Mepepelime ma̱ Bulu a̱ tyo ya̱
A̱za̱ a̱ Kolosi
Ucuɗuwu wa aatagada a nda
Bulu ɗana ta̱ mepepelime ma nda a̱ tyo a̱za̱ e Itoni a na a̱ ri pe a̱tsuma̱ a̱ Kolosi a̱yi a̱tsuma̱ o uꞌwa wa ali. Bulu ɗa farai a̱a̱ꞌisa̱ a̱za̱ e Itoni a nda na aciya̱yi shi. Koto shi u bura uba̱ta̱ꞌa̱ shi ko keꞌen. U reve ta̱ adama a̱za̱ e Itoni o uba̱ta̱ꞌa̱ adama e ili i na Abafara damma niyi. Abafara za vi Itoni ɗa za na da̱na̱i oɓolo na̱ Bulu a̱tsuma̱ o uꞌwa wa ali.
A̱za̱ e Itoni a̱ Kolosi a fara ta̱ itoni yu uritosu i na i ri mejege shi. A̱ shi ta̱ a ciga a putsaa aciyele ili i ro i na lipu cigai, waru a̱ shi ta̱ a ciga a yuwaan nlingata ma̱ A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ na akapi e ili i vama i ro. Bulu ɗana ta̱ adama u damma le ili i ndolo suru amayun a ɗa shi. U ciga ta̱ u damma le e reve Yesu Zamawawa ca ta̱ vuma ili i na vuma cigai suru. U cuɗuwa ta̱ ulobonu lon cine A̱sula̱ na̱ Yesu Zamawawa kambai a̱za̱ e Itoni.
Anaꞌan fo, Yesu Zamawawa ca ta̱ ili suru i na vuma cigai adama tsu yuwaan A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ o ure u saꞌani. Aatagada a nda a cuɗuwa ta̱ adama a nda ulobonu lon a alanga e eteshe.
Ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a aatagada a nda
1. Ica̱su (1:1-2)
2. Avasa o ugodyusho (1:3-8)
3. Yesu Zamawawa nu ulinga wa̱ yi (1:9–2:19)
4. Wuma u saꞌani na̱ Yesu Zamawawa (2:20–4:6)
5. Ica̱su yu ukosu (4:7-18)
1
A̱mu ɗa Bulu. A̱sula̱ a ɗangwa mu ta̱ adama mo oꞌwo aajiya e Yesu Kristi Zamawawa. Timoti ta̱ pa oɓolo na̱ a̱mu, a̱yi mawun ma̱ a̱na̱wu ma̱ tsu ma ɗa.
N ta ɗanasa mepepelime ma nda a̱ tyo uba̱ta̱ wa ama a̱ A̱sula̱ aza a na a̱ ri na̱ nden Kolosi. Ele a̱za̱ a̱ tsu a ɗa waru o to tono Zamawawa mejege.
Lyawa A̱sula̱ Dada tsu roco ɗu isaꞌani na asuvu nden a̱ yi.
Avasa o ugodyusho
Tsu ta yuwusan avasa kuci adama a̱ ɗu, waru tsu to godyusho A̱sula̱, Dada vu Zagbain tsu Yesu Zamawawa. Ili i na i zuwai a̱yi ɗa tsu uwwa ta̱ a na i cayi Yesu Zamawawa okolo a̱ ɗu, waru tsu uwwa ta̱ a na i ciga ta̱ ama a̱ A̱sula̱ suru. I ta̱ nu ucawu wo okolo ni icigi i nda adama o uzuwu wo okolo a̱ ɗu, agba A̱sula̱ a zuwa ta̱ ɗe ili i na yaa zuwusaa okolo ɗe zuva adama a̱ ɗu, uba̱ta̱ u na yee ene yi gogo shi. Yu uwwa ta̱ adama o uzuwu wo okolo a nda a mantsa ma na yu uwwai ikaka adama a amayun, Alabari a Saꞌani a na a damma nɗu. Alabari a Saꞌani a nda a vadala ta̱ nden n ɗu o urana u na yu uwwai amayun mejege adama e isaꞌani i na A̱sula̱ oo rocosu a̱za̱ o unusu. Gogo gba Alabari a Saꞌani a ndaꞌa a ta rawusa uba̱ta̱ suru a̱tsuma̱ o uvaɗi. U ta matsasan muwun n na waa vadalasa nden ma ama uba̱ta̱ suru ununa u vadala nɗu.
Abafara to ulinga oɓolo na̱ a̱tsu, waru tsu ciga yi ta̱ lon. A̱yi ɗa za na ta̱wa̱a̱ nɗu na Alabari a Saꞌaniꞌi. U yuwaan ta̱ Zamawawa a̱ga̱nda̱ mejege ana malingata ma̱ tsu e memere ma̱ ɗu. A̱yi ɗa za na damma ntsu ununa Ruhu va Akiza ca nɗu icigi ya ama lon.
Adama o ndolo, tsu ta yuwusan avasa adama a̱ ɗu kuci. Tsu yuwan ta̱ ne diga o urana u na tsu fara uwwai adama a̱ ɗu, agba tsu lyawa avasa shi. Tsu ta patishi A̱sula̱ a ca ɗu urevu u mejege e ili i na u ciga nɗu i yuwan, waru tsu ta patishi yi u ca ɗu urevu wi ili i ruhu. 10 Ne ɗa cine yaa yuwusan nden n ɗu maa ca Zagbain tsugbain kuci, a̱vu wu uwwa uyoꞌo u ɗu. I ta matsan muwun ma̱ a̱ɓula̱ na̱ yaa yuwusan ili i saꞌani, waru i to roco isaꞌani kuci. Ni i yuwan ne, i ta kungwa a̱vu i reveshe A̱sula̱ kuci.
11 Tsu te ipati Zagbain ca ɗu ucira tsu ucira u tsugbain tsa̱ yi adama i kaɓa asuvu waru i da̱na̱ na ankuri, adama waru i kuna̱ wan. Lyawa u shiton ɗu na̱ ma̱za̱nga̱. 12 Tsu ciga ɗu ta̱ i godyoo Dada kuci. U ta zuwa ɗu i tsura̱ akunda a na waa ca ama a̱ yi a̱tsuma̱ o tsugono tse ekan. 13 U wawa tsu ta̱ e ekere a za na ri a tsugbain o tsugono tsi irumbu, waru reve u ta̱wa̱to tsu a̱tsuma̱ o tsugono tsa Mawun ma̱ yi, za na u cigai lon. 14 A̱sula̱ a tsupaa tsu ta̱ na̱ mpasa m Mawun ma̱ yi reve tso oꞌwo fa̱a̱n, ne ɗa u yuwaan ntsu gafura vu nusu tsu.
Kristi Zamawawa laꞌa ta̱ koyan
15 Kristi Zamawawa ununa A̱sula̱ a̱ ri a ɗa u ri, shede ama aa gura ene A̱sula̱ ne esu e le shi. A̱yi ɗa Mawun mo ufaru ma̱ A̱sula̱ waru u to tsugono tsi ili i na A̱sula̱ a yuwain biti. 16 Ne ɗa u ri adama a na A̱sula̱ a yuwan ta̱ ili biti o ukere wa̱ yi. U yuwan ta̱ ili biti zuva ni ili biti pa o uvaɗi. U yuwan ta̱ ili i na tsee ene ne esu biti, waru u yuwan ta̱ ili i na tsee ene shi biti. U yuwan ta̱ icuꞌun i tsugono na̱ cira kokoꞌo suru aza a na a̱ ri uba̱ta̱ u na tse inda shi. Amayun a ɗa Mawun ma̱ A̱sula̱ ma yuwan ta̱ ili biti adama ili biti i ca yi tsugbain. 17 U ta̱ lo kafu ili biti, waru a̱yi ɗa u zuwai ili biti yo oꞌwo oɓolo.
18 Kristi Zamawawa ɗa aci a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni, a̱za̱ e Itoni waru lipu va̱ yi ɗa. A̱yi ɗa za na farai a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni waru a̱yi ɗa za na A̱sula̱ a fara ꞌya̱sa̱in a̱tsuma̱ a̱ a̱kwa̱kwa̱, a̱vu u ka̱mba̱towisa̱ yi wuma. Adama o ndolo, u laꞌa ta̱ ili biti. 19 A̱sula̱ ene ta̱ u lobono ta̱ cine a̱yi u ri, waru u da̱na̱ uba̱ta̱ wu Zamawawa suru. 20 A̱sula̱ a zuwa ta̱ o ure wa̱ Yesu Zamawawa ili yu uvaɗi ni ili ya zuva suru a̱ ka̱mba̱ cece uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱. Mpasa ma̱ Yesu n ɗa n ka̱mba̱toi asuvu nden na̱ A̱sula̱ ana a zuwai mpasaꞌa moo oco, a̱yi uvaru a akpata.†
21 Ɗe a̱ca̱pa̱, i shi ta̱ alanga na̱ A̱sula̱. Nꞌyuwatan ma̱ yi n ɗa i shi, a̱vu majiyan me iwuya na̱ linga ɗu kakasa ɗu na̱ a̱yi. 22 Gogo gba shi A̱sula̱ a̱ ka̱mba̱to ɗu ta̱ tsu nꞌutsa̱ ma̱ yi. U yuwan ta̱ ne na̱ lipu Mawun ma̱ yi, za na kuwa̱i a akpata. Adama o ndolo, Yesu Zamawawa ta̱wa̱to ɗu ta̱ a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱, a̱vu yo oꞌwo babu unusu, ununa ko za aa yuwan adanshi o ro a aci a̱ ɗu shi, na̱ yi isawan a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ yi. 23 Amma ni i ciga i ꞌyuwan i lyuwa elime nu uꞌususu na ili i nda amayun a ɗa waru ni i ciga i ꞌyuwan yi isawan pe nu ucira. She i lyawa uzuwu wo okolo a̱ ɗu na ushiyi a mantsa ma na yu uwwai Alabari a Saꞌani wan. A yuwan ta̱ alajiya a Alabari a Saꞌani a nda o uvaɗi suru, waru a̱mu Bulu, mo oꞌwo ta̱ aagbashi e itana yi ikaka i nda.
Ulinga wa̱ Bulu
24 N ta uwwusa uyoꞌo a mantsa ma na aa casu lipu va̱ a̱tsuma̱lima̱ adama a̱ ɗu. N to sowo a̱tsuma̱lima̱ e ili i na i ta̱wa̱i biti, agba suru na̱ ne n sowo a̱tsuma̱lima̱ a na a rawai za na Kristi Zamawawa sowoi shi. A̱tsuma̱lima̱ꞌa̱ u ta̱wa̱a̱ ta̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱za̱ e Itoni ni ikambi za na a̱yi ɗa lipu va̱ yi. 25 Gogo a̱mu aagbashi a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱ a̱za̱ e Itoni a ɗa adama a na A̱sula̱ a zuwa mu ta̱ n damma ɗu ikaka ya̱ yi suru cine u ri amayun. 26 A̱sula̱ o sokoo ta̱ ama ikakaꞌa ɗe nu ujimu, agba gogo a mantsa ma nda u roco ta̱ ama a̱ yi ifoɓi ya̱ yi. 27 A̱sula̱ o roco ta̱ ikaka ya̱ yi adama a na u cigai a̱ɗu Atakpaci i reve ili i saꞌani ni ili i gbain i nda. Ili i na i shi usokowu, a̱vu gogo e ene yi a alanga eteshe, a̱yi ɗa: Zamawawa ta̱ nden a̱tsuma̱ a̱ ɗu, waru ne ɗa i revei a na i ri na akunda a̱tsuma̱ a tsugbain tsa̱ yi.
28 Adama o ndolo a ɗa tsaa dansaa koyan ɗa adama a Zamawawa uba̱ta̱ u na tsu ꞌya̱wa̱i suru. Tsu to ronuso le atsuvu waru tsu to rocosu le. Tsu ta yuwusan ulinga nu urevu u na A̱sula̱ a ca ntsu, adama a na tsu cigai a̱ da̱na̱ oɓolo na̱ Kristi Zamawawa waru oo oꞌwo wuntsayi na̱ a̱a̱ ꞌya̱wa̱ a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱. 29 N ta yuwusan ulinga lon adama wo oꞌwo ne, agba n ca ta̱ aciya̱va̱ suru suru o ucira u gbain wa̱ Kristi Zamawawa za na aa yuwusan ulinga a̱tsuma̱ a̱ va̱.