3
Cine yaa yuwan wuma u cece
Adama a na a̱ ꞌya̱sa̱n nɗu oɓolo na̱ Kristi Zamawawa, i ciga i ꞌyuwan i zuwa okolo a̱ ɗu e ili ya zuva, uba̱ta̱ u na Yesu Zamawawa ri nden o ukere usaꞌani wa̱ A̱sula̱. I zuwa okolo a̱ ɗu a jiyan e ili ya zuva, agba she a jiyan e ili yu uvaɗi u nda wan. I yuwan ili i nda adama a na i kuwa̱ ta̱ ana Kristi Zamawawa kuwa̱i, gogo gba shi wuma u ɗu u tu usokowu ya̱ Yesu Zamawawa uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱. Yesu Zamawawa ɗa wuma wa amayun a̱ ɗu, agba nu u roco aciya̱yi, a̱ɗu fo o to roco ɗu a̱tsuma̱ a tsugbain tsa̱ yi.
Ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a̱ lipu ɗu, i ciga i ꞌyuwan yu una ili ndolo suru: ili tsa̱ tsipere, hali ni ili i wono i tsipere i maluwa me icigi i tsipere. I ꞌyuwan i ciga i lyawa icigi vu cuꞌun vi iwuya suru. Waru i ciga i ꞌyuwan i lyawa utsa̱n suru u na u rocoi a̱ga̱nda̱ a̱ a̱ma̱li. Ucasu wa̱ a̱tsuma̱lima̱ wa̱ A̱sula̱ o ta̱ lo a̱ ta̱wa̱ a ama a na aa yuwusan ili i ndolo.
Ne ɗa a̱ɗu fo i yuwusain a mantsa ma na i yuwusain ili i nda ɗe. Amma gogo i ciga i ꞌyuwan i vari ili i ndolo suru. She i da̱na̱ no okolo usuɗuwu a̱bunda̱ wan. She i yuwan upan lon wan. She i yuwan uleꞌe wan. Waru she i yuwan adanshi e epen a aci a nanza wan, ko i yuwaan nanza adanshi a vanvama wan. She i yuwunlai epen wan, ana wo oꞌwoi i foɗo ta̱ ɗe akuci o okolo a̱ ɗu waru na̱ cine i shi a yuwusan ili. 10 Gogo yo oto ta̱ okolo a saꞌavu waru za na yuwain okolo a saꞌavuꞌu u ta lyuwa elime nu u casu nɗu urevu nu u zuwusa nɗu yoo oꞌwo tsa̱ yi. 11 A̱tsuma̱ o ure u saꞌavu u wuma u nda, wo oꞌwo ili i ro shi ko a̱ɗu aza a Israꞌila ɗa ko Atakpaci. Wo oꞌwo ili i ro shi ko a paɗa wu ta̱ uryumbu ko a paɗa wu shi. Wo oꞌwo ili i ro shi ko a̱vu mocin na koto e revei ɗa shi, ko diga e elentsu ama a na a cigai addama ɗa. Wo oꞌwo ili i ro shi ko a̱vu aagbashi a ɗa ko aagbashi a ɗa shi. Ili i ta̱ i na i laꞌai ulobonu a̱yi ɗa Kristi Zamawawa, waru u ta̱ pe a̱tsuma̱ a̱ tsu suru.
12 Adama e ili nda, waru adama a na A̱sula̱ a ɗangwa nɗu yo oꞌwo ama a̱ yi, waru u zuwa ɗu ta̱ yo oꞌwo cece, waru adama a na u ciga nɗu, adama o ndolo i guzula̱i ni iliyali, ni isaꞌani. Waru i da̱na̱ ben na ankuri. Ili i nda yo oꞌwo tsu utugu u na i tso oto. 13 She i da̱na̱ a muwwulai mu upan va̱ni ɗu wan, waru ni i nusunlai, i yuwunlai gafura. Zagbain yuwaan ɗu ta̱ ɗe gafura, adama o ndolo i yuwunlai gafura ne. 14 Waru ili i na i laꞌai ulobonu a̱yi ɗa, i ciga i ꞌyuwan i da̱na̱ ni icigi. Icigi i ɗa i ɓolo ntsu suru, reve u lyawa tsu tsu yuwain nden n saꞌani.
15 Lyawa asuvu nden e Yesu Zamawawa yuwan tsugono o okolo a̱ ɗu. I yuwan ili i nda adama a na a̱ɗu ama a̱ lipu ta̱ ɗa waru A̱sula̱ e ɗe ɗu ta̱ i yuwan wuma a̱tsuma̱ a asuvu nden. Waru a mantsa suru i godyusho A̱sula̱. 16 I lyawa ikaka ya̱ Kristi Zamawawa da̱nu a̱tsuma̱ o okolo a̱ ɗu lon waru i ta̱ tsura̱ ugbozu. I yuwan ulinga ni idanshi ya̱ yi i ritoloi reve waru i calai a̱sa̱la̱ a saꞌani. I da̱na̱ o godyusho a̱tsuma̱ o okolo a̱ ɗu waru a mantsa suru i da̱na̱ a canasaa A̱sula̱ ishipa i saꞌani icuꞌun icuꞌun. 17 Waru ili i na i yuwain suru ko ili i na i dammai suru, lyawa o oꞌwo gashi vuma na isawain o una̱ wu Zagbain Yesu ɗa. Waru a mantsa ma na yaa yuwusan ili i nda, i godyoo A̱sula̱ Dada kuci e ekere a̱ yi.
Cine yaa yuwan nden a ꞌwa ɗu
18 A̱ma̱ci, i toni ali a̱ ɗu, adama a na a̱yi ndolo a̱yi ɗa ili i na yi ntsayi ana i toniyi Zagbain.
19 Ali, i ciga a̱ma̱ci a̱ ɗu, waru she i da̱na̱ usuɗuwu e ekere e le wan.
20 Muwun, i yuwan tsutoni na̱ mbara n ɗu a̱tsuma̱ e ili suru, ne ɗa yoo yoꞌonoto Zagbain okolo.
21 Nan dada, she i damaton muwun n ɗu wan, tsa̱ra̱ o oꞌwo nu ukuɗu wo okolo a wuma u le wan.
22 Agbashi, i ciga i ꞌyuwan i yuwan tsutoni na azagbain a̱ ɗu a̱tsuma̱ o uvaɗi u nda. I yuwan ukadu i yoꞌonoto le okolo. She i yuwan ne a mantsa ma na a̱ ri lo a̱ ka̱lyuwusa̱ ɗu goon wan. I yuwan ne no okolo a̱ ta̱ ko na̱ a̱ shi lo a̱ ka̱lyuwusa̱ ɗu shi. Ne ɗa ya ca Zagbain tsugbain. 23-24 Zagbain Yesu ɗa yaa lingasaa a mantsa suru. Ama a ɗa yaa lingasaa shi. Zagbain ta ca ɗu ili i na u zuwayi ama a̱ yi o una̱ wi ili i na i yuwain. Adama o ndolo, i linga nu ukadu u ɗu suru. 25 A̱ɗu waru i reve ta̱ nni i yuwan ili i babu ulobonu, a ta tsupa ɗu fo ni ili i babu ulobonu u na i yuwain. Adama a na A̱sula̱ a̱ ri na aɗangulu shi.