14
John Tamlohi Paptijo Mo Mate
(Mk 6.14–29; Lk 9.7–9)
Hin rani atu supe rihirihi Herod, mo rongo na roroan Iesu, ale mo verea isana nona volitusi mara, “Haranike enia John tamlohi paptijo sei! Enia mo mele sauteterahi na mateia, ale mo er̃i vai la hina mar̃urahi sei matana.” Matan Herod natu, mo tauri John, ale mo pesia, ale mo taua na ima r̃ilangi matan narouna Herodias, naroun tasina Philip, matan John mo lo verea isana mara, “Mo sopo tataholo vara o lavia naroum.” Hina purongo vara mo opoia vara i vilimateia, mo matahuni na tamlohi matan enira la rasua vara John enia pr̃ovet matea.
Pani na rani pongi vora non Herod mo mai, venatun Herodias mo velu na naho vao ea mo vai Herod mo avulahi tavera, matana, enia mo vai na retitauhi r̃ilangi matea vara i pa silea na sava hinau mo usia isana. Tinan har̃arihi atu mo retireti patuna, ale har̃arihi atu mo verea mara, “O sileau na patun John tamlohi paptijo na pusa peleti.” Supe Herod mo rongo mo sati, pani matan nona retitauhi na naho vao, mo retileu vara la vaia. 10 Mo r̃ule na nona tamlohi la tai roto na r̃alon John na ima r̃ilangi, 11 ale la lavi na patuna na peleti matea la silea isan har̃arihi atu, ale mo lavia vano isan tinana. 12 Tamlohi usuri non John la mai la lavi na tarapena, ale la tavunia, ale la vano la verea isan Iesu.
Mo Vahani Na Vao Tamlohi
(Mk 6.30–44; Lk 9.10–17; Jn 6.1–14)
13 Iesu mara mo rongoa, mo malue mo vano mo vele na boti matea, mo vano na jara hasetoho matea vara i lo toho hasena. Pani na rani vao tamlohi lara la rongoa la malue na vanuara la hahau alea. 14 Mara mo sahe na jarauta, mo hite na vao tavera matea, ale mo r̃omopoira, ale mo vai mamahuni na nora tamlohi rojoa.
15 Ale mo lo ravravi nona tamlohi usuri la mai isana la verea lara, “Jara nike, enia jara hasetoho matea, ale pongi mo lo mai. O r̃ule vao sei la vano hin te vanua vara la voli te hara hinau matara hasera.”
16 Pani Iesu mo verea mara, “Mo vono, la lo toho, kamim ha vahanira.”
17 La verea isana lara, “Kama lo lavi na pereti mo lima purongo peresi na maji mo rua.”
18 Ale mo verea isara mara, “Ha lavira la mai isaku.” 19 Ale mo retileu isan la vao atu vara la sakele na r̃uvur̃uvu, ale mo lavi la pereti atu mo lima peresi la maji atu mo rua, mo tar̃a sahe aulu na tuka mo hasohaso God, ale mo vere meje matara, ale mo tope la pereti atu mo silea isana nona tamlohi usuri, ale nona tamlohi usuri la silea isan la vao atu. 20 Tamlohi tari la hanhani la masu. La sohoni na sope hanhani na tanga mo sangavulu r̃omana mo rua la mar̃ivi. 21 Ale la haratu la lo hanhani enira mariviti i tikeli tari vaha lima (5,000) haratu la sopo evi na har̃ai peresi na natuvarihi.
Iesu Mo Hahau Na Pusa Tasi
(Mk 6.45–52; Jn 6.15–21)
22 Vahatea purongo, mo aji na nona tamlohi usuri vara la vano tiroma hinia na tavul tasi, ale mo r̃ule vao atu la vano karahi. 23 Ale Iesu mara mo r̃ule vao atu la vano moiso, mo vele sahe na vutivuti matan vara i usiusi enia hasena. Ravravi mo mai enia hasena mo lo toho atu, 24 pani botira nakerihi mo vano asau moiso na jarauta, suhusuhu la lo vilia matan la lo songahi na langi.
25 Ale majou rani mo lo vele, Iesu mo mai isara, mo hahau na pusa tasi. 26 Pani na rani nona tamlohi usuri lara la hitea mo lo hahau na pusa tasi, la have na matara mo tatavera lara, “Eh, tanume matea!” la ulo na tangi matan la matahu.
27 Pani vahatea purongo Iesu mo reti isara mara, “Ha r̃omr̃ilangi! Enau sei, ha sopo matahu!”
28 Moiso Peter mo r̃aramia mara, “Tija, vara engko sei, o retileu isaku vara a mai isam na pusa tasi.”
29 Iesu mo verea mara, “O mai!” Ale Peter mo malue na boti mo hahau na pusa tasi mo lo vano isan Iesu.
30 Pani mara mo hite na langi mo sere r̃ilangi, ale mo matahu, mo tapulo marun na tasi, mo ulo mara, “Tija, o juriau!”
31 Vahatea purongo Iesu mo sohai na limana, ale mo tauria, mo verea isana mara, “Engko nom rasu mo rihirihi hajavua, mata sava ko r̃om rua?” 32 Ale lara la mele vele na boti, langi atu mo moti.
33 Haratu la lo toho na boti la lotua lara, “Varar̃uhu, engko Natun God!”
Tamlohi Rojo Gennesaret
(Mk 6.53–56)
34 Ale lara la vano na tavalu tasi, la hoso na jara Gennesaret. 35 Ale tamlohi hin jara atu lara la hitevosahia, la sohai na reti mo r̃alihi jara atu vara la lavi na nora tamlohi rojoa tari la mai isana, 36 ale la usia r̃ilangi vara la pa tikeli purongoi na pingo nona ruru. Ale enira mo isoiso atu sei la tikelia la r̃uhu.