23
Zozuwe ná-falima woo ɠaaɓelagiti
Kona mɔinmɔin ge leʋeni, Ɠɔoɠɔ GALAGI dooɠogi veai ma Izelayɛle nuiti zea, é ti ɠula ti zili nuiti zea, niiti ti ɠɛni ti-maaɠoolii zu. Zozuwe wola ʋɔlɔzaɠani niina. Zozuwe Izelayɛle nuiti kpein tolini, ta-ɠɛwolaiti, ta-ɠundiɠiiti, ta-lukpɔɠaaleʋe nuiti, ta-ɠɔɔɠɔ nu ɠundiɠiiti. É ɠɛni ti ma: «Gè wola ʋɔlɔzaɠaga. Wɔun, wo naa kpein kaa, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI kɛɛni ga zii ɠiligiti, wa-vaa zu. Mazɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠa é kɔɔi ɠɔɔni wo ʋɛ. Wɛlɛ, gè zooi veeni wo ya ga kpakutoomai, eɠɛʋelei wa-wolodaiti ti la, zii naati ti zo fai yɛgai ʋoluzu, ta ziiti kpein gè ti-ma zuwu ɠaaleʋeni, é zo Zuludɛn ʋa, eyɛsu é zeeli Kpoloɗɛ Wolai ma, folo liizu ʋelei. Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ti laaʋili, ti maaɠooza wo ʋa, é ti ɓɛ wo luɠɔ, wa ta-yooi zeɠe ga wɔnɔ, eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI boni la wo ma.
«À ɠaaɓa ga zɛbɛi pɛ, wo naa kpein so, wo ziɛ la, nii sɛʋɛai, Moize ná-tɔ sɛʋɛi zu, wo mina zeɠe ba ga yeezai, ɓaa ga ɠɔʋɛi. À mina zupu, wa zii niiti ti yɛgai wo zaama. À mina ta-ɠalagiti daasei bo. À mina ta wo wa-ɠona wo faiti su. À mina ti lɛbi. À mina nɔkɔ ti wu. Kɛlɛ à ɠili Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ʋa, eɠɛʋelei wo kɛɛzu la zaaɠaza.
«Naazu Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa nuɓusɛ mɔinmɔingiti kpɛ wo luɠɔ, niiti ti zɛbɛi wola wɔɔlɔai, eyɛsu za zeeli, nu nɔpɛ ge la dɛ loni wo luɠɔ, é ʋa zoo wo la. 10 Wo zaama, nu ɠilagi ɠɛni nu waagilagi (1 000) ɓɛɛzu, mazɔlɔɔ Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ɠɛni kɔɔi ɠɔɔzu wo ʋɛ, eɠɛʋelei é boni la. 11 À dama ga ɓɔɠɔ gola, à Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI nɛɛ ʋɛ.
12 «Mazɔlɔɔ ni wa ʋoluavena tɔun ba, wo ɠili ziiti ba, ti dɛ wo zaama, wo vulu ɓɔɠɔ ma wa tiye, ni wa zupuna wa tiye, 13 à suɠwɛɛ ga Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI la yɛga zii niiti kpɛɛzu wo luɠɔ, kɛlɛ ta ɠɛ wo ʋɛ ga tumɔi, ta balii, ta kpakɔi é wo loɠazu, ta ɠaingi é wo-ɠaazuʋɛ, eyɛsu wo undaaʋili zou ʋagɔi zu, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI feeni wo ʋɛ.
14 «Nɔ̀un nà, nà ga ʋa zaazu. Niizu à suɠwɛɛ ga pagɔ wo-yiimaʋɛ ta wa-ɠisiɛi zu, ga Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-minazeɠe kpɔɛ ʋagɔiti ma wooi gila kpalaa suɲaka la yɛni. Ti pɛ daazeeliʋɛ wo ʋɛ, gila kpalaa suɲaka la yɛni. 15 Eɠɛʋelei Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI ná-minazeɠe kpɔɛ ʋagɔiti boni la wo ma, ti laazeeli wo ʋɛ, toɠa maanɔɠɔ vaiti daazeeli wo laalɔɠɔma, eyɛsu é wo-ma zuwu ɠaaleʋe, wo ɠula zou ʋagɔi ɠa, nii é feai wo ʋɛ. 16 Ni wa minazeɠegi ɠoloɠolona, nii Ɠɔoɠɔ GALAGI wa-ƓALAGI boni wo ʋɛ, wo li, wo ɗa gala kiligiti dɛbi, wo ɗa nɔkɔ ti wu, Ɠɔoɠɔ GALAGI ɠa yiiɠaawana wo ma, toɠa wo ɠula zou ʋagɔi naa ʋa, nii é feai wo ʋɛ, wo undaaʋili.»