4
Chai ju uxijnan ji lapanacni ju alin ju tanaviniyan ju milhich'alhcat'an anavinit'itch ju soknic'a chai tachi ju lhijunch. Ap'ast'act'it ni vachu' alin ju mi'ucxtin'an ju lact'iyan.
Va tachi at'ach'ivinit'it ju Dios chai anavit'it cuenta tuch'i unat'it chai a'unit'it lak'ailakts'iuch. At'ap'aininit'it ju Dios vachu' ju quilacata quijnan ni laich ac'ajunau ju lapanacni ixlacata ju Cristo. Laich acmavasalayau ixchivinti Dios ju jantu ix'amavasalanicanta ju lapanacni ju mak'anchich. Pus va ixlacata ni icnajun ju anu' chivinti yuchi tach'in iclhijunita. Asq'uint'it ni laich ac'amavasalaniya' ni laich catamachakxaya'. Chunch acchivina' tachi ju lhijun ni acnaulh.
Lacak'ox ac'atsanti at'alalhi'it'it ju yu'unch ju jantuca' tamispai ju Jesucristo. Jantu va alhak'amanant'it ju mimpants'iquis'an. Va tachi k'ox alalhixak'alat'it. Na can ach'ivinint'it. Ju chunch lai ac'ats'aya'it'it ta yu laich ap'u'ak'alht'ayanana'it'it ju pumatamin ju catasacmiyan tu'u' ixlacata ju Cristo.
Ju Pablo amac'aminin
Yuchi ju Tíquico ju catamac'atsanik'oyan ta yu icjunita. Ju yuchi quilak'au'an junita ju na mapainicanta chai ju yuchi na qui'aktaijui chai lai lhilaksican. Chai ju yuchi quint'anavi ixlhich'alhcat ju Jesús. Pus icmalakachanitachan ju Tíquico ni lai ac'ats'at'it ta yu icjuntau chai ni lai catamatank'oxaxk'ayayan ju yuchi. Chai ju Onésimo cat'a'ananta ju yuchi. Ju yuchi quilak'au'an junita chai ju yuchi muctaxtui la'ixtaxtokni Dios chai na icmapainiyau. Chai ju yuchi mint'a'amachak'an'an junita. Pus ju yu'unch catamac'atsanik'oyan tachi chun ju t'ajun tapasana' ju ani.
10 Ju Aristarco ju ict'at'alhnucanta tamac'amiyan. Vachu' ju Marcos ixlhilak'au ju Bernabé tamac'amiyan. Pus iclalhimap'aksitauch ixlacata ju yuchi. Acsni tavanan catalakcha'anan pus lhik'ach amaklht'ayanant'it. 11 Vachu' tamac'amiyan ju Jesús ju vachu' Justo juncan. Ju yu'unch quint'a'israelitanin quinc'an tajunita chai talhilaca'anta ju Cristo. Pus va yu'unchach ju quintat'ach'alhcatnan ix'ajunica ju lapanacni ixchivinti Dios. Matich apumatam ju sia yu'unch ju quintat'ach'alhcatnan. Pus ju anu' ixpumat'utu'an slivasalh na quintamatank'oxaxk'ayai. 12 Vachu' tamac'amiyan ju Epafras ju vachu' mint'a'amachak'an'an junita. Chai ju yuchi ixlapanac Cristo junita vachu'. Pus ju yuchi va tachi tapaininich ju Dios ju milacata'an ni ats'uc'uya'it'it tachi ju k'achani ju Cristo chai ni anaviya'it'it tachi chun ju lacasq'uin ju Dios. 13 Chai quit'in qui'akstu iclakts'inta ju yuchi ni slivasalh na tapainini ju Dios ju milacata'an ju uxijnan chai ixlacata'an ju tavilanancha ju lak'achak'anixni Laodicea chai Hierápolis. 14 Vachu' tamac'amiyan ju Lucas ju ac'uch'unu' ju na mapainicanta. Chai vachu' tamac'amiyan ju Demas.
15 Amac'amit'it ju qui'alak'avin'an ju tavilanancha ju lak'achak'an Laodicea. Vachu' amac'amit'it ju quilak'au'an atsi' Ninfas chai tachi chun ju talhilaca'anta ju Cristo ju tatak'aixt'ok'ach la'ixchaka'. 16 Pus ju ani ats'oknut alhiqui acsni ak'asmatk'oya'it'it ju uxijnan amalak'ach'aya'it'it ju lak'achak'an Laodicea. Chach tak'asmat'anta vachu' ju yu'unch ju talhilaca'anta ju Cristo ju tavilanancha ju anch. Chai ju alhiqui ju ic'ats'oknunita ju amachak'an Laodicea catamalakachanitachin ju uxijnan. Pus ak'asmat'a'it'it vachu' ju yuchi tuchi najunch. 17 Chai a'una'it'it ju Arquipo ni camuctaxtu ju lhich'alhcat ju xaxtakni ju ix'ucxtin Jesús.
18 Ju quit'in icPablo chai tus ani apumatam xaqui'ats'oknuni ju ani alhiqui. Para ju chavai quit'in qui'akstu acla'ats'oknuniyau chai aclamac'amiyau. Ap'ast'act'it ni tach'in icjunita. Ictapainini ju Dios ni cataxtakniyan ju k'ox mi'atsucunti'an. Vasalh chunch iclacasq'uin.