7
Nꞌutsa̱ n va̱, A̱sula̱ a yuwaan tsu ta̱ nzuwulai n nda na̱ a̱bunda̱. Adama o ndolo tsu sumai ili i na yaa zuwa lipu no okolo a̱ tsu o oꞌwo ushinda̱lu. Tsu cayi A̱sula̱ tsugbain a̱vu tsu yuwain mpolo tsu da̱na̱i una̱ta̱ na̱ a̱yi suru suru.
Ma̱za̱nga̱ ma̱ Bulu
I yuwaan tsu ure a̱tsuma̱ o okolo a̱ ɗu! Tsu nusaan za shi. Tsu lungusa̱ ucawu wo okolo a za shi. Waru tsu paala nanza shi. Maa dansa ili i nda adama a na n cigai m ɓara ɗu shi. N damma ɗu ta̱ ɗe a na tsu ri a cuwusan ɗu kuci, ko nye gba yaa farasa. N soɗuwo ɗu ta̱ ma̱tsa̱n suru suru. N ta̱ ma̱za̱nga̱ adama a̱ ɗu kuci. Okolo a̱ va̱ a gbama ta̱ adama a̱ ɗu. Ko na n ri a addama lon, i zuwa mu ta̱ ma̱za̱nga̱.
Ana tsu rawai e iɗa ya Makidoniya, tsu shi na̱ wivuwun shi. Tsu gaꞌan ta̱ na addama uka̱nda̱ruwu na̱ a̱tsu. Tsu yuwan ta̱ nla̱ngi na̱ nꞌyuwatan. Tsu yuwan ta̱ mpolo na̱ wovon o okolo a̱ tsu. Amma A̱sula̱, za na tsu ca aza a na a̱ ri na addama mini mo uta̱nu, u ca ta̱ asuvu a̱ tsu mini mo uta̱nu ana Titu ta̱wa̱i. Amayun, tsu yuwan ta̱ ma̱za̱nga̱ na tse ene niyi, agba ili i na i zuwa ntsu ma̱za̱nga̱ na amayun a̱yi ɗa cine i gbamato niyi okolo. U damma tsu ta̱ cine i ri azama ye ene mu a na waru i la̱nga̱ ta̱ a̱tsuma̱ adama e ili i na i yuwain. Waru u damma mu ta̱ cine i cigai i kamba mu. Ana mu uwwai ne, n yuwan ta̱ ma̱za̱nga̱ lon.
Ko na̱ mepepelime ma̱ va̱ ma̱ shi ma̱ la̱nga̱to ɗu okolo, u ɓa̱la̱ mu na n ɗana niyi shi. O ufaru u shi ta̱ u ɓa̱la̱ mu, adama a na u la̱nga̱to nɗu okolo, amma i jima a̱ a̱tsumola̱ngu shi. Agba gogo n ta̱ ma̱za̱nga̱. Maa yuwusan ma̱za̱nga̱ o una̱ u na n zuwa nɗu a̱tsumola̱ngu shi, amma adama a na a̱tsumola̱ngu a̱ ɗu a zuwa ta̱ i vadala nden n ɗu. Na̱ a̱yi ndolo, tsa amaton ɗu shi ko keꞌen. 10 Adama a na A̱sula̱ a ta yuwan ulinga na̱ a̱tsumola̱ngu a̱ tsu adama u kamba tsu tsu vadala o unusu u tsu adama tsu tsura̱ iwawi. Tsa̱a̱ la̱nga̱ a̱tsuma̱ adama a̱ a̱tsumola̱ngu o ndolo shi. Amma na̱ vuma ri a̱ a̱tsumola̱ngu, agba u vadala uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ shi, u ta̱ tsura̱ ukwa̱, agba iwawi shi.
11 Votoyin ugbozu e ili i na a̱tsumola̱ngu a nda na A̱sula̱ a ciga nɗu i sowo u yuwain a̱tsuma̱ a̱ ɗu. U zuwa ɗu ta̱ i lapula nden n ɗu. U zuwa ɗu ta̱ i roco i nusan shi. U zuwa ɗu ta̱ upan na̱ wovon u na yu uwwai. U zuwa ɗu ta̱ i ciga yee ene mu. U zuwa ɗu ta̱ i da̱na̱ aɗa a ama. U zuwa ɗu ta̱ ye ene cine a ca za na nusain a̱tsuma̱lima̱. I roco ta̱ a na i ri nu unusu a̱tsuma̱ e iliꞌi shi. 12 N ɗana ta̱ mepepelime mo ndolo adama ye ene, a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱, i ka̱mbuwa̱ ta̱ ugbozu lon. N ɗana yi adama a za na nusain, ko adama a za na a nusayin shi. 13 A̱yi ɗa i zuwai tsu ri no okolo ugbamu.
Ko na tsu ri no okolo ugbamu, tsu laꞌa ta̱ ma̱za̱nga̱ na tse enei cuꞌun ma̱za̱nga̱ ma na Titu ri a yuwusan, adama a na i rocoi u ri ni ili i na yaa damaton yi shi. 14 Tsu damma yi ta̱ ununa tsu ri a̱ ma̱za̱nga̱ adama a̱ ɗu, reve gba i roco na n yuwain mejege. Ili i na tsu damma nɗu suru amayun a ɗa, waru a̱vu gba i roco na ili i na tsu dammai Titu adama a̱ ɗu amayun a ɗa. 15 Adama o ndolo icigi ya̱ yi a̱ tyo ya̱ꞌa̱ ɗu u ta̱ da̱shishi ucira, nu u cuwan cine suru nɗu i ri ufoɓu u na ya̱a̱ kuru ili i na u dammai, na̱ cine i ushi niyi na̱ wovon na̱ mejeꞌen ma̱ lipu. 16 N ta̱ a̱ ma̱za̱nga̱ adama a na n to soɗuwo ɗu ma̱tsa̱n suru suru.