9
Ikebe adama a̱ a̱za̱ o ulambu
Me ene ili i na yaa zuwa n ɗanaa ɗu adama e ikebe i na i foɓoi na yaa ca ama a na oo tono A̱sula̱ shi. N reve ta̱ i ciga ta̱ i kamba. N ta̱ ma̱za̱nga̱ adama o ndolo, waru n ta dansaa ama a Makidoniya a na a̱ɗu aza a na a̱ ri Akataya i tu ufoɓu na yaa ca ili lon ili ya̱ lyun. Waru okolo a maluwa ma na yaa ca u zuwa ta̱ ozo o ro na̱ a̱bunda̱ a̱tsuma̱ e le o foɓo adama a ca fo. Amma n ta̱ lyungusu a̱za̱ a̱ tsu ya̱ꞌa̱ ɗu adama adanshi a̱ tsu adama a̱ ɗu wo oꞌwo adanshi e pere wan. N ciga ɗu ta̱ i da̱na̱ ufoɓu adama a na n damma le ta̱ a na i ta̱ da̱na̱ ufoɓu. N ta uwwa wono, a̱ɗu waru fo i ta uwwa wono, na ama o ro a̱tsuma̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a Makidoniya a̱ ta̱wa̱ oɓolo na̱ a̱mu, reve tsu cina koto i foɓo shi, suru ni ili i na n damma nle! Adama o ndolo n ka̱lyuwa̱ ta̱ u ta̱ da̱na̱ ulobonu n lyungu a̱za̱ a̱ tsu a nda elime a̱ va̱ adama e reve uneꞌe u na i yuwain nzuwulai i tu ufoɓu. U to roco na i cigai i ca adama a na i cigai, agba adama a na n zuwa nɗu i ca nu ucira ɗa shi.
Cuwain za na suru cuꞌwa̱in icuꞌun waꞌa u ta gasa waꞌa. Za na cuꞌwa̱in icuꞌun ya̱ a̱bunda̱ u ta gasa ili ya̱ a̱bunda̱. Koyan ɗa a̱tsuma̱ a̱ ɗu biti u foɓo ili cine waa ca. She vu ca wan, na̱ vu ciga shi. Waru she vu ca wan, na vu tara ta̱ gashi a zuwa wu ta̱ vu ca nu ucira. Adama a na A̱sula̱ a ciga ta̱ za na aa casu na̱ ma̱za̱nga̱. Waru A̱sula̱ a ta zuwaa ɗu abaꞌun a na a laꞌai ili i na i lambai. Ne ɗa ya̱a̱ da̱na̱ ni ili biti a̱bunda̱, reve i da̱na̱ ni ili i na yaa ca adama o ulinga u saꞌani biti. Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱,
“Za va̱ a̱ɓula̱ tsu ca ta̱ alambi uneꞌe wa̱ yi pere,
waru u tsu yuwan ta̱ ili i na i ri mejege kuci.”
10 A̱sula̱ a ɗa za na tsu ca cimbi icuꞌun, reve waru u ca ilyalya. U ta̱ da̱shi ili i na i ri na̱ a̱yi, adama i da̱shi lyuwa elime a̱tsuma̱ e ili ya̱ a̱ɓula̱ i na yaa yuwusan. 11 U ta ca ɗu utsuru o ure biti adama i ca pere kuci. Reve ama na̱ a̱bunda̱ o godyoo A̱sula̱ a mantsa ma na tsu cayi uneꞌe u ɗu.
12 Ili i re i ɗa ili i na yaa yuwusan waa yuwusan. U ta kambusa a̱za̱ e Itoni ni ili i na a lambai. Waru ili i ndolo i ta zuwa ama na̱ a̱bunda̱ a yuwan ma̱za̱nga̱ e ekere a̱ A̱sula̱. 13 I ta̱ da̱na̱ a casu A̱sula̱ tsugbain adama a na yaa casu pere. I ushi ta̱ ikaka adama a Zamawawa, reve i yuwan tsutoni na̱ a̱yi ana i cayi ama a na oo tono A̱sula̱ na akapi a ama o ro pere. 14 Gogo a ta avasa adama a̱ ɗu, waru a ciga ta̱ ee ene ɗu, adama e isaꞌani i na i ka̱ra̱la̱i i na A̱sula̱ a yuwaan nɗu. 15 Lyawa tsu godyoyi A̱sula̱ adama o uneꞌe u na tsaa gura tsupa yi shi.
9:9 Ica 112:9.