2
N jiyan ta̱ ma̱a̱ ꞌya̱wa̱ ya̱ꞌa̱ ɗu waru shi, adama a na mantsa ma na n shi n ꞌya̱wa̱i ya̱ꞌa̱ ɗu, suru nɗu u ɓa̱la̱ ɗu ta̱. Na̱ maa zuwa ɗu a̱tsumola̱ngu, to, zane ɗa aa buwa na waa zuwa mu ma̱za̱nga̱? She a̱ɗu goon, aza a na n zuwai a̱tsumola̱ngu. A̱yi ɗa i zuwai n ɗanai ne e mepepelime ma na n lyunguwa̱ nɗu ɗe. N ciga m bura ɗu shi, adama a na ugaꞌasusan na̱ a̱ɗu a̱tsumola̱ngu a ɗa waa zuwa mu goon. Agba a̱ɗu ɗa ama a na wu ntsayi i zuwa mu ma̱za̱nga̱. Ili i na i zuwai n cigai n da̱na̱ a̱ ma̱za̱nga̱ a̱yi ɗa adama n zuwa ɗu ma̱za̱nga̱. A mantsa ma na n ɗanaa nɗu nu ufaru, n shi ta̱ udamu waru n shi na̱ ma̱za̱nga̱ o okolo a̱ va̱ shi, waru n ɗana ta̱ na aɓara lon. N ɗana adama n zuwa ɗu a̱tsumola̱ngu shi, amma n ɗana ta̱ adama i reve a na n ciga nɗu lon.
I yuwaan za vu unusu gafura
Za ro a̱tsuma̱ a̱ ɗu zuwa mu ta̱ a̱tsumola̱ngu, agba a̱mu ɗa a̱ ndeꞌen shi, hali na̱ a̱ɗu suru. Ili i na maa dansa a̱yi ɗa u zuwa ta̱ a̱za̱ e Itoni a̱tsumola̱ngu kpara. (N ciga n yuwan adanshi a na a̱ ka̱ra̱la̱i adama o ndoloꞌo shi.) Na̱ a̱bunda̱ a̱tsuma̱ a̱ ɗu i ɓolo ta̱ ugbozu reve i ca yi awuya a na a ntsaa niyi. Awuya o ndolo a rawa ta̱. Amma gogo i yuwaan yi gafura reve i ca yi adanshi adama u putsaa yi na̱ a̱tsumola̱ngu lon hali waru u lyawa itoni suru suru wan. N ta patishi ɗu, i roco a na i ciga niyi. N ɗanaa ɗu ta̱ adama n lyungwa̱ ɗu, reve waru me ene ko i toni ta̱ uritosu u va̱. 10 Ni i yuwaan vuma nda gafura, a̱mu fo n ta yuwaan yi gafura. Waru na̱ n yuwaan yi gafura (nu unusu u ta̱ lo), n yuwan ta̱ ne nu ucira wu Zamawawa o una̱ u ɗu. 11 N yuwan ta̱ ne adama Male† ma yuwan tsu ugbozu wan, adama a na tsu reve ta̱ ifoɓi ya̱ yi lon.
Bulu yuwain alajiya a Taruwasa
12 Ana n rawai Taruwasa adama n yuwan alajiya a Alabari a Saꞌani† e Yesu Zamawawa, n cina ta̱ cina Zagbain kpa̱tuꞌwa̱ ɗe ure adama o ulingaꞌa. 13 Agba n shi ta̱ udamu lon, adama a na me enei za tsu Titu shi. Reve n damma ama o uba̱ta̱ꞌa̱, “She mantsa mo ro,” reve n ka̱ra̱ a̱ tyo Makidoniya.
Ulyuwu wa aci adama a Zamawawa
14 Tsu godyo ta̱ A̱sula̱ lon! A̱yi ɗa za na ka̱mba̱to ntsu agbashi a̱ yi, reve waru u walaa tsu elime a̱tsuma̱ a mmalu ma alya ma aci a Zamawawa. A̱sula̱ waru u ta kambusa bazasa urevu wu Zamawawa uba̱ta̱ biti ana ma̱guru ma saꞌani. 15 Wuma u tsu tsa̱ ma̱guru ma na Zamawawa a casu A̱sula̱ ɗa, za na a bazasa uba̱ta̱ wa aza a na A̱sula̱ a wawusa na aza a na a̱ kuwusa̱. 16 E ekere a aza a na a̱ kuwusa̱, ma̱guruꞌu u rotso ta̱ ushamu wa̱ a̱kwa̱kwa̱, amma e ekere a aza a na a̱ ri wuma ma̱guru ma wuma ma ɗa. Zane ɗa rawai u yuwan ulinga u nda? 17 Tsu ri tsa ama o ro a na a yuwusan alajiya a adanshi a̱ A̱sula̱ adama a̱ tsura̱ ikebe shi. Oꞌo, ne ɗa shi. Amma tsu ta̱ ka̱mbusa̱ ugbozu na tsu ri ama a na A̱sula̱ a̱ lyunguyi, waru o ucira wu Zamawawa tsu ta yuwusan adanshi e ikaka i tsu a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱.