6
Jun Konsej Kye Aj K'wa'alb'aj-e'
Ntons, etetz aj k'wa'alb'aj a'ix, inkyqet etoksla' kye etat tzan tpaj te Qajawil,* komo te ntzani tume'l. Nyolin tyol Dios ikxjani: “Inkyqet awoksla' te atat b'ix anan.” Aj ntzani te tb'ay aj okaj q'uma' aj at jun tidi' galan ojk'amo'tz qa oqtel qoksla', [komo nyolin] “tzan tky'ik kyaqil galan awuky'i'l b'ix tzan awanq'in nim tyemp tzani twitz tx'o'tx'.”*
Jun Konsej Kye Aj K'wa'lon-e'
Ntons, ax etetz k'wa'lon, k'on kye'ox echuku' kye ek'wa'al,* sinoke inkxik ekawi' tuky'i jun tume'l galan iktza'x te Qajawil tgan, inkxik exnaq'tza' alkyetz te nya'tx galan aj nkyek'ulun b'ix alkyetz te galan aj presis.
Jun Konsej Kye Aj Aq'unon-e'
Ntons, etetz aj mosi' a'ix, inkyqet etoksla' kye epatron tzani twitz tx'o'tx' tuky'i txob'lal tuky'i jun tk'u'jlal tzan tpaj te Krist, nya'tx cha a'ox tzan etok e'e' galan nkx'aq'unan tzan ekaj galan tuj kywitz, sinoke tzan tpaj nkx'aq'unan te Krist intqet ek'ulu' kyaqil tuky'i jun tk'u'jlal iktza' tgan te Qtata Dios.* Pe'etaq'unan tuky'i jun tk'u'jlal iktza' nkx'aq'unan te Qajawil b'ix nya'tx cha a'ox kye xjal, komo etetz eteb'enky, jun xjal otk'amo'tz tuky'i Qajawil iktza'x te galan aj ma'tx tk'uluj, mosi' qa nya'txji.
Jun Konsej Kye Aj Patron-e'
B'ix ax etetz aj a'ix patron, ax pe'ek'ulun ikxji kyuky'i kye etaq'unon, per nya'tx tuky'i ili'mj. Instzaj ena'o' tuj etanim, etetz iktza'x kyetz ax q'apo' kyib' tuj tq'ab' Qajawil aj atjax tuj ka'j* b'ix komo tuj twitz tetz k'onti'l jun mas tb'anil twitz junky.*
Te Qaq'umb'il Aj Ntzaj Tsi' Qtata Dios Tzan Qten Jwert Tuky'i'l
10 Ntons ajna'l waq erman, pe'eten waq jwert tuky'i Qajawil, pe'etok jwert tuky'i tajwalil tetz aj b'an nim. 11 Intoken etitza' kyaqil te eq'ojb'il aj oje tzaj tsi' te Qtata Dios tzan etipan kyaqil te aj nya'tx galan aj b'isu' tzan te Tajaw Choj. 12 Komo qetz k'onti'l nqoq'ojin kyuky'i kye aj cha a'ox xjal-e',* sinoke kyuky'i kye aj nya'tx galan aj at kyajwalil tuj kyaq'iq' b'ix kyuky'i kye aj at nim kybalor b'ix kyuky'i kye malspirit aj nkyek'ulun tidi'chq tuj qlolj twitz ja tx'o'tx'ni b'ix kyuky'i kyaqil kye aj nya'tx galan aj nkyeq'ojin tuj kyaq'iq'. 13 Astilji intoken etitza' kyaqil te eq'ojb'il* aj oje tzaj tsi' te Qtata Dios tzan etipan cha'oj tul jun nya'tx galan eti'j, b'ix ikxji cha'oj etipan kyaqil, tzunx okxteyon jwert.
14 Ntons pe'eten waq jwert iktza' ntzani: K'on kaj esi' tzan eb'et tuj te b'an'ax; nini owokeyon eti'j iktza' tkolb'il jun soldad aj atok twitz tkux.* B'ix k'on kaj esi' tzan ek'ulun kyaqil tuj tume'l;* nini wokeyon etuky'i'l iktza' tkolb'il te jun soldad aj atok tpech. 15 Ax a tgan tzan eten list tzan txik epakb'a' te tpakb'alil aj nchewsan jk'u'j;* nini owokeyon etuky'i'l iktza' tkolb'il te jun soldad aj atok toq. 16 B'ix kyaqil q'ij a tgan tzan tok wit'let ek'u'j ti'j Krist; nini owokeyon etuky'i'l iktza' tewb'il aj nkolon ti'j jun soldad tzan tponaj kye xhju'y twi' aj ntilun [aj iktza' kyaqil aj n'ok si'] qi'j tzan te Tajaw Choj. 17 B'ix a tgan tzan stzaj ena'o' kolomix tzan te Krist; nini owokeyon etuky'i'l iktza' kolb'il twi' te jun soldad.* B'ix ax a tgan tzan token etitza' te tyol Qtata Dios; nini wokeyon tuj tq'ab' te Txew Dios iktza' jun soldad at jun tmachit aj tkansb'il.* 18 B'ix kyaqil-el oj exnaq'tzan b'ix oj tqet ewitz twitz te Qtata Dios, pe'exnaq'tzan* tuky'i jun tk'u'jlal tuky'i tajwalil te Txew Dios b'ix k'on kaj esi' tzan tqet ewitz twitz te Qtat kyi'j kyaqil kye aj pawame' titza'. 19 B'ix ax intxik eqani' ch'in wi'j wetz tzan stzaj tsi' te Qtata Dios nyol tzan txik npakb'a' tuky'i jun nk'u'j te tpakb'alil aj nqokolet titza' per aj k'onti'l owel niky'j ti'j oqtxi'. 20 Komo tzan tpaj aj tpakb'alilni te Qtata Dios intzaj tlajo' tky'ixel tzan txik npakb'a' tuky'i jun nk'u'j b'ix tzan tpajji ajna'l wetz atin pres. Astilji pe'exnaq'tzan ch'in tzan k'on nxob' tzan npakb'an tuky'i jun tk'u'jlal iktza'x aj presis tzan nk'ulun.
Jun Kawb'il
21 Ntons, te Tíkiko,* jun qerman gani' nim qitza' b'ix aj k'onti'l nkaj tsi' tzan taq'unan te Qajawil, tetz oxe'l etuky'i'l b'ix oxe'l tq'uma' kyaqil aj nky'ik wi'j tzani. 22 Astilji tzpon nlajo' etuky'i'l tzan tok echa'o' tidi' nky'ik qi'ja tzani b'ix tzan tnimsan ek'u'j.*
23 Qtata Dios b'ix te Qajaw Jesukrist qet kchewsa'xwit ek'u'j etetz erman, b'ix etetz intqet egani'xwit etib' exolx tuky'i jun ek'u'j wit'lik ti'j Qtata Dios b'ix Qajaw Jesukrist. 24 Instzaj si'xwit jun nim b'an galan etajsik ekyaqil etetz aj nqet egani' te Qajaw Jesukrist tuky'i jun eganb'il aj nlayxwit ky'ixpjik.
* 6:1 Kol 3:20 * 6:3 Exo 20:12; Deu 5:16 * 6:4 Kol 3:21 * 6:6 Kol 3:22-25 * 6:9 Kol 4:1 * 6:9 Deu 10:17; Kol 3:25 * 6:12 Ax: xjal aj at kkyiky'el b'ix aj at kchi'jel. 6:12 Ax: tuj ka'j. * 6:13 Rom 13:12 * 6:14 Isa 11:5 * 6:14 Isa 59:17 * 6:15 Isa 52:7 6:16 Ax: tzan tqex xtxajsa'. * 6:17 Isa 59:17; 1Tes 5:8 * 6:17 Ebr 4:12 * 6:18 Kol 4:2-4 * 6:21 Kya 20:4; 2Tim 4:12 * 6:22 Kol 4:7-8