30
Galema ʋolui GALA pɔ
Wooi niiti gè ti wogai wo ma, tuyai ta foovooi, ta ʋaazu ɠɛɛzu. Ni wa ti zona ʋolu ga niinɛ wo-yiimaʋɛ, nuɓusɛiti saama, ʋɛ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ʋaazu wo ɓɛɛzu, wo vaza náti, ni wa ɠalena ma, wo ʋa ʋolu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ʋɔ, ni wa woilona gooi ma, wo ɠolo bɛ ga wo-yiimaʋɛ pɛ, ta wo-yɛnvui pɛ, wa wo-lointi, nii kpein nɔ gè feezu wo ya za, naazu, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa wo niinɛ, é wo maawɔinɠa, toɠa wo ɠaalɛ ba, é ʋa ga woye, wo ɠula nuɓusɛiti saama, ʋɛ wo ɠɛa vazani ná. Anɛɛ ni wa ɠɛ pela ʋelei zu, zou ɓela ga, Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa li, é wo ɠaiziɛ náʋɛ, é wo ɠaalɛ ba, é ʋa ga woye naama yooi zu, nii wo-mɛmɛwolani ti sɔlɔɔgai, wa seɠe ga wɔnɔ. Toɠa wo undaanɛ, é wo mɔin, wo leʋe wo-mɛmɛwolani ba. Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa wo valibo wo-yiimaʋɛ, wa wo-mavofodaiti, naa ɠa a kɛ wo nɛɛ ʋɛ ga wo-yiimaʋɛ pɛ, ta wo-yɛnvui pɛ, naazu, wa zɛnvui wo. Foovoo vai niiti kpein gè ti zɛʋɛai wo ʋɛ, naa ɠa zeeli wo zili nuiti ma, niiti ti wo maayoseɠezu, ti wo wɔinzeɠe. Wɔun wa, wa ɠale ma, wo ʋa tɔun pɔ ʋolu, wo woilo gooi ma, wo ná-deveiti kpein so, nii gè feezu wo ya za. Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa undaanɛɛi ɠɛ wo ʋɛ, é wo-ɠɛɛvaiti kpein suɓɛtɛ, wo ɓuɠu ga doun mɔinmɔin, wa-loganiiti gola ɠaawɔɔlɔ, daamianigi ʋooʋa wo ya. Mazɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa wɔin ga wa-undaanɛɛi ʋolu, eɠɛʋelei é wɔinni la ga wo-mɛmɛwolani ta-undaanɛɛi, 10 ni nɔ wa woilo gooi ma, wo ɠolo ná-tɔgiti bɛ, ta ná-deveiti, niiti ti zɛʋɛai tɔ sɛʋɛi nii zu, siɛgi zu wo ɠalesu ma la, wo ʋa pɔ, ga wo-yiimaʋɛ pɛ, ta wo-yɛnvui pɛ.
Tɔgi ɠa nu yiimaʋɛ
11 Devei gè feezu wo ya za, é la ɓaani, é ʋa ɓudɛ wa-zɛbɛi maazu, ɓaa maa ʋa ɠooza wo ʋa. 12 É la geeɠɔlɔgi zu, wa ʋa ɠɛ ma: «Ɓɛ ɠa a lɛ geeɠɔlɔgi zu gi ʋɛ, é ʋaa la gi ʋɛ, é ʋa su vai wo gi ma, naa ɠa a kɛ, gi so, gi ziɛ la?» 13 É la kpoloɗɛi ʋolu ʋelei, wa ʋa ɠɛ ma: «Ɓɛ ɠa a ɓudɛ gi ʋɛ kpoloɗɛi ʋolu ʋelei, é ʋaa la gi ʋɛ, é su vai wo gi ma, naa ɠa a kɛ gi so, gi ziɛ la?» 14 Wooi ɠa wo ɠoba nɔ, toɠa wo-laaʋɛ, ta wo-yiimaʋɛ, ga wo so, wo ziɛ la.
Zɛnvui ta saai
15 À wɛlɛ, za gè zɛnvui ta undaanɛɛi zeiɗa wo luɠɔ, gè saai ta maanɔɠɔi ɓalaa seiɗa wo luɠɔ. 16 Devei gè feezu wo ya za, naa ɠa é ga, wo Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI nɛɛ ʋɛ, wo ziɛ ga pelei, nii é dɛa ga woye, wo ɠolo ná-deveiti bɛ, ta ná-tɔgiti, ta ná-kala gooiti, naa ɠa a kɛ wo zɛnvui wo, wo mɔin, wo tuyai zɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI ya, wa-ƓALAGI, naama yooi zu, ʋɛ wo liizu ná, wo seɠe ga wɔnɔ. 17 Kɛlɛ ni wo-ɠigi a zeɠena tɔun ba, ni wo la kɛɛni, wo ʋa ɠolo bɛ, wa ɓɔɠɔ yɛna ná, wo ɗa nɔkɔ gala kiligiti bu, wo ɗa ti lɛbi, 18 nà wo loozu ɠisu naa luɠɔ za ga wo undaa ɠa ʋili. Wo-zii zu la ɠooza naama yooi zu Zuludɛn ʋolu ʋelei, ʋɛ wo ʋaazu liizu ná, wo seɠe ga wɔnɔ.
19 Gè geeɠɔlɔgi ta zooi zoga za ga zeelei wo laalɔɠɔma, ga wo yiimazeɠe zɛnvui ta saai ti yɔɠɔzu, tuyai ta foovooi ti yɔɠɔzu. À yiimazeɠe ga zɛnvui, naa ɠa a kɛ, wo zɛnvui wo, wa wo-mavofodaiti. 20 À yiimazeɠe ga wo Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI nɛɛ ʋɛ, wo ɠolo tɔun bɛ, wo ɠili ba ɠɔ, mazɔlɔɔ toɠa é ga wo-yɛnvui, é wo-zii zuɠoozazu, wo ʋa zei zooi naa ɠa, nii é ma ɠona woni ga é fe wo-mɛmɛwolani zea, Aɓalaame, ta Izaake, naa ʋɛɛ Zakɔɓe ʋa.