Mepepelime mo Ufaru ma̱ Bulu a̱ tyo ya̱
Timoti
Ucuɗuwu wa aatagada a nda
Bulu ɗa ɗanai mepepelime ma nda a̱ tyo ya̱ Timoti. Timoti tsu walasa ta̱ oɓolo na̱ Bulu kuci adama a damma ama aɗa e Yesu. A mantsa ma na u ɗanai mepepelime ma nda, Timoti yuwusan ta̱ ulinga a̱ ka̱nda̱ruwusa̱ mɓa̱nga̱ n lyuci va Afisu.
Bulu ɗanaa ta̱ Timoti tsa̱ra̱ u kamba yi a̱tsuma̱ o ulinga u na woo ronoo a̱a̱ꞌisa̱ o uba̱ta̱ꞌa̱ aɗanga. Adama o ndolo a̱yi mepepelimeꞌe u ta̱ tapu na̱ cine aa ɗangwa azagbain, waru na̱ cine wuntsayi a̱za̱ e Itoni a yuwan nden n le a̱tsuma̱ o ulinga wa̱ Yesu Zamawawa.
A̱ꞌisa̱ a̱za̱ e Itoni anaꞌan ba̱ta̱ ɗa na a̱za̱ e Itoni oo rito amayun adama a̱ A̱sula̱ waru uba̱ta̱ u na aa linga suru oɓolo adama a kambulai waru a kamba fo ama e ili i na ya̱ ɓa̱la̱ le. A̱yi mepepelime ma nda u ca ta̱ azagbain a̱ a̱a̱ꞌisa̱ a̱za̱ e Itoni uritosu ni iroci i saꞌani waru adama a̱za̱ e Itoni suru.
Ili i na i ri pe a̱tsuma̱ a aatagada a nda
1. Ica̱su (1:1-2)
2. Cine a̱a̱ꞌisa̱ aa yuwan wuma (1:3–3:13)
3. Ili i na A̱sula̱ o soko ntsu (3:14–4:5)
4. A̱sa̱la̱ a̱ Bulu a̱ tyo ya̱ Timoti (4:6–6:21)
1
Ucuɗuwu
A̱mu ɗa Bulu, za na aa ɗanasaa wu. A̱mu aajiya e Yesu Kristi Zamawawa ɗa adama a na A̱sula̱ na̱ Yesu a zuwa yi ta̱ wo oꞌwo ne. A̱sula̱ a̱yi ɗa za vi iwawi i tsu. Yesu Zamawawa waru uzuwu wo okolo a̱ tsu.
N ta ɗanasaa wu Timoti, mawun ma amayun ma̱ va̱ adama o ucawu wo okolo a̱ wu.
A̱sula̱ a ɗa Dada tsu, waru Yesu Zamawawa a̱yi ɗa Zagbain tsu. N ta yuwusaan wu avasa a ca wu icigi ni isaꞌani† na asuvu nden.
Vu da̱na̱ nu urevu u munlu me epen
Ana n ka̱ra̱i a̱ tyo e iɗa ya Makidoniya, n damma wu ta̱ vu da̱nu a̱tsuma̱ a Afisu. Adama a na n ciga nuwu vu ɓara ama o ro adama a lyawa uritosu wi ili i na i ri mejege shi. She a̱ kuru ofoli a alabari e pere wan, agba she a̱ lungusa̱ mantsa e itoni ya alabari o ugeru u limatan wa agadu a nkaya wan. Nna a yuwan ne a̱ tsu ta̱wa̱ ta̱ nu nronuloi ma adanshi n na n tsu kamba ama a yuwan wuma wu ucawu wo okolo e ekere a̱ A̱sula̱ shi. Ili i na i zuwai vaa ɓara le tsunda a̱yi ɗa adama koyan na ri lo u shiwan ni icigi. Icigi i nda i tsu uta̱ diga o okolo a na a̱ ri cece, na asuvu a saꞌani, nu ucawu wo okolo a amayun. Amma ama o ro a ɓatsa ta̱ a lyawa ili i nda. Reve a̱ lungusa̱ mantsa ma̱ a̱bunda̱ a adanshi e pere. A ciga ta̱ o oꞌwo munlu n Wila̱ ma̱ A̱sulazuva, agba a̱ ri nu urevu wa amayun e idanshiꞌi shi ko ana a̱ ri afalu a na e revei.
Tsu reve ta̱ Wila̱ wa Musa u tu ulobonu nna̱ vuma yuwan tsutoni na̱ a̱yi ununa A̱sula̱ a cigai. Waru tsu reve ta̱ A̱sula̱ a zuwa Wila̱ꞌa̱ adama a aza a na a̱ ri na̱ a̱ɓula̱ shi. Amma u zuwa ta̱ Wila̱ꞌa̱ adama a aza a na a ꞌyuwain a yuwan tsutoni waru na aza a na aa yuwusan ili yu uwuyanu a mantsa suru. Waru u zuwa le ta̱ adama a aza a na a ꞌyuwain A̱sula̱ waru na aza a na aa yuwusan unusu. U zuwa le ta̱ waru adama a aza a na asuvu e le a̱ ri cece shi, waru na aza a na aa yuwusaan A̱sula̱ a̱ga̱nda̱ shi. U zuwa ta̱ Wila̱ꞌa̱ waru adama a aza a na aa gura una nan dada na̱ nan mma le. U zuwa le ta̱ adama a̱ a̱za̱ a̱ mona. 10 Waru u zuwa le ta̱ adama a aza a na aa yuwusan tsipere, na ali a na oo vosun na ali waru na̱ a̱ma̱ci a na oo vosun na̱ a̱ma̱ci. Waru Wila̱ꞌa̱ u ta̱ lo adama a aza a na a winasa a̱za̱ e le ana agbashi, na aza a na a yuwusan epen oɓolo na aza a na a yuwusan epen o ukobu wu ugeꞌetosu. U zuwa ta̱ Wila̱ u ndolo adama a ama a na a yuwusan ili i wuya icuꞌun icuꞌun i na i wasain uritosu u saꞌani. 11 Uritosu u saꞌani u ta ntsaa na adanshi e ikaka i saꞌani i na moo ritosu adama a̱ A̱sula̱ a saꞌani. A̱yi nda a̱yi ɗa ikaka i saꞌani i na A̱sula̱ a ca numu tsa̱ra̱ n damma ozo o ro.
Isaꞌani ya̱ A̱sula̱ a̱ tyo ya̱ Bulu
12 N godyoo ta̱ Yesu Zamawawa za na ri Zagbain tsu, u ca mu tu ucira. Reve u ca mu ulinga wa̱ a̱ɓula̱ wa̱ yi tsa̱ra̱ n yuwaan yi. 13 Ili ya asalama i ɗa, a na u yuwain ili i nda, adama a na n shi ta̱ n tsu yuwusan adanshi a vama e ekere a ala a Zamawawa. N yuwusan ta̱ ugenge wa ama a̱ yi tsa̱ra̱ n yuwaan le iwuya o ure u na maa gura suru. Na̱ ne suru A̱sula̱ o roco mu ta̱ isaꞌani ya̱ yi adama a na n yuwusain ili i ndolo suru a̱tsuma̱ o ulambu wu urevu waru babu na n cayi okolo. 14 Zagbain yuwaan mu ta̱ isaꞌani ya̱ a̱bunda̱. Adama e isaꞌani† ya̱ yi u zuwa mu ta̱ n ca okolo, reve u neꞌe mu icigi i na Zamawawa Yesu rocoi ama.
15 Yesu Zamawawa ta̱wa̱ ta̱ a̱tsuma̱ o uvaɗi tsa̱ra̱ u wawa a̱za̱ o unusu. Ikakaꞌa amayun a ɗa, waru vaɗi suru usu ikakaꞌa. Waru a̱tsuma̱ a ama, a̱mu ɗa n shi n laꞌai koyan ɗa unusu suru. 16 Adama o ndolo, Yesu Zamawawa yuwaan mu ta̱ isaꞌani, reve waru u roco mu ankuri babu utyo, tsa̱ra̱ mo oꞌwo iroci e ekere a aza a na a̱a̱ ta̱wa̱ a̱ usu na̱ a̱ca̱pa̱ adama a̱ tsura̱ wuma u babu ukotu. 17 Tsu cayi A̱sula̱ ica, reve waru tsu ca niyi tsugbain. Tsu yuwusain ne babu ukotu. A̱yi ɗa Mogono ma babu ukotu, za na a̱ tse ene shi, agba u tsu kuwa̱ shi. A̱yi ɗa A̱sula̱ a̱ ndeꞌen. Ami.
18 Kafu mantsa ma nda, ama o ro a yuwan ta̱ adanshi adama e ili i na vaa yuwan. Mawun ma̱ va̱, Timoti, uwwa adanshi a̱ va̱, waru adanshi a̱ va̱ꞌa̱ u toni ta̱ adanshi a na a yuwain a aci a̱ wu ɗe a̱ca̱pa̱. N ciga ta̱ adanshi a nda a ca wu ucira u na vaa yuwan mpolo n saꞌani. 19 A̱vu a yuwusan ne mpolo, vu guza̱ ucawu wo okolo a̱ wu waru vu da̱na̱ na asuvu a saꞌani. Ozo o ro a ꞌyuwan ta̱ na aa lyawa ucawu wo okolo e le u lyuwa elime a asuvu a saꞌani e le, ne ɗa ucawu wo okolo e le a̱ la̱nga̱i ana upepu wu ucira u tsu lungusa̱ wantsun. 20 Ama o ro a na a yuwain ne, ele ɗa Hamanaya na̱ Iskandari. Reve n ca ama a nda e ekere o ucira u Male, ne ɗa oo rito she a yuwaan A̱sula̱ adanshi a vama† wan.