6
À wa-ƓALAGI nɛɛ ʋɛ,
wo ná-deveiti so
À wɛlɛ deveiti ba, ta tɔgiti, ta faliiti, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI dèveni ga gè wo ɠala da, nii a kɛ wo so, wo ɗa kɛ, zooi naa zu wo lɔɔzu su, wo seɠe ga wɔnɔ, wo lua Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋa, wa-ƓALAGI, wo ɠolo wo-zii ma voloi pɛ su ná-deveiti bɛ, ta ná-tɔgiti, gè ti veai wo ya. Ta ga wɔnɔ, wa wo-lointi ta ti-mavofodaiti, naa ɠa a kɛ wo-zii zuɠooza. Naa ɠa é ba, Izelayɛle nuɓusɛiti, à woilo ti ma, wo ɠaaɓa wo ɠolo ti ʋɛ, wo ti ɠɛ, nii a kɛ wo undaanɛ, wo wola mɔin naama yooi zu, ʋɛ nɔnɔi ta kɔin gulɔi ʋooʋaai ná, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI, wo-mɛmɛwolani ta-ƓALAGI boni la wo ma.
À woilo, Izelayɛle nuɓusɛiti! Ɠɔoɠɔ GALAGI ada-ƓALAGI ɠa é ga GALA gila kpegi. Ɗa Ɠɔoɠɔ GALAGI ɗa-ƓALAGI nɛɛ ʋɛ ga è-yii pɛ, è-yɛnvui pɛ, ta è-zuvikɛi pɛ. Wooi niiti gè ti veezu è ya za, ta ɠɛ è-yiimaʋɛ. È-lointi kala ga tiye, è yɛpɛ la ti ma, ɗa ɠɛna zeini ɗa-ʋɛlɛi wu, ta ɗa ɠɛna ziaa pelei zu, ɗa ɠɛna laa, ta ɗa wuzeɠena. Ti ɠɛ ga poogi, ti ʋɛɛ è-yeei ʋa, ti ɠɛ ga poogi è-loʋalaʋɛ. Ɗa sɛʋɛ ɗa-ʋɛlɛi ma laamasagi ma, ta ɗa-laa ziɠidaʋɛ ma.
Izelayɛle maa la nɛɛnɛni,
é ʋa yeema ná-GALAGI ma
10 Siɛgi zu Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI lɛɛzu la ga woye zooi naa zu, nii é ma ɠonai woni wo-mɛmɛwolani bɛ, Aɓalaame, ta Izaake, naa ʋɛɛ Zakɔɓe ʋa, ga é fe wo ʋɛ, ta taa wolaiti ti ʋagai, niiti wo la ti loni, 11 pɛlɛiti ti laavegai ga ani ʋagɔiti, wa laade wo ʋa naati pu ti wu, kɔlɔyeɠeiti ti wɔai, wa laade wo ʋa ti wɔ, leezɛn ɓeleiti, ta wolive wuluiti, wa laade wo ʋa ti zin, 12 siɛgi zu wo laamiizu la, wo yiɠo, à dama ga ɓɔɠɔ, wa ʋa yeema Ɠɔoɠɔ GALAGI ma, nii é wo ɠulaai Ezipete yooi ʋa, duɔla ʋɛlɛi wu. 13 À lua Ɠɔoɠɔ GALAGI ʋa, wa-ƓALAGI, tɔ ɠila kpe ka wa dɛbi, wo ɠona daaseigi zu. 14 À mina ʋɔɔpɛɛ gala kiligiti ta-vaa ʋa, nuɓusɛiti ti wo-maaɠoolii zu ta-ɠalagiti, 15 mazɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa wo zaama, ga GALAGI nii toloai. Toɠa yiiɠaawana wo laalɔɠɔma, é wo-ma zuwu ɠaaleʋe eteai zu.
16 À mina Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI zuɠɔɠɔ, eɠɛʋelei wo kɛɛni la Masa. 17 Kɛlɛ à ɠolo Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-deveiti ta ná-tɔgiti bɛ, ta faliiti è ti woni wo ma. 18 Wa naa ɠɛ, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI devezu ga sɔlegɛ, ta pagɛ, naa ɠa a kɛ wo undaanɛ, wo zoo wo zou ʋagɔi zɔlɔɔ ga wɔnɔ, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI ma ɠona woni wo-mɛmɛwolani bɛ, 19 é wo zili nuiti kpein kpɛ wo luɠɔ, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI boni la.
20 Siɛgi zu, ʋelela ʋelei, wo-loun zunuiti ti wo ɠaazaɠasu da ga: «Lee vaa zu Ɠɔoɠɔ GALAGI da-ƓALAGI kala gooi niiti, ta deveiti, ta tɔgiti feai wo ya?», 21 wa ti wooɠaaʋote ga: «Gi ɠɛni ga duɔiti Falaɠɔn ya Ezipete yooi zu, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa é gi ɠulani ná ga ná-zɛbɛi. 22 É laavɔɔ vaiti kɛɛni gi ɠaazu, ta poo golaiti, nii é ɠɛni ga Ezipete yooi nimiza vai, é ɠɛɛni Falaɠɔn ta ná-pɛlɛyeɠei kpein daalɔɠɔma. 23 Kɛlɛ gɔun, é gi ɠulani ná ʋa, é ʋa ga giye ʋɛ, é zooi ve gi ʋɛ, nii é ma minazeɠegi woni, é ɠona gi-mɛmɛwolani bɛ. 24 Ɠɔoɠɔ GALAGI devei veeni ade ya, ga de tɔgi tɛiti so, de kɛ, de lua Ɠɔoɠɔ GALAGI da-ƓALAGI ʋa, naa ɠa a kɛ de undaanɛ eyɛsu ɠɔ, é de-yɛnvui makɛ, eɠɛʋelei é kɛɛzu la zaaɠaza. 25 Adɔun de letema, toɠa ga telebo faa, ni da Ɠɔoɠɔ GALAGI da-ƓALAGI ná-deveiti sona, de makɛ, eɠɛʋelei é boni la de ma.»