3
Yuwan ili i na i ri ulobonu
Vu damma ama a̱ wu a yuwan tsutoni na̱ ngono, na azagbain a gwamnati. Ama a̱ wu waru a̱ da̱na̱ na̱ ntoniloi, reve waru a̱ da̱na̱ ufoɓu kuci na aa yuwan ili i na i ri ulobonu. Na a ꞌyuwan a ciga a yuwan adanshi e iwuya a aci a vuma ro wan, waru a ciga a ꞌyuwan a lyawa nwasanlai. Na a yuwan ne, a̱ ta̱ da̱na̱ no okolo nven reve waru a ca ama suru tsugbain tsa amayun.
Ɗe nu ufaru, tsu da̱na̱ ta̱ na̱ tsulo nu ulambu wu ntoniloi. A̱ luluma̱ tsu ta̱ ɗe, a̱vu tso oꞌwo agbashi e icigi yi iwuya na̱ mawwa mo uyoꞌo me iwuya. Reve wuma u tsu u da̱na̱ ni iwuya lon na̱ tsushuꞌun. Waru tsu ꞌyuwan ta̱ ama o ro, reve ele fo a ꞌyuwan tsu.
Agba a̱yi A̱sula̱, za na a̱yi ɗa Za vi Iwawi i tsu, u roco tsu ta̱ isaꞌani ni icigi ya̱ yi. U wawa tsu ta̱ adama a na we enei iliyali i tsu, agba adama e ili i saꞌani i na tsu yuwain ɗa shi. Wu za̱ꞌwa̱ ta̱ unusu u tsu a̱vu u ca tsu wuma u saꞌavu a̱tsuma̱ a̱ Ruhu va Akiza. A̱sula̱ a̱ tsuwa̱a̱n tsu ta̱ Ruhu va̱ yi pere adama e ili i na Yesu Zamawawa yuwaan ntsu. U ka̱mba̱to tsu ta̱ aza a babu unusu adama a̱ a̱ba̱jini e isaꞌani i na u yuwaan ntsu. Waru a̱tsu gogo tsu reve ta̱ tsu ta̱ tsura̱ wuma u babu ukotu. Ili i na n dammai nda suru amayun a ɗa. N ciga wu ta̱ vu yuwusan ne tsa̱ra̱ aza a na a cayi A̱sula̱ okolo a yuwan ugbozu a yuwan ili i saꞌani mantsa suru. Ili i nda a̱ tu ulobonu waru a̱ ta̱ nu urana o ukere wa̱ koyan.
She i uwa mawasan me pere adama a nkaya wan. She i uwa nla̱ngi na̱ mawasan adama o tsutoni tsa̱ Wila̱ wa aza a Israꞌila wan. Icuꞌun yi ili i nda suru a̱ ri nu urana shi, waru mantsa ma ɗa a̱ tsu lungusa̱. 10 Na̱ za ro to mpolo u ta̱wa̱a̱ ɗu na̱ wukasu, i ciga i ꞌyuwan i ɓara yi tsuɓari tsu ufaru, nu u da̱shiyisa̱ a yuwaan yi tsuɓari tse ire. Na̱ wu uwwa shi, she ili i ro i da̱shi ɓolo ɗu na̱ cuꞌun vuma ndolo wan. 11 Icuꞌun ya ama o ndolo a lyawa ta̱ amayun. Amaꞌa a ta yuwusan unusu, reve waru o kototo aciyele adama e ili i na aa yuwusan.
Ica̱su yu ukosu ya̱ Bulu
12 N te ifoɓi n lyunguwa̱ ɗu na̱ Aritima ko Tikiku. Na̱ vuma ta̱ a̱tsuma̱ e le u rawa, vu yuwan a̱tyo a na vaa yuwan tsa̱ra̱ vu cina mu a Nikafoli. Ili i na i zuwai a̱yi ɗa n ɗangwa ta̱ n da̱nu ɗe mantsa mo uta̱nu. 13 Vu yuwan a̱tyo a na vaa yuwan tsa̱ra̱ vu kamba Zina, za vu urevu wu ugeꞌetosu wa adanshi, na̱ Apolo a̱tsuma̱ a mmalu n le. Vu kamba le ni ili i na a cigai suru. 14 A̱za̱ e Itoni a zami ulinga u saꞌani na a ciga a ꞌyuwan, waru a kamba ozo o ro aza a na a cigai ikambi. Ili i na i zuwai a̱yi ɗa adama ama a̱ tsu a yuwan nden me pere a wuma u le wan.
15 Ama suru pa nda a̱ ta̱ ca̱sa̱sa̱ wu. Waru vu yuwan ankuri vu ca̱sa̱a̱ mu a̱za̱ e Itoni suru aza a na a ciga ntsu.
Lyawa isaꞌani ya̱ A̱sula̱ i da̱na̱ oɓolo na̱ a̱ɗu suru.