Mepepelime ma̱ Bulu a̱ tyo ya̱
Filimon
Ucuɗuwu wa aatagada a nda
A mantsa ma na Bulu aajiya a ɗanai mepepelime ma nda, u da̱na̱ ta̱ o uꞌwa wa ali adama a na u toniyi Yesu. U ɗana ta̱ mepepelimeꞌe a̱ tyo o toni va̱ Yesu na a̱ tsu ɗe Filimon.
Bulu na̱ Filimon nꞌutsa̱ n ɗa n da̱na̱i kafu a zuwa Bulu o uꞌwa wa ali. Filimon za vu utsuru ɗa da̱na̱i waru u da̱na̱ ta̱ na agbashi. Aagbashi a na a̱ tsu ɗe Unisima a suma ta̱ e ekere a̱ Filimon. Reve wo oꞌwo Unisima o oꞌwo ta̱ a kambusa Bulu a̱yi a̱tsuma̱ o uꞌwa wa ali, reve wo oꞌwo toni va̱ Yesu adama a adanshi a̱ Bulu. Gogo Bulu ciga ta̱ Unisima ka̱mba̱ uba̱ta̱ wu zavuꞌwa va̱ yi Filimon. Bulu waru u ciga ta̱ Filimon ushi aagbashi a na a̱ ka̱mba̱i o ure u na wuntsayi na wa̱a̱ ta̱wa̱a̱ Yesu na̱ tsugbain.
Mepepelime ma nda ma yuwan ta̱ uritosu u mayan ma gafura. Waru u rito ta̱ cine zagbain va̱ a̱za̱ e Itoni aa yuwan ulinga wa̱ yi tsa vuma na ka̱ɗa̱toi aciya̱yi, vuma na fara yuwain ili i mejege kafu u damma ozo o ro cine aa yuwan wuma u le.
Ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a aatagada a nda
1. Ica̱su a̱ tyo ya̱ Filimon (1-3)
2. Bulu yuwain adanshi o una̱ wa̱ Unisima a̱ tyo ya̱ Filimon (4-22)
3. Ica̱su yu ukosu na avasa (23-25)
1
Mepepelime ma nda ya̱ꞌa̱ va̱ ɗa wu uta̱i, a̱mu Bulu, na̱ Timoti zawaꞌa tsu. N ta̱ o uꞌwa wa ali adama a na maa yuwusan alajiya a Alabari a Saꞌani e Yesu Kristi Zamawawa.
N ta ɗanasaa Filimon iꞌutsa̱ yu ulinga i tsu, waru tsu ciga yi ta̱ lon. Waru n ta ɗanasaa fo zawaꞌa tsu vu ka Awufiya, waru n ta̱ fo a ɗanasaa Arikibu, soja vu Zagbain za tsu a̱tsuma̱ o ulinga oɓolo na̱ a̱tsu. N ta̱ fo a ɗanasaa a̱za̱ e Itoni a na oo ɓolotosu o uꞌwa wa̱ wu.
M pati ta̱ A̱sula̱ Dada tsu na̱ Zagbain Yesu Zamawawa o roco ɗu isaꞌani i le, reve a̱ ta̱wa̱a̱ ɗu na̱ nden mo okolo.
Ugodyusho wa̱ Bulu na avasa a̱ yi
Filimon, nna̱ maa yuwusan avasa adama a̱ wu, n tsu godyo ta̱ A̱sula̱ kuci. N tsu yuwan ta̱ ne o una̱ u na n ta uwwusa a na vu cayi Zagbain Yesu okolo a̱ wu suru suru, waru vu ciga ta̱ ama a̱ A̱sula̱ suru. N ta yuwusan avasa ucawu wo okolo u na u ɓolo nuwu na̱ a̱za̱ a̱ wu u lyuwa elime a na vu peɗei ili i saꞌani i na A̱sula̱ a ca ntsu. Lyawa wo oꞌwo ne adama Yesu Zamawawa tsura̱ ica. Icigi i na vu cigai ama a̱ A̱sula̱ u ca mu ta̱ ma̱za̱nga̱ ma̱ a̱bunda̱ nu ugbamu wa asuvu. A̱vu, zawaꞌa va̱, vu ta̱wa̱a̱ ta̱ ama a̱ A̱sula̱ na̱ a̱bunda̱ wivuwun u saꞌani.
