2
Titza' Tuq Te Pa'k N'ok Il Nxnaq'tzan Tuq Kxol Kye Aj Tesalonk
Komo etetz waq erman, etetz eteb'en k'onti'l owok chagan aj qxwa'qa q'olb'el etetz, sinoke etetz eteb'en tb'ay owok qena twitz xhcho'nal b'ix o'ok yaso'na tuj amaq' Filipos.* Per te Qtata Dios otzaj tsi' jun qbalor* tzan txik qpakb'a'na exol etetz* te tpakb'alil galan anke ate' tuq txq'anky xjal nkyeq'ojin tuq qi'ja. Komo tume'l titza' tuq nkxik jkawi'na nya'tx iktza' k'onti'l-wit tuq qeb'ena te b'an'ax, b'ix nya'tx tzan tpaj-wit jun nya'tx galan aj nqb'isu', b'ix nya'tx tzan eqet qeq'i'na, sinoke [nkxik jkawi'na] tzan tpaj owel galan tuj twitz Qtata Dios tzan jkaj tsi'na tzan txik qpakb'a' te tpakb'alil galan. Nxik jq'uma'na, nya'tx tzan qel galan tuj kywitz kye xjal, sinoke tzan qel galan tuj twitz Qtata Dios aj ntzaj tka'yi' kyaqil tuj qanim.* Etetz eteb'en qetza k'onti'l okx'ok qxmoxo'na tuky'i qyol b'an tb'anil, b'ix k'onti'l okxqet qeq'i'na tzan tel qetza' jun tidi' te etetz aj n'el jq'ajab' ti'j; Qtata Dios e'el tetz. B'ix k'onti'l oqjoyojna tume'l tzan jqet jiq'b'a'na-wit tzan xjal, ni tzan jqet ejiq'b'a'na-wit etetz, b'ix ni tzan txq'anky. Komo qetza a'o'na tky'ixel Krist, b'a'n tuq tzan tqet qyek'u'na qajwalil exol, per nqonab'lina tuq etuky'i'l b'an galan iktza' jun alon aj nkyeqet tk'ulu' kwent tal. B'an nkxqet qgani'na tuq nim, astilji nqochalajna tuq tzan txik qpakb'a'na te tpakb'alil galan aj tzajnaq tuky'i Qtata Dios, b'ix dispwest tuq ato'na tzan qipan tuq xhcho'nal tzan tok jun galan te etetz.
Komo etetz waq erman eteb'en titza' tuq qetza nqo'aq'unana b'ix nqo'ok-ilna tuq tzan qanq'in; b'ajq'ij b'ix b'ajaq'b'il nqo'aq'unana tuq tzan k'on eb'isun etetz qi'ja tzan etonen quky'ila, aj man tuq nqopakb'a'na exol etetz.* 10 Etetz oje tz'ok eten, b'ix ax te Qtata Dios teb'en, qetza nqob'etna tuq exol etetz iktza' xjal aj pawamo' a'ox te Qtata Dios, b'ix b'an tume'l nqob'etna tuq, k'onti'l tidi' b'a'n tzan kyyolin kye xjal qi'ja titza' nqob'etna tuq exol etetz aj nkx'okslan. 11 Etetz eteb'en titza' tuq nqoyolina [kyeb'a'] etuky'i'l kyuky'i junjunchaq exol ekyaqil, iktza'x jun k'wa'lon tuky'i tk'wa'al, ax ikxji qetza nkxik jkawi'na tuq b'ix nxik qnimsa'na tuq ek'u'j. 12 Kob'chaq tuq nxik jq'uma'na tzan eb'et tuj tume'l aj nqet tuj twitz Qtata Dios, te Qtat aj nkxtuk'le' tzan eten tuj tq'ab' b'ix tzan tok eten xhchqitz'unal.
13 Ntons astilji qetza k'onti'l nkaj qsi'na tzan txik qsi' pixon te Dios tzan tpaj aj tok echa'o' etetz te tpakb'alil te Tyol Qtata Dios aj nxik tuq qpakb'a'na, etetz ek'amoj, nya'tx iktza' aj cha njaw b'antikxwit tzan xjal, sinoke iktza'xkix te b'an'ax tq'umb'en Qtata Dios, te tpakb'alil aj nk'ulun jun galan tuj etanim etetz aj nkx'okslanni. 14 Komo etetz waq erman okx'ok mer iktza'x kye qerman aj tkwentil Judey, aj a'e' te Qtata Dios tzan te Kristo Jesus; komo owok eten etetz twitz xhcho'nal tzan tpaj kye exjalil iktza'x kyetz owok kyen twitz xhcho'nal tzan tpaj kye [kxjalilx] aj tijajil Israel.* 15 Kye aj tijajil Israelni, kyetz oqet kykansa' te Qajaw Jesus, b'ix ax eb'ajqet kykansa' kye aj yolil tyol Dios oqtxi', b'ix ax qetza o'etza kylajo'.* Kyetz k'onti'l nkyeqet tuj twitz Qtata Dios, b'ix nkyeq'ojin kyi'j kyaqil xjal. 16 K'onti'l nktzoqpi' tzan qpakb'an kxol kye aj nya'tx tijajil Israel tzan kykolet, b'ix ikxji mas njaw kch'uqi' te kchoj ti'j kyalq. Per ajna'l ikja'n stzaj kyajsik kyetz te xhcho'nal tzan tq'oj te Qtata Dios.
Aj Tqet Tb'isu' Te Pa'k Tzan Txik Q'olb'el Kye Aj Tesalonk
17 Qetza waq erman, ato'na laq'chik eti'j nya'tx ky'ila'j q'ij, anke k'onti'l tuq nkx'ok qena per te qanim atqetkix etuky'i'l, qetza nqojoyona tuq tume'l tzan qxik q'olb'el etetz. 18 Astilji oqet qb'isu'na tzan qxik q'olb'el etetz, wetz Pa'k oqet nb'isu' ky'ila'j-el ikxji, per te Satanas tidi'chq oqet tk'ulu' tzan k'on qxikna. 19 Per ¿tidi' qi'j qetza lo'ik jk'u'jna? B'ix ¿tistil nqochalajna? B'ix ¿ab'l qi'j telponx oje tz'el galan qaq'una? ¿Nya'tx petzun eti'j etetz oqochalajelna cha'oj tul te Qajaw Jesus b'ix cha'oj qten twitz tetz? 20 B'an'ax eti'j etetz nqet qjiq'b'a'na qib' b'ix nqochalajna.
* 2:2 Kya 16:12,19-24 * 2:2 Kya 4:29-30 * 2:2 Kya 17:1-9 * 2:4 Gal 1:10 * 2:9 Kya 18:3; 2Tes 3:8 * 2:14 Kya 17:5 * 2:15 Kya 9:23,29; 13:45,50; 14:2,5,19; 17:5,13; 18:12