5
Tsipere a̱tsuma̱ a̱ a̱za̱ e Itoni
Mu uwwa ta̱ ama a dansa za ro a̱tsuma̱ a̱ ɗu ta yuwusan tsipere, a na u ta yuwusan tsipere na̱ ka va dada va̱ yi. Ko a̱tsuma̱ a aza a na e revei A̱sula̱ shi a ꞌyuwan ta̱ cuꞌun vu unusu u ndolo. U rawa ta̱ yu uwwa wono, agba a̱ɗu ɗa nda a̱ ꞌya̱sa̱sa̱n avangaci. I yuwan a̱tsumola̱ngu adama o unusu u vumaꞌa. Ni i shi i yuwan a̱tsumola̱ngu tsundolo, i shi ta putsaa vuma ndolo a yuwan iɓolo na̱ a̱ɗu. Ko na wo oꞌwoi n ta̱ alanga na̱ a̱ɗu, n tsu yuwusan ta̱ majiyan adama a̱ ɗu. N yuwan ta̱ ugeꞌetosu gashi n ta̱ lo oɓolo na̱ a̱ɗu gogo. Nu ucira u na Yesu Zagbain ca numu, n damma ta̱ a na i ciga i ꞌyuwan i ca vuma na aa yuwusan unusu u ndolo oforo. I ɗe iɓolo waru ucira wa̱ Yesu Zagbain ta̱ da̱na̱ oɓolo na̱ a̱ɗu a̱tsuma̱ e iɓolo i ndolo. I ꞌyuwan i ciga i ca vuma ndolo a̱ tyo o ucira u Male, tsa̱ra̱ u lungusa̱ lipu vuma ndolo, amma a ta wawa ruhu va̱ yi na̱ Yesu Zagbain ta̱wa̱.
Uvaɗu u ɗu u ri ulobonu shi. I reve ta̱ udammu u nda, “Ununa wolilo† waꞌa u tsu zuwa yira ya akala a̱tsuma̱ e meretsu i tsutsa tapu.” Ili i nda u to rocosu ni i lyawa vuma ndolo na aa yuwusan tsipere tso ndolo lyuwa elime na̱ a̱ɗu, ama o ro a̱tsuma̱ a̱ ɗu a ta gura reme mayan ne. Cine aza a Israꞌila a tsu tawa wolilo suru a ꞌwa le kafu a yuwan A̱buki a Mapasa, ne ɗa yaa yuwan, yu uta̱a̱ vuma nda a̱tsuma̱ a̱ ɗu. A̱sula̱ a̱ ka̱mba̱to ɗu ta̱ cece adama a na Zamawawa kuwa̱i tsa̱ra̱ u ka̱mba̱to tsu fa̱a̱n e ekere o unusu. Wo oꞌwo ta̱ tsa̱ ma̱giriꞌi ma na aza a Israꞌila o unai ɗe a̱ A̱buki a Mapasa nu ujimu lon. Adama a na ne ɗa u ri na amayun, tsu da̱na̱i a cuwusan kuci a na a̱tsu ama a̱ A̱sula̱ a ɗa. Tso ocoyi akuci o wolilo, ele ɗa tsurala, na̱ tsushuꞌun, na̱ re vi iwuya i na tsu yuwain kafu tso oꞌwo a̱za̱ e Itoni, amma tsu yuwain amayun na̱ a̱ɓula̱ tsa akala tsa na a yuwain na̱ wolilo shi.
Ana n ɗanaa nɗu nu ufaru, n damma ɗu ta̱ she i ɓolo aci na ama a na aa yuwusan tsipere wan. 10 N ta yuwusan adanshi adama a̱ a̱za̱ e Itoni a na a yuwusan tsipere, agba a aci a aza a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni shi. Amayun a ɗa ozo o ro e le a yuwan ta̱ ɗe tsipere. Ozo o ro e le a̱ ta̱ nu utsa̱n, ozo o ro waru aza a aꞌusa, ozo o ro waru a ta yuwusaan a̱ma̱li a̱ga̱nda̱. Ni i ciga yi kasa na̱ cuꞌun va ama o ndolo, to i lyawa uvaɗi. 11 Ili i na maa dansaa ɗu a̱yi ɗa yi kasa na za na e ɗesu aciya̱yi za vi Itoni amma u ta yuwusan tsipere. Yi kasa na ama a na a̱ ri nu utsa̱n ne evu. Waru yi kasa no ososowi na aza a na e isulusa ama na aza a aꞌusa. Waru yi kasa na ama a na yuwusaan a̱ma̱li a̱ga̱nda̱. Ko tsuwa she i lyuwa oɓolo na̱ cuꞌun va ama o ndolo wan.
12 N ri nu ucira n geꞌeto aza a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni a ɗa shi. Amma i ta̱ nu ucira u na yoo ɓoryo a̱za̱ a̱ ɗu aza a na a tsu yuwan cuꞌun vu nusu ndolo. 13 A̱sula̱ a̱ te geꞌeto ama a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni shi. Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱, “Na̱ a̱tsuma̱ a̱ ɗu za ro pe ni iwuya, i lo yi.”
5:13 U.Wl. 17:7.