Ipati ya̱ Bulu o una̱ wa̱ Unisima
Adama e ili i saꞌani i na vaa yuwusan n ta pati wu ili i ro. A̱tsuma̱ a ala e Yesu Zamawawa n shi ta yuwaan wu idanshi yu ume e ili i na yi ntsayi vu yuwan, amma maa yuwan ne shi. Agba, o una̱ u na tsu cigalai, n ta pati wu vu yuwan ili i nda. Gogo, a̱mu iꞌutsa̱ ya̱ wu, Bulu, n ta yuwusan adanshi, za na ri aabara waru n ri o uꞌwa wa ali adama e Yesu Zamawawa.
10 Ili i na maa patishi a̱yi ɗa: vu roco Unisima isaꞌani. Gogo nda wo oꞌwo ta̱ mawun ma̱ va̱ adama a na wo oꞌwo ta̱ za vi Itoni a̱mu pa o uꞌwa wa ali. 11 Ɗe a̱ca̱pa̱ u shi nu urana e ekere a̱ wu shi. Gogo gba u ta̱ nu urana e ekere a̱ tsu ra. 12 N ta̱ ka̱mbuwa̱ yi ya̱ꞌa̱ wu, okolo a̱ va̱ o to oɓolo na̱ a̱yi lon.
13 N ta̱ pa o uꞌwa wa ali adama a alajiya a Alabari a Saꞌani, n shi ta̱ n ciga m kpada yi pa adama u yuwaan mu ulinga u na vu shi a yuwaan mu. 14 Agba n ciga n yuwan ili i ro ne tsundolo shi, she na̱ vu usu. Waru n ciga m gbagba wu shi, she na̱ vu ciga na asuvu a̱ wu.
15 U ta gura wo oꞌwo ili i na i shi i zuwai u lyawa nuwu a mantsa me keꞌen a̱yi ɗa, adama u ta̱wa̱ u da̱nu na̱ a̱vu suru suru. 16 Gogo u buwa aagbashi shi, amma u laꞌa ta̱ aagbashi, waru wo oꞌwo ta̱ vadamma zawaꞌa tsu macigata. N ciga yi ta̱ lon, a̱vu waru gogo she vu laꞌa ciga yi. Vu ciga yi ana aagbashi waru vu ciga yi ana mawun ma̱ a̱na̱wu a̱tsuma̱ e Itoni yi Zagbain.
17 Gogo nda na̱ vu tara mu ta̱ ana za na tsaa yuwusan ulinga u ta̱, ca̱sa̱ yi cine va̱a̱ ca̱sa̱ mu, vu raba yi na̱ cuꞌun vi irabu i na vaa yuwaan mu na̱ n ta̱wa̱ ya̱ꞌa̱ wu. 18 Nu u nusaan wu ta̱ e ili i ro, ko na̱ vu to tono yi ili i ro, n ta tsupa wu. 19 A̱mu ɗa Bulu waru ne ekere a̱ va̱ a ɗa n ɗanai idanshi i nda, “N ta tsupa.” Koto n yuwan adanshi a nda shi waru maa yuwan shi, n to tono wu ili na̱ a̱bunda̱ adama a na n kamba wu ta̱ vu tsura̱ wuma u saꞌavu! 20 Zawaꞌa va̱, vu yuwan ankuri vu yuwan ili i na n dammai nda, vu yuwaan yi gashi vu ta yuwusaan Yesu Zagbain a̱ga̱nda̱. U ta̱ da̱shi zuwa mu ugbamu wa asuvu a̱tsuma̱ e Itoni ya̱ Yesu. 21 Ko gogo a̱mu a maɗana ma adanshi ma nda n ta zuwusa okolo vu ta yuwan ili i na n dammai, hali waru vu ta yuwan ili i na i laꞌai ne! 22 Vu foɓoo mu aasula o omocin, adama a na n ta zuwusa okolo A̱sula̱ a̱ ta̱ usu avasa a̱ ɗu a lyawa mu n ka̱mba̱ uba̱ta̱ u ɗu goꞌo.
Ica̱su ya̱ Bulu yu ukosu
23 Abafara ta̱ lyungusa̱a̱ wu ica̱su. A̱yi fo u ta̱ pa o uꞌwa wa ali oɓolo na̱ a̱mu adama e itoni ya̱ Yesu Zamawawa. 24 Aza a na tsaa yuwusan ulinga oɓolo, Marku na̱ Arista, na̱ Dima, na̱ Luka, a̱ ta̱ ca̱sa̱sa̱ wu fo.
25 Lyawa isaꞌani ya̱ Yesu Zagbain wo oꞌwo oɓolo na asuvu a̱ wu.