5
Te Tume'l Titza' Tzan Qb'et Qetz Aj Tk'wa'al Qtata Dios A'o'
Ntons astilji, intel etin iktza' te Qtata Dios nab'lin, komo etetz a'ix tk'wa'al Qtata Dios b'ix ganimix nim titza'. B'ix intqet egani' etib'x exolx iktza'x te Krist nkxqet tgani' b'ix oxik tq'apo' tib' tzan tok iktza' jun present tzan qpaj qetz, te jun oyej aj n'el b'an galan tuj twitz Qtata Dios.*
Etetz k'on tok te k'ajajb'ilj exol, b'ix te aj tidi'chq aj ntz'ilan tuj etanim, ni tidi'chq nya'tx galan aj n'el tgani' te echi'jel, k'on eximan ch'inwt ti'j kyaqil nini tzan tpaj etetz pawamix te Qtata Dios. K'on kxyolin jun yol aj nkyeky'ixwik xjal ti'j, ni jun yol aj k'onti'l token, pyor jun yol xhch'ajyol, tzan tpaj kyaqil nini nya'tx galan. Mejor pe'ena'on waq te Qtata Dios tzan txik esi' pixon te tetz. A tgan tzan tel eniky' te ja ntzani: ab'l aj cha tk'ajajinqet, qatzun nk'ulun nya'tx galan tuky'i xhchi'jel, qatzun tidi'chq nk'ulun tzan tel tetza' te aj n'el tq'ajab' ti'j, komo ikxnini n'ok tsi' tk'u'j ti'j jun tidi' aj ntzaj tna'o' mas twitz te Qtata Dios,* ntons te aj xjal nini nlay k'amon jun tanq'in te jun-ele'x tuky'i Qtata Dios. Intok esi' enab'l tzan k'on eqet eq'i' tuky'i yol aj k'onti'l tidi' token, tzan tpaj kyaqil nini ntzaj tq'oj te Qtata Dios, oxe'l tsi' xhcho'nal kyi'j kyaqil aj k'onti'l nqet kyoksla'. Etetz k'on tz'ox esamo' etib' kxol, komo etetz tb'aya' atikxqex tuq tuj qlolj,* per ajna'l atikxqet tuj xhchk'atunal te Qajawil. Astilji ajna'l pe'eb'et iktza'xkix atikxqet tuj xhchk'atunal, komo kyaqil aj nb'antik tzan tpaj nqob'et tuj te xhk'atun kyaqil aj b'an galan, kyaqil aj tume'l b'ix aj b'an b'an'ax; 10 ikxji oqtel eyek'u' aj nqet tuj twitz Qtata Dios. 11 B'ix k'on tz'ox esamo' etib' tuj tidi'chq aj nkyk'ulu' kye aj ateqex tuj qlolj, te aj nkyk'ulu' k'onti'l n'el te jun galan, sinoke a tgan tzan txik eyoli' nini nya'tx galan 12 tzan tpaj te aj kyk'ulb'en tuj qlolj b'an nya'tx galan b'ix nqoky'ixwik tzan qyolin ti'j. 13 Per oj tel niky'j tzan te chk'atunal kyaqil te aj nya'tx galan, kyaqil nkaj b'an eb'l tzan tpaj te chk'atunal nk'ulun tzan tkaj eb'l kyaqil. 14 Iktza'x nyolin ikxjani: “Intel awatl yatz aj nchwitan, intel apawa' awib' kxol kye kamnaq, b'ix te Krist oxe'l tsi' xhchk'atunal tuj awanim.”
15 Astilji intok esi' enab'l tzan eb'et nya'tx iktza' naqe k'omb'a' kxb'isun, sinoke pe'eb'et waq tuky'i jun enab'l b'an galan tzan eb'isun tuj tume'l, 16 b'ix tzan tok esi' waq ek'u'j tzan token galan etitza' te tyemp* tzan tpaj te ja tyemp ajna'l aj itz'ojo'ni pur nya'tx galan nky'ik. 17 Astilji k'on kx'ok mok' sinoke intok esi' enab'l tidi' tgan te Qajawil. 18 K'on kxbolin tuky'i te ta'al ub tx'amsa' tzan tpaj okxe'l tin tuj jun b'ey aj okxpoyon tnajsa'; sinoke tzoqpijwaq tzan tk'ulun mandad te Txew Dios tuj etanim tuky'i nim tajwalil. 19 Pe'eyolin exolx etetz pur tuky'i b'itz aj Tu'jal Dios b'ix tuky'i b'itz aj nkxna'on te Qtata Dios b'ix tuky'i tidi'chq b'itz te tetz, pe'eb'itzan b'ix pe'ena'on tetz tuky'i jun tk'u'jlal tuj etanim. 20 Tuj kyaqil tyemp intxik esi' pixon te Qtata Dios ti'j kyaqil tuky'i tb'i te Qajaw Jesukrist,* 21 b'ix pe'etonen etib'x exolx tzan tpaj nqet etoksla' te Krist.
Jun Konsej Kye Aj Xujelb'aj-e'
22 Ntons astilji etetz aj xujelb'aj a'ix, pe'etokslan kye etichmil iktza'x nkx'okslan te Qajawil* 23 tzan tpaj te ichmilb'aj aji te twitzale' ti'j te txu'jel iktza'x te Krist aji te twitzale' kxol kye aj nkye'okslan ti'j b'ix aji te okoloyon kyi'j kyetz, komo kyetz a'e' te aj xhchi'jel. 24 Iktza'x qetz aj nqo'okslan ti'j Krist nqet qoksla', ax ikxji kye xujelb'aj a tgan tzan kyokslan kye kyichmil ti'j kyaqil.
Jun Konsej Kye Aj Ichmilb'aj-e'
25 Etetz ichmilb'aj, inkyqet egani' waq kye exu'jel iktza'x te Krist nkyeqet tgani' kyaqil kye aj nkye'okslan ti'j b'ix oxik tq'apo' tib' tzan tkamik tzan kypaj* 26 tzan kykaj pawame' a'ox te tetz oj tkaj saq kyanim tzan te Tyol Qtata Dios, 27 b'ix ikxji tzan tk'amon kyetz b'an xhqitz'un ti'j kyanim, k'onti'l tz'il kyi'j b'ix ch'inwt nya'tx galan kyi'j,* sinoke tzan kyten jun b'uch'uj xjal sjapun tuj kyanim b'ix ch'inwt nya'tx galan kyi'j. 28 Ax kye ichmilb'aj, a tgan tzan tqet kygani' kye kxu'jel iktza'xkix nqet kygani' kyib'x. Ab'l te aj nqet tgani' txu'jel axk tetz nqet tgani' tib', 29 komo nijunwt ab'l n'el tik'o' te xhchi'jelx sinoke ntk'ulu' tzan sten galan b'ix nqet ten tib'. Ikxji te Krist nkyeqet ten kye aj nkye'okslan ti'j, 30 komo qetz a'o' xhchi'jel tetz. 31 “Astilji te ichan okyekajel tsi' stat b'ix tnan tzan tok junan tuky'i txu'jel b'ix kykab'il kyetz okye'okel iktza' cha jun xjal.”* 32 Te ntzani b'an kwest tzan tel qniky' ti'j, per wetz ajna'l nkyinyolin ti'j te Krist b'ix kyi'j kye aj nkye'okslan ti'j. 33 Astilji junjunchaq te etetz a tgan tzan tqet egani' te exu'jel iktza'x nqet egani' etib'x, b'ix yatzun kye xujelb'aj a tgan tzan tqet kyoksla' kye kyichmil.
* 5:2 Exo 29:18 * 5:5 Kol 3:5; Gal 5:20 * 5:8 Qlolj telponx kyaqil aj nya'tx galan. 5:12 Ax: kyk'ulb'en ewj. * 5:16 Kol 4:5 * 5:20 Kol 3:16-17 * 5:22 Kol 3:18; 1Xhp 3:1 * 5:25 Kol 3:19; 1Xhp 3:7 * 5:27 2Kor 11:2; Tmnk 21:2,9 * 5:31 Gén 2:24