tu'u' mispai. Jantu tu'u' nomputun mas va xalapanac junita. Nin yuchi ju is'akstu ch'alhcatnan. Va yuchi ju Cristo ju tapalai chai yuchi ju t'ajun laqui'alhunut'an quinchux'an ju lhilaca'antauch ju yuchi.
12 Pus Dios ju tasacxtutan ni is'ask'at'an a'una'it'it chai ju yuchi na tamapainiyan. Pus yuchi lhitasq'uini ni k'eu ac'ats'ant'it. Chai amalac'asut'it ju milhik'ox lapanac'an. At'alac'at'icst'it'it. K'oxich at'alalhip'it'it lhichux. Chai ach'ixk'ot'it tachi chun ju macxcai. 13 Ach'ixt'it ni tu'u' tanaviyan tam xamati'. Chai alamac'acxanit'it acsni tu'u' lanaviniyat'it macxcai. Ju Cristo ni quintamac'acxaninch pus vachu' chunch alanavit'it ju uxijnan. 14 Chai ju tucan tasq'uini yuchi ni na alamap'ainit'it. Ju chunch ni k'oxich ats'uc'uya'it'it chai va lakatam cajuna' ju mi'atalacpast'ac'at'an. 15 Pus acsni alin tu'u' lhamak'an lamilhi'uxijnan'an pus ap'uxc'a'ut'it tamalhch ju alat'it ta yu laich k'ox ap'ulalhip'it'it. Chai ju Cristo cata'aktaijuyan ni jantu at'alak'a'it'it ju ali'in. Pus ju uxijnan lhisacxt'uc'ant'at'it ni k'ox alalhip'it'it minchux'an ni tachi ju va lakatam lacatuna unt'at'it ni si lhilac'ap'int'at'it ju Cristo. Vachu' tasq'uini ni va tachi a'unit'it lak'ailakts'iuch ju Dios.
16 Va tachi anavit'it cuenta tuchi ixnajun ju Cristo. K'ox amach'akxat'it acsni lamalaniyat'it chai acsni lamap'aksiyat'it. Chai alamalanit'it ixchivinti Dios chai alamap'aksit'it acsni milhp'ayat'it ju salmos chai acsni lak'ayap'ut'unat'it ju Dios laca tu'u' milhpat. La'ixlhichux mi'alhunut'an amilhp'anit'it ju Dios chai a'unit'it lak'ailakts'iuch ixlacata chux ju taxtaknitan. 17 Chai va tuchi ixtalakxtuch ju naviyat'it chunch ju anavit'it tachi ju k'ox calhiulaya' ju qui'ucxtin'an Jesús. Chai va tuchi ixtalakxtuch ju nonat'it chunch ju ach'ivinint'it tachi ju k'ox calhiulaya' ju yuchi. Chai axt'aknit'it lak'ailakts'iuch ju quimpai'an Dios ixlacata tachi chun ju quintaxtakniyan.
Chani cava ju is'atsucunti'an ju talhilaca'anta ju Jesucristo
18 Ju uxijnan ju ic'ant'at'it aq'uiclac'a'it'it ju mimpapa'an tachi ju lhijunch ni lhilac'ap'int'at'it ju Jesús. 19 Ju uxijnan ji papanin amap'ainit'itch ju mi'amachaka'an chai jantu at'alak'a'it'it ju yuchi. 20 Chai ju uxijnan ji ask'at'an aq'uiclac'a'it'it ju mimpai'an chai ju minati'an tachi chun ju tajunan. Aq'uiclac'a'it'it ni na k'ox lhiulai ju Jesús acsni chunch ju layat'it. 21 Ju uxijnan ji xalacpa'itni jantu na va lhu ju ak'a'it'it ju mi'ask'at'an. Pus ni chunch ju alat'it jantu xcai ni va jeks cata'ulh. 22 Chai ju uxijnan ji xalapanacni aq'uiclac'a'it'it tachi chun ju catalhijunan ju mi'ucxtin'an ju ani lacamunutpa'. Va tachi k'ox ach'alhc'atnant'it. Jantu va acsnich ju k'ox ach'alhc'atnant'it acsni va talakts'inan ju mi'ucxtin'an ni laich catanaulh ni lack'oxin lapanacni unt'at'it. Alai va tachi k'ox ach'alhc'atnanit'it ni t'alhoniyat'it ju Dios. 23 Tachi chun ju naviyat'it pus ixlhichux ju mi'alhunut'an ju anavit'itch tachi ju va jun Dios ju ch'alhc'atnaniyat'it. Jantu chun tachi ju va mint'alapanacni ju ch'alhc'atnaniyat'it. 24 Pus chunchach ju alat'it ni c'ats'ayat'it ni yuchi ju Cristo ju catamapalhniyan. Yuchi ni ap'ina'it'it ju lact'iyan ni ach'alhc'atnaniya'it'it ju Cristo ju vasalh mi'ucxtin'an junita. 25 Para ju navi ju macxcai calhimapalhnicana' ixlacata ju macxcai ju xanavi. Chai ju Dios jantu xamati' ju va pumacatami camapaini.