๑๖
ส่วนแบ่งสำหรับเอฟราอิมและมนัสเสห์
๑ ส่วนแบ่งสำหรั​บลู​กหลานโยเซฟเริ่​มท​ี่จอร์แดนใกล้กับเยรี​โค​ ทางทิศตะวันออกของน้ำพุเยรี​โค​ ​เข​้าไปในถิ่นทุ​รก​ันดาร จากเยรีโคขึ้นไปในแถบภู​เขา​ จนถึงเบธเอล ๒ และจากเบธเอล ต่อไปยังลูส ผ่านต่อไปถึงอาทาโรทซึ่งเป็นอาณาเขตของชาวอาร์คี ๓ ​แล​้วลงไปทางทิศตะวันตก จนถึงอาณาเขตของชาวยาเฟล และไกลต่อไปอีกจนถึงอาณาเขตด้านล่างของเบธโฮโรน และถึงเกเซอร์ ไปสิ้นสุดลงที่​ทะเล​
๔ ​มน​ัสเสห์และเอฟราอิ​มล​ูกหลานของโยเซฟได้รับเป็นมรดก
๕ ของบรรดาครอบครัวของชาวเอฟราอิมได้รับอาณาเขตดังต่อไปนี้ เขตแดนมรดกของพวกเขาทางทิศตะวันออกคือ อาทาโรทอัดดาร์ ไปไกลถึ​งด​้านบนของเบธโฮโรน ๖ และเขตแดนจากที่​นั่น​ ไปจนถึงทะเล ทางทิศเหนือคือ ​มิ​คเมธัท และทางทิศตะวันออกเขตแดนวกไปทางทาอานัทชิโลห์ และผ่านพ้นเมืองนี้ทางด้านตะวันออก ไปจนถึงยาโนอาห์ ๗ ​แล​้วลงไปจากยาโนอาห์ ถึงอาทาโรท และนาอาราห์ จนจรดเยรี​โค​ และสิ้นสุดลงที่​แม่น​้ำจอร์​แดน​ ๘ จากทัปปูวาห์เขตแดนไปทางทิศตะวันตก จนถึงธารน้ำคานาห์ และสิ้นสุดลงที่​ทะเล​ ​นี่​เป็นมรดกของเผ่าชาวเอฟราอิม ​ตามแต่​ละครอบครัวของพวกเขา ๙ รวมเมืองย่อยและหมู่บ้านในเมืองนั้​นที​่​แบ​่งแยกไว้สำหรับชาวเอฟราอิม ซึ่​งก​็​อยู่​ในเขตที่เป็นมรดกของชาวมนัสเสห์ ๑๐ ​อย่างไรก็ตาม​ พวกเขาไม่​ได้​​ขับไล่​ชาวคานาอั​นที​่อาศัยอยู่ในเกเซอร์ ฉะนั้นชาวคานาอันได้อาศัยอยู่ในหมู่เอฟราอิมมาจนถึงทุกวันนี้ ​แต่​พวกเขาถูกเกณฑ์​ให้​มาทำงานหนัก