3
Uritosu adama e eelentsu
Ama a̱ va̱, she yo oꞌwo munlu ma Adanshi a̱ A̱sula̱ na̱ a̱bunda̱ wan. I reve A̱sula̱ e te geꞌeto tsu lon adama a na tsu ri munlu.
A̱tsu tsu nusan ta̱ e re na̱ a̱bunda̱, amma aza a na a gura guza̱i elentsu e le, a ta gura guza̱ aciyele e re na buwai. Tsu tsu zuwaa ta̱ ido rumu na amunga a̱ na̱ tsa̱ra̱ a uwwa tsu, tsa̱ra̱ tsu gura zuwa le a yuwan ili i na tsu cigai a yuwan suru. Ne ɗa fo a tsu yuwaan wantsun. U ta̱ mgbain waru upepu u mala u tsu keɓe yi ta̱. Na̱ ne suru na̱ zagbain yuwan ulinga na aaci o uwalata u wantsuꞌun u tsu vadala ta̱ a̱ tyo uba̱ta̱ u na u ciga niyi u ꞌya̱wa̱. Ne ɗa waru eelentsu, ili i keꞌen i ɗa a̱tsuma̱ a̱ lipu, agba u tsu yuwan ta̱ a̱ba̱jini e ili. A̱ba̱jini o una a̱ tsu kula̱ ta̱ na̱ makina me keꞌen. Eelentsu fo akina a ɗa. U ta̱ tapu ni iwuya, u tsu una ta̱ vuma suru suru, reve u zuwa ure u wuma u vuma a akina, a̱yi aciya̱yi uꞌwa wa akina u ɗa we ivulusa̱ yi.
Ama a tsu gura ta̱ zuwa nama suru vu uwwa le, na̱ nnunu, ni iyo, na̱ mugula fo, agba babu za na aa gura zuwa eelentsu a̱ yi oo toni yi. Ili i wuya i na vuma aa gura gitsa ɗa shi. U ta̱ na̱ yaza yu ucira.
Ne eelentsu a ɗa tsu yuwaan Zagbain na̱ Dada ica. Ne eelentsu a ɗaɗa waru a tsi isula ama, ko na a yuwan nle oroci a̱ A̱sula̱. 10 Ica nu una̱ wu usa̱n, o una̱ u ta̱ u ɗa oo utusa̱, a̱za̱ a̱ va̱, she wo oꞌwo ne wan. 11 Lyusumini ta̱ ta gura ta̱wa̱ na̱ mini mo uyoꞌo na̱ mini mo okono? 12 A̱za̱ a̱ va̱, ashe ubiri u ta gura matsan zetun?† Ko zetun u matsan ubiri? Oꞌo, ne ɗa waru vee kene mini mo uyoꞌo a̱ lyusumini ma na ma̱ ri okono shi.
Cuꞌun vu gbozu re
13 A̱tsuma̱ a̱ ɗu, vuma ro ta̱ pe za na ri nu ugbozu nu urevu wi ili ya̱ A̱sula̱? Ama a na a̱ ri ne, o tsu rocoo ta̱ cine aa yuwusan wuma u saꞌani u le, waru o tsu rocoo ta̱ cine aa yuwusan ili i saꞌani babu uꞌya̱sa̱sa̱n wa avangaci. 14 Amma na̱ vu ri na̱ tsushuꞌun ni icigi ya aci o ookolo a̱ wu, she vu ꞌya̱sa̱n avangaci a na vu ri nu ugbozu wan. Uꞌya̱sa̱sa̱n wa avangaci a̱ wu suru amayun a ɗa vaa ꞌyuwusan. 15 Icigi ya aciya̱wu, na̱ tsushuꞌun tsa̱ wu uba̱ta̱ wa̱ A̱sula̱ a ɗa wo utusa̱ shi. Icuꞌun i ndolo ili yu uvaɗi i ɗa, babu akiza, waru Mekerenkesu† ma ɗa ma̱ tsu ta̱wa̱ ne ele. 16 Uba̱ta̱ u na icigi ya aci na̱ tsushuꞌun tsa̱ ri suru, uba̱ta̱ u ndolo uja̱mba̱ru u ɗa u tsu da̱na̱ lo waru iwuya suru i ta̱ lo.
17 Amma ugbozu u na wu uta̱i ɗe zuva suru u ta̱ cece. U ciga ta̱ asuvu nden. Mantsa suru ben ɗa u tsu da̱na̱, waru u tsu zuwaa ta̱ ama atsuvu. U ta̱ ni isaꞌani, waru u tsu yuwan ta̱ linga saꞌani. U tsu roco mayan me ili kokoꞌo shi, waru u tsu yuwan ili ni ikpaꞌa shi. 18 Aza a na aa casu ama adanshi a asuvu nden a̱ tsu cuꞌwa̱n ta̱ icuꞌun ya asuvu nden, reve a gasa isaꞌani.