2
Ulinga wa̱ Bulu a̱tsuma̱ a Tasalonika
Ama a̱ va̱, i reve ta̱ ana tsu bura nɗu pere ɗa shi. Cine i revei, tsu da̱na̱ ta̱ a̱tsuma̱ a̱ Filibi kafu tsu ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ ɗu. Ɗe ɗa a ca ntsu a̱tsuma̱lima̱ reve waru a yuwaan tsu ulamu. Agba A̱sula̱ a ca tsu ta̱ okolo o ugbamu u na tsu damma nɗu Alabari a Saꞌani a alanga e eteshe, ko na wo oꞌwoi ama o ro e gigeshe tsu ta̱ ɗe. Tsu ta̱wa̱a̱ ɗu ni ikaka i tsu oɓolo ne epen shi. Waru tsu ta̱wa̱a̱ ɗu na̱ a̱yi no okolo o ro ɗe koꞌo shi, ko adama a na tsu cigai tsu yuwaan ɗu ugbozu shi. Ne ɗa shi, ko keꞌen!
A̱sula̱ a̱ usu tsu ta̱, ɗaɗa u ca ntsu Alabari a Saꞌani a̱ yi tsa̱ra̱ tsu damma ama. Ili i na tsu cigai a̱yi ɗa tsu yoꞌonoto A̱sula̱ o okolo adama a na a̱yi ɗa u tsu lyungwa̱ okolo a̱ tsu. A̱tsu tsu zuwa atsuvu e ili i na ama a dansa shi. A̱ɗu i reve ta̱ a na ica i na tsu cuwa nɗu ica ye epen i ɗa shi, waru A̱sula̱ na aciya̱yi u to roco ili i na tsu yuwain, tsu yuwan le adama tso oɓonu ili suru shi. Waru tsu yuwan ili i ro tsa̱ra̱ tsu tsura̱ tsugbain e ekere a̱ ɗu shi, ko e ekere a ama a na a buwai.
O una̱ u na, a̱tsu ajiya e Yesu Zamawawa ɗa, tsu shi ta zuwa ɗu i ca tsu ili. Agba tsu yuwan ne shi, amma, reve tso oꞌwo ben a̱tsuma̱ a̱ ɗu cine mma tsu ca mawun maani reve waru u goloɓo yi. Tsu ciga ɗu ta̱ lon, waru tsu ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱ ma na tsaa damma ɗu Alabari a Saꞌani a̱ A̱sula̱. Waru tsu ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱ ma na tsaa kamba ɗu a̱tsuma̱ e ili icuꞌun icuꞌun, adama a na yo oꞌwoi ama a na n cigai lon.
Ama a̱ va̱, i cuwan cine tsu yuwain ulinga nu ucira u tsu suru ana tsu da̱na̱i na̱ a̱ɗu. Usana na ayin tsu yuwusan ta̱ ukadu wi izami yi ikebe adama e ili i na tsu cigai tsu tsula suru. Tsu zuwaa ɗu ume shi, ana tsu da̱na̱i oɓolo na̱ a̱ɗu a yuwusan alajiya a Alabari a Saꞌani a̱ A̱sula̱. 10 A̱ɗu ye ene ta̱ ne esu a̱ ɗu, waru A̱sula̱ e reve ta̱ ne, a na tsu ri cece na amayun, waru ko za aa gura tsura̱ ili i na woo goro a aci a̱ tsu shi cine tsu yuwain na̱ a̱ɗu, a̱ɗu aza a na i usuyi Zagbain. 11 Waru i reve ta̱ cine tsu guza̱i za suru cine dada tsu ka̱lyuwa̱ muwun ma̱ yi. 12 Tsu te ipati i ɗu, waru tsu ta casu ɗu adanshi, waru tsu ta zuwusa ɗu, i yuwan nden n na ma̱a̱ ta̱wa̱a̱ A̱sula̱ na̱ tsugbain adama a na a̱yi ɗa u ɗe nɗu i uwa a̱tsuma̱ o tsugono tsa̱ yi tsa̱ra̱ i tsura̱ tsugbain tsa̱ yi.
13 A mantsa suru tsu to godyusho A̱sula̱ adama a na i usuyi ikaka i na tsu yuwaan nɗu alajiya. I damma adanshi a̱ tsu idanshi ya ama a ɗa goon shi. I ushi yi ta̱ cine u ri amayun. Ikaka ya̱ A̱sula̱ i ɗa. Waru ikakaꞌa i lyuwa ta̱ elime a yuwusan ulinga a̱tsuma̱ a̱ ɗu aza a na a̱ usuyi.
14 Ama a̱ va̱, ana i usuyi ili i na tsu dammai, ama a̱ ɗu a ca ɗu ta̱ a̱tsuma̱lima̱. Ne ɗa yo oꞌwoi vadamma a̱ꞌisa̱ a̱za̱ e Itoni a̱ A̱sula̱ a̱tsuma̱ a Yahuda. Ama o ndolo a̱ usu ta̱ Yesu Zamawawa, amma ama e le, aza a Israꞌila, a ca le ta̱ fo a̱tsuma̱lima̱. 15 Aza a Israꞌila o ndolo o una ta̱ ama̱sula̱ e le, hali ozo o ro e le o una Zagbain Yesu. Gogo a ca tsu ta̱ a̱tsuma̱lima̱ a̱vu o loso tsu o uta̱. Ama a nda o yoꞌonoto A̱sula̱ okolo shi, waru a ꞌyuwan ta̱ ama suru. 16 A putsa tsu ta̱ a na tsaa yuwan adanshi na Atakpaci, adama a̱ tsura̱ iwawi wan. A ta yuwusan ne waru a̱ ta̱ da̱shishi nusu le. Gogo A̱sula̱ a yuwan ta̱ upan waru u ca le ta̱ a̱tsuma̱lima̱.
Bulu ciga ta̱ bura le
17 Ama a̱ va̱, ana o loso ntsu a̱tsuma̱ a̱ ɗu, tsu jima shi, reve tsu uwa maluwa ma na tsa̱a̱ ka̱mba̱ ya̱ꞌa̱ ɗu. Tsu lyawa majiyan ma̱ ɗu shi, ko keꞌen, tsu da̱na̱ ta̱ na̱ maluwa ma na tsee ene ɗu. 18 Amayun a ɗa a na tsu shi tsu cigai tse ene ɗu, a̱mu Bulu, n yuwan ta̱ ukadu mantsa na̱ a̱bunda̱ adama n ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ ɗu, amma reve Male me geshe tsu. 19 Ili i na i zuwai n cigai me ene ɗu a̱yi ɗa i ta̱ ta̱wusa̱ tsu nu uzuwu wo okolo, waru i ta̱wa̱a̱ tsu ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱, waru a̱ɗu ɗa iroci yu ulyuwu wa aci a̱ tsu. I ta zuwa tsu tsu yuwan ma̱za̱nga̱ a̱ ma̱ka̱ka̱n ma Zagbain tsu Yesu nnu u ta̱wa̱. 20 Amayun, a̱ɗu ɗa tsugbain tsa̱ tsu na̱ ma̱za̱nga̱ ma̱ tsu.