3
Adama a na tse enei tsaa gura da̱nu babu na tsu uwwai alabari a̱ ɗu shi, ɗaɗa tsu isawantoyi adanshi tsi isawan a̱tsuma̱ a Atina neꞌen, reve tsu lyungu Timoti ya̱ꞌa̱ ɗu. U ta yuwusan ulinga oɓolo na̱ a̱tsu ana aagbashi a̱ A̱sula̱, reve waru u yuwan alajiya a Alabari a Saꞌani a̱ Kristi Zamawawa. Tsu lyungu yi ta̱ adama u zuwa ɗu i gbama waru u da̱shi ɗu okolo ugbamu o ucawu wo okolo a̱ ɗu. Tsu ciga ɗu yoo oꞌwo udamu adama a addama a na i ri pe shi. Na̱ ne suru, i reve ta̱ a na a ɗangwa ntsu ɗe adama o oso a̱ a̱tsuma̱lima̱ a nda.
A mantsa ma na tsu da̱na̱i oɓolo na̱ a̱ɗu tsu ronuso ɗu ta̱ atsuvu a na addama a̱ ri lo a̱ ta̱wa̱ ɗu babu ujimu. Waru i reve a na addamaꞌa a̱ ta̱wa̱i ɗe. N reve ta̱ na addama a̱ ɗu, waru maa gura da̱nu babu na mu uwwai ili i na ya̱a̱ ɓa̱la̱ ɗu o okolo a̱ va̱ adama a̱ ɗu shi. A̱yi ɗa i zuwai n lyunguwa̱ nɗu na̱ Timoti. N lyungu yi ta̱ adama we ene ko ucawu wo okolo a̱ ɗu a buwa ta̱ ugbamu. N ta uwwusa wovon she Za Ma̱lyungwa̱ ma lyuwa aci a̱ ɗu o ure u ro a̱vu waru ulinga u tsu woo oꞌwo pere wan.
Timoti dammai ili i na we enei
Gogo ɗa Timoti rawai ana wu uta̱i ya̱ꞌa̱ ɗu. U ta̱wa̱a̱ tsu ta̱ na alabari a saꞌani adama o ucawu wo okolo ni icigi i ɗu. U ka̱mbuwa̱ tsu ta̱ a na yaa cuwusan na̱ a̱tsu na̱ ma̱za̱nga̱, waru i ta maluwa ma na yee ene tsu cine a̱tsu tsu ri a maluwa ma na tsee ene ɗu.
Ama a̱ va̱, a̱tsu a aciya̱tsu tsu ta̱ pa na addama a̱ a̱bunda̱, waru a ta casu tsu a̱tsuma̱lima̱ lon, amma tsu tsura̱ ta̱ okolo o uta̱nu adama a na i buwai pe nu ucira a̱tsuma̱ o ucawu wo okolo a̱ ɗu. Tsu reve ta̱ i ta̱ mishin nu ucira a̱tsuma̱ a Zagbain Yesu, a̱yi ɗa gba waa casu tsu ma̱za̱nga̱ ma asuvu ma na wuma u tsu u tsura̱ ta̱ ucira. Tsu godyoo ta̱ A̱sula̱ lon adama a̱ ɗu! Adama a̱ ɗu tsu ta̱ na̱ ma̱za̱nga̱ ma̱ a̱bunda̱ a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱ a̱ tsu. 10 Urana na ayin tsu ta yuwusaan ɗu avasa babu uro. Waru tsu te ipati ya̱ A̱sula̱ u lyawa tsu tse enishe ɗu adama ni i cigisa ili i ro a̱tsuma̱ o ucawu wo okolo a̱ ɗu, tsu ca ɗu.
11 Tsu ta avasa A̱sula̱ Dada tsu na̱ Zagbain tsu Yesu lyawa tsu tsu bura ɗu. 12 Tsu ta yuwusan ipati Zagbain zuwa icigi i ɗu i kungwa, waru u shiwan hali u ka̱ra̱ a rawusa uba̱ta̱ a̱za̱ a̱ ɗu hali a̱ tyo e ekere a za suru, cine icigi i tsu i shiwain a̱ tyo ya̱ꞌa̱ ɗu. 13 Wi isawaton okolo a̱ ɗu aza a babu unusu a̱tsuma̱ a akiza a̱ ma̱ka̱ka̱n ma̱ A̱sula̱ Dada tsu, a mantsa ma na Yesu Zagbain a̱a̱ ta̱wa̱ na aza a akiza a̱ yi.