5
Tso oꞌwo ta̱ fa̱a̱n a̱tsuma̱ a Zamawawa
Gogo tso oꞌwo ta̱ fa̱a̱n, adama a na Yesu Zamawawa zuwa tsu ta̱ tso oꞌwo fa̱a̱n. Adama o ndolo yi isawan mishin. She i vadala i ka̱mbisa̱ agbashi a̱ Wila̱ waru wan.
Uwwai! A̱mu Bulu, n ta dansaa ɗu ili i nda: Nni i lyawa le a paɗa ɗu uryumbu, u to rocosu Zamawawa ili ye pere i ɗa e ekere a̱ ɗu. N ta dansaa ɗu waru nu ucira za na a paɗai uryumbu suru u ꞌyuwan u ciga u toni Wila̱ꞌa̱ suru. Waru na̱ vu yuwan ukadu u na voo yoꞌonoto A̱sula̱ okolo na̱ mayan mo tsutoni na̱ Wila̱, vu kasa ta̱ aciya̱wu na̱ Zamawawa, waru vu ꞌyuwan ta̱ a̱ ushi isaꞌani ya̱ A̱sula̱. Ruhu ɗa tsu zuwa tsu tsu reve a na A̱sula̱ a̱ ta̱ ushi tsu tsa ama a̱ a̱ɓula̱ adama a na tsu ca ta̱ okolo uba̱ta̱ wu Zamawawa. Na̱ a̱vu za vi Itoni† va̱ Yesu Zamawawa ɗa wo oꞌwo ili i ro shi ko na a paɗa wu uryumbu ko na a paɗa wu shi. Ili yu ulobonu a̱yi ɗa ucawu wo okolo a̱ wu a̱yi ɗa waa zuwa wu vu ciga ama.
Ununa i da̱na̱i o tonishi Kristi Zamawawa u da̱na̱ ta̱ ulobonu, reve nanza ta̱wa̱ u vadala ɗu diga a amayun. Amma amayun a ɗa vuma ndolo A̱sula̱ a ɗa shi, za na ɗangwa nɗu. Wolilo waꞌa u tsu zuwa ta̱ yira ya̱ a̱bunda̱ i tsutsa. Ili i na waa dansa a̱yi ɗa, uritosu we epen waꞌa u tsu vadala ta̱ ama a̱ a̱bunda̱. 10 Amma n zuwa ta̱ okolo uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱, ya̱a̱ usu uritosu wa ama e epen o ndolo shi, amma i toni ili i na n dammai. A̱sula̱ a ta ca aza a na a̱ ja̱mba̱ra̱sa̱ ɗu a̱tsuma̱lima̱, ko na̱ zane ɗa u shi.
11 Ama a̱ va̱, nna̱ m buwa a yuwusan alajiya, a na ama a ꞌyuwan a ciga a paɗa le uryumbu, nye i zuwai aza a Israꞌila a casu mu a̱tsuma̱lima̱? Na̱ n shi a yuwusan alajiya a nda, o una̱ u na maa yuwan alajiya o ukwa̱ wa̱ Kristi Zamawawa, n shi a̱ da̱na̱ a nususaan le shi. 12 N te ipati za na a damatosun ɗu suru a paɗa le uryumbu goon shi, amma o foɗo arawa e le!
13 Ama a̱ va̱, A̱sula̱ e ɗe ɗu ta̱ adama yo oꞌwo fa̱a̱n! Amma she i lyawa moꞌwo ma̱ fa̱a̱n mo ndolo wo oꞌwo ɗu ure u na ya̱a̱ da̱na̱ a maluwa ma mayan mo unusu wan. Amma, i cigalai waru i kambulai. 14 Wila̱ꞌa̱ suru ili i ta̱ i ɗa na̱ a̱yi nda: “Vu ciga moron ma̱ nden ma̱ wu cine vu cigai aciya̱wu.” 15 Amma ni i lyuwa elime na̱ ngagalai na̱ ncalai ma̱ a̱tsuma̱lima̱, ni i yuwan ugbozu shi, i ta̱ lungusula̱i suru suru.
Ruhu va̱ A̱sula̱ ni ili i na tsu cigai
16 N ta dansaa ɗu: I lyawa Ruhu lyuwa elime a̱ ɗu, ne tsundolo tsa ɗa yoo toni ili yi iwuya i na i cigai shi. 17 Ruhuꞌu ni ili i na i cigai nꞌyuwatan n ɗa. A mantsa suru a tsu yuwusan ta̱ nla̱ngi va̱ni le, adama o ndolo yaa yuwan ili i na i cigai shi. 18 Amma na̱ Ruhu ɗa aa lyuwusa elime a̱ ɗu, Wila̱ wa̱a̱ da̱na̱ o tsugono a aci a̱ ɗu shi.
19 Za suru reve ta̱ ili i wuya i na okolo a tsu ciga: A tsu yuwan ta̱ tsipere. A tsu yuwan ta̱ ili i wono. A tsu yuwan ta̱ majiyan me tsipere lon. 20 A ta yuwusaan a̱ma̱li a̱ga̱nda̱. A ta yuwusan nkunu. A tsu ꞌyuwan ta̱ ama. Izami ya addama i ɗa ulinga u le. A̱ tsu da̱na̱ ta̱ a tsugamu. 21 A̱ ta̱ waru tapu nu upan lon. Majiyan ma aciyele ma ɗa goon a tsu yuwusan. She mawasan ma na ma̱ tsu ta̱wa̱ na̱ wukasu. Waru uneꞌesun u ɗa a̱ ri adama a aciyele. A tsu zuwusa ta̱ esu e le e itana ya ama o ro. Ele waru ososowi a ɗa. A̱ tsu ꞌya̱wa̱ ta̱ uba̱ta̱ a̱ a̱buki† a na ama a tsu gura goloɓo aciyele shi. Reve a yuwan ili yi idaba i ro kokoꞌo. N rono ɗu ta̱ ɗe atsuvu, waru n to roniso ɗu atsuvu: Aza a na a yuwusan ili i nda a̱a̱ ushi abaꞌun o tsugono tsa̱ A̱sula̱ shi.
22 Amma na̱ Ruhu va̱ A̱sula̱ o goloɓuso ɗu, u ta matsan muwun n nda: I ta̱ da̱na̱ a ncigalai. I ta̱ da̱na̱ a̱ ma̱za̱nga̱, na asuvu nden. Ruhu ta zuwa ɗu i yuwan ankuri. I ta̱ da̱na̱ a nkambulai. I ta yuwan ili i isaꞌani. O to soɗuwo ɗu ma̱tsa̱n. 23 I yuwan nden mu ulobonu na ama. Na̱ Ruhu o ronuso ɗu aɗanga i to goloɓo aci a̱ ɗu. Wila̱ wu lo na waa damma ili i nda i ri ulobonu shi. 24 Na ama a̱za̱ e Yesu Kristi Zamawawa a ɗa, a lyawa ta̱ nusu le a̱ca̱pa̱ ni icigi i mayan me iwuya. 25 Adama a na Ruhu va̱ A̱sula̱ ca ntsu wuma u saꞌavu, lyawa tsu yuwain ili i na Ruhuꞌu u damma ntsu tsu yuwan. 26 She tsu ꞌya̱sa̱n avangaci wan, ko tsu zuwulai addama wan, ko tsu da̱na̱i a̱ tsushuꞌun wan.
5:14 N.Gn. 19:18.