4
N ta cayisa ɗu iroci i ro: mawun me keꞌen ma na dada va̱ yi kuwa̱i wa̱a̱ guza̱ itana i na dada va̱ yi dammai a̱za̱ a̱ yi a ɗa shi. U ta̱ da̱na̱ gashi aagbashi a mantsa mo ndolo ko na wo oꞌwoi a̱yi ɗa za vi itanaꞌa. Ama a na a̱a̱ ka̱lyuwusa̱ yi ni itana ya̱ yi ele ɗa a̱a̱ ka̱lyuwa̱ ili suru, hali she na̱ mawuꞌun u kungwa ununa dada va̱ yi dammai. Ne ɗa u shi na̱ a̱tsu. Tsu shi ta̱ gashi muwun waru cira vu uvaɗi u nda icuꞌun icuꞌun a̱ shi ta̱ o tsugono a aci a̱ tsu.
Amma ana mantsa ma yuwain, A̱sula̱ a̱ lyungu ta̱ Mawun ma̱ yi, reve ka matsan yi. A̱vu Mawun ma̱ yi ma yuwan tsutoni na̱ Wila̱ꞌa̱, adama u lyawa tsu fa̱a̱n e ekere a̱ Wila̱ꞌa̱, tsa̱ra̱ a̱tsu fo tso oꞌwo muwun ma̱ A̱sula̱. Ana wo oꞌwoi a̱ɗu muwun ma̱ A̱sula̱ n ɗa, u lyungu ta̱ Ruhu Mawun ma̱ yi o okolo a̱ ɗu, reve Ruhuꞌu u saala, “Dada, Dada va̱.” Adama o ndolo gogo a̱vu aagbashi a ɗa shi, a̱vu mawun ma̱ A̱sula̱ ma ɗa, waru ne ɗa waa ca wu ili i na u yuwain nzuwulai.
Bulu roco ta̱ aza a Galatiya icigi
Ana i shi i revei A̱sula̱ shi, i da̱na̱ ta̱ agbashi e ili i na i ri ili ya̱ a̱ma̱li, agba ili i ndaꞌa A̱sula̱ a ɗa shi, ko keꞌen. Amma gogo i reve ta̱ A̱sula̱, waru u lobono ta̱ n damma ɗu na A̱sula̱ e reve nɗu. Adama o ndolo, nye i zuwai ya̱a̱ ka̱mba̱ a cira icuꞌun icuꞌun vu uvaɗi u nda na ri nu ucira shi, waru ili ye pere i ɗa? Nye i zuwai i cigai i ka̱mbisa̱ agbashi e le waru? 10 Hali yaa yuwusan a̱buki o ucuwusan vu rana ro, na̱ woto ro, na̱ mantsa mo ro, na aꞌwan o ro. 11 Gogo n ta uwwusa wovon adama a na mantsa ma na n yuwain ulinga na̱ a̱ɗu wo oꞌwo ta̱ pere. 12 Ama a̱ va̱, n te ipati i da̱na̱ fa̱a̱n ni ili i nda, cine a̱mu n yuwain wuma fa̱a̱n. Adama a na mo oꞌwo ta̱ gashi cine a̱ɗu Atakpaci i da̱na̱i, n ta dansa n da̱na̱ ta̱ fa̱a̱n na̱ Wila̱.
Ana n fara yuwaan nɗu alajiya i leꞌe mu shi. 13 I cuwan n da̱na̱ ta̱ ubanakun ana n fara ta̱wa̱a̱ nɗu na Alabari a Saꞌani e Yesu Kristi Zamawawa. 14 Ko na wo oꞌwoi ubanakun u va̱ wo oꞌwo ta̱ ma̱lyungwa̱ e ekere a̱ ɗu, agba suru na̱ ne i ꞌyuwan a ca mu tsugbain shi, waru i kuɗa̱ a̱ ka̱lyuwa̱ mu ulobonu shi. Amma, reve i ushi mu gashi a̱mu malingata ma̱ A̱sula̱ ma ɗa. I ushi mu ta̱ waru gashi a̱mu ɗaɗa Yesu Kristi Zamawawaꞌa na aciya̱yi. 15 N ta gura damma na amayun, hali gba u shi ta̱ gashi u ta laꞌaa ɗu i foɗo esu a̱ ɗu reve i ca mu ele. A̱ te isaꞌani i ɗu a̱ tyo ya̱ꞌa̱ va̱ gogo? 16 A̱mu maꞌyuwatan ma̱ ɗu ma ɗa gogo adama a na maa dansaa ɗu amayun?
17 Munlu me epen n nda maa yuwusan ili i nda adama a̱ ta̱wa̱a̱ ɗu ni isaꞌani shi. A ciga ta̱ a lyuwa aci a̱ ɗu na̱ a̱bunda̱ lon adama i kuru le. A̱ to ukadu u na ee geshe ɗu na̱ a̱mu adama i poloo le atsuvu ulobonu. 18 Gogo u lobono ta̱ a na i ri e mejeꞌen i yuwan ili i saꞌani, waru u laꞌa ta̱ ulobonu na yaa yuwusan ne ana n ri oɓolo na̱ a̱ɗu shi. 19 Amma suru na̱ ne, ncigata n muwun n va̱, n ta̱ gashi n ta uwwusa mɓa̱la̱ n limatan adama a̱ ɗu cine n yuwain nu ufaru, waru mɓa̱la̱ꞌa̱ n ta lyuwa elime hali she na ama e ene Kristi Zamawawa pe a̱tsuma̱ a̱ ɗu. 20 N ta maluwa a damma n ta̱ ɗe oɓolo na̱ a̱ɗu gogo, tsa̱ra̱ n yuwan adanshi na̱ a̱ɗu ben. Gogo majiyan ma̱ va̱ mo oꞌwo ta̱ wumbu a aci a addama a nda.
Muwun n re ma Ibrahim
21 Hali n gogo ozo o ro a̱ ɗu a ciga ta̱ a̱ da̱na̱ za̱la̱ Wila̱. Damma numu, i reve ta̱ ili i na Wila̱ꞌa̱ waa dansa? 22 Adanshi a̱ A̱sula̱ a damma ta̱ Ibrahim da̱na̱ ta̱ na̱ muwun n re. Mma mawun ta̱ aagbashi a ɗa a̱ da̱na̱i, mma vu za ve ire gba shi aagbashi a ɗa shi. 23 Reve ka na da̱na̱i aagbashi a matsan cine wu ntsayi a matsan. Amma a̱vu ka na da̱na̱i fa̱a̱n u matsan fo adama a na ne ɗa A̱sula̱ a yuwayin Ibrahim nzuwulai ili na yaa fara.
24 Ili i nda suru i ta̱ fo o ritosu ili i ro: A̱ma̱ci e reꞌe a̱ ta̱ gashi akucunu e re a na a̱ ri e memere ma̱ A̱sula̱ na ama a̱ yi. Akucunu a̱ ta̱ a̱yi ɗa Wila̱ u na A̱sula̱ a cayi Musa zuva Masasan ma Sinai,† waru ama a na o toniyi akucunu a nda a̱ ta̱ gashi agbashi. Ka na a̱ tsu ɗe Hajara† za na da̱na̱i aagbashi a̱yi ɗa tsa akucunu o ndolo. 25 A̱yi ɗa iroci i Masasan ma Sinai a̱tsuma̱ a Laraba. Amma gogo lyuci va̱ Urishelima wo oꞌwo ta̱ gashi Masasan ma Sinai, adama a na lyuciꞌi na ama a̱ yi a̱ ta̱ a̱ nden n tsugbashi a̱tsuma̱ a̱ Wila̱. 26 Amma Saratu, ka na aagbashi a ɗa shi, iroci i Urishelima va zuva ɗa. Waru a̱yi ɗa mma tsu. 27 Adanshi a̱ A̱sula̱ a yuwan ta̱ adanshi adama a̱ yi,
“Vu yuwan ma̱za̱nga̱ a̱vu idari yi ka!
A̱vu na koto vu revei cine mɓa̱la̱ n limatan n ri shi,
vu teme ishipa a̱vu vu yuwan ikelenu i ma̱za̱nga̱.
Adama a na muwun mu ka na ri idari
gogo a laꞌa ta̱ muwun mu ka na n ri na̱ vali a̱bunda̱.”
28 Ama a̱ va̱, a̱ɗu muwun ma̱ A̱sula̱ n ɗa adama a nzuwulai ma̱ yi, cine Ishiyaku da̱na̱i. 29 A mantsa mo ndolo, Ismaꞌila,† mawun ma na a matsain cine wu ntsayi a matsan, ma ca ta̱ Ishiyaku a̱tsuma̱lima̱, za na a matsain o ure u Ruhu va̱ A̱sula̱. Ne ɗa fo u ri anaꞌan. 30 Amma nye Adanshi a̱ A̱sula̱ a dammai a aci e ili i nda? U damma ta̱, “Vu lo aagbashi a kaꞌa na̱ mawun ma̱ yi. She mawun ma aagbashiꞌi u tsura̱ ili ya agadu a̱ ta̱ a̱tsuma̱ o utsuru wa dada va̱ yi wan. Mawun ma ka ma na ma̱ ri fa̱a̱n u gada le suru.” 31 Ama a̱ va̱, a̱tsu muwun mu ka na n ri fa̱a̱n ɗa, amma aza a aagbashi a ɗa shi.
4:27 Isha. 54:1. 4:30 Ufr. 21:10.