4
Azagbain, i ka̱lyuwa̱ agbashi a̱ ɗu ulobonu, waru i guza̱ le ulobonu. I yuwan ne adama a na i revei a na i ri fo na̱ Zagbain zuva.
I yuwan avasa
I da̱na̱ a yuwusan avasa kuci no okolo a̱ ɗu ufoɓu waru nu ugodyusho a̱tsuma̱ o okolo a̱ ɗu. Waru i yuwaan tsu avasa kuci. I yuwan avasa a na A̱sula̱ a̱a̱ kpa̱tuꞌwa̱a̱ ikaka i tsu ure, adama tsu damma ama ili yu usokowu ya̱ Kristi Zamawawa, ili i na i zuwai n ri wunlu na akani. I yuwan avasa adama n gura yuwan adanshi e ikaka i nda ulobonu, waru o ure u mejege. I da̱na̱ nu ugbozu nni i ri oɓolo na ama aza a na a̱ ri a̱za̱ e Itoni shi. I yuwan ulinga na̱ mantsa ma na i tsura̱i biti mejege. I yuwan adanshi ni idanshi i saꞌani waru i lyawa adanshi a̱ ɗu o oꞌwo uyoꞌo u mawwa kuci tsa akpaɗi. A̱yi ɗa waa kamba ɗu i usu yeci i na za ro aa yuwan ɗu.
Ica̱su yu ukosu
Tikiku ta damma ɗu adama a̱ va̱. N ciga yi ta̱ lon. A̱yi za vi ikambi va amayun ɗa za na aa lingasaa Zagbain oɓolo na̱ a̱mu. N lyungu yi ta̱ a̱tsuma̱ a mmalu n saꞌani nda a̱ tyo ya̱ꞌa̱ ɗu adama u damma ɗu cine tsu ri pa a yuwusan, waru adama u da̱shi ɗu okolo ugbamu. Waru n ta̱ lyungusu Unisima. A̱yi fo za na oo soɗuwo matsan ma ɗa waru za tsu na tsu cigai. Waru vuma ta̱ ɗa a̱tsuma̱ a ama a̱ ɗu. A ta damma ɗu ili suru i na yaa farasa pa nda.
10 Arista ta̱ pa oɓolo na̱ a̱mu o uꞌwa wa ali. U ta̱ lyungusa̱a̱ ɗu ni ica̱su ya̱ yi, ne ɗa fo Marku, za na kaka ta̱ ɗa le na̱ Banaba. Tsu damma ɗu ta̱ ɗe nu ufaru i ushi Marku nnu u ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ ɗu. 11 Josuwa* za na waru a̱ tsu ɗe Yusutu, lyungu ta̱ fo ica̱su ya̱ yi. Ele nda ele ɗa a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ aza a Israꞌila goon a̱tsuma̱ aza a na tsaa yuwusan ulinga oɓolo. A ta̱ pa a yuwusan ulinga oɓolo adama o tsugono tsa̱ A̱sula̱ waru a̱ ta̱ ta̱na̱tosu mu okolo lon.
12 Abafara vuma ɗa diga a̱ lyuci ɗu, waru aagbashi e Yesu Zamawawa a ɗa. U lyunguwa̱ ɗu ta̱ ica̱su ya̱ yi. U tsu yuwaan ɗu ta̱ avasa babu uro. U tsu pati ta̱ A̱sula̱ a gbamato ɗu waru u zuwa ɗu yo oꞌwo wuntsayi, adama yi isawan nu ucira a̱tsuma̱ e ili i na A̱sula̱ a cigai suru. 13 N ta gura yuwan adanshi a̱ yi ana wi isawaan nɗu oɓolo na̱ a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a Lawudikiya na̱ Hirafoli.
14 Iꞌutsa̱ ya̱ a̱ɓula̱ i tsu za vu urevu wa̱ a̱guma̱ Luka ta̱ lyungusu fo ica̱su ya̱ yi, ne ɗa fo Dima. 15 I yuwan ankuri i lyunguwa̱ a̱za̱ a̱ tsu a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a Lawudikiya ica̱su i va̱, waru na̱ Nimfa ka oɓolo na aza a na o tsu ɓolotosu o uꞌwa wa̱ yi.
16 Ni i koto ɗesununa̱ u mepepelime ma nda, i lyunguwa̱ a̱za̱ e Itoni a̱tsuma̱ a Lawudikiya adama ele fo e ɗeyinuna̱. Waru a̱ɗu fo i ɗenuna̱ mepepelime ma na n ɗanaa nle. 17 I damma Arikibu adanshi a nda, “Vu ꞌyuwan ciga vu koso ulinga u na Zagbain ca nuwu suru.”
18 A̱mu, Bulu, a̱mu ɗa n ɗanai ica̱su i nda ne ekere a̱ va̱.
I cuwan na akani a̱ va̱.
Lyawa isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i da̱na̱ oɓolo na̱ a̱ɗu.
* 4:11 Josuwa na̱ Tsuyahuda ili i ta̱ i ɗa na̱ Yesu na̱ Tsuheleni